35895

 A Mindszenty-évben indított Imakilenced 6. állomására szeptember 23-án került sor az Ipoly-menti kisközségben Nagycsalomján.

A Nagycsalomjai Római Katolikus Plébánia és a Pázmaneum Társulás szervezésében a lelki program a szentolvasó elimádkozása után 17.00 órakor kezdődött a kívülről és belülről felújított száz éves Magyarok Nagyasszonya templomban. A helyi és az egyházközséghez tartozó híveken kívül egy nagyobb csoport érkezett Ipolyszalkáról és egy kisebb zarándokcsoport Garamkövesdről, Helembáról és Zselizről. A szentségimádási órában a falu szülötte Vanda Károly Ipolyszalka-i lelkiatya és a hívek közösen imádkoztak a magyar papi hivatásokért, hozzátartozóikért, a magyar családokért. A szentmise kezdetén a helyi plébános Hutár Márk lelkiatya köszöntötte Dr. Schmatovich János, biblikus professzor, győri kanonokot, főcelebránst és 10 oltártestvérét, akikkel közösen mutatta be a legszentebb áldozatot. A kanonok úr szentbeszéde első részében ismertette Szent Gellért, Magyarország első püspökének életútját, gondoskodását a magyar ifjak papokká való neveléséről, valamint a szentírást magyarázó munkáit méltatta és vértanúságának okát jellemezte. Mivel Szent Gellért püspök Szűz Mária Magyarországi tiszteletének volt az első és leghatározottabb terjesztője, homíliája második része a Mária tiszteletre, szeretetre irányult. Hangsúlyozta, hogy ebben az elanyagiasodott világban is méltó gyermekei maradjunk a Magyarok Nagyasszonyának. A szentmise végén a helybeli lelkiatya megköszönte a kanonok úrnak, hogy elfogadta a meghívást, az oltártestvéreknek pedig hogy részvétükkel még magasztosabbá tették az imanapot és mindenkit szeretettel invitált a szeretetlakomára. Végezetül Galgóczi Rudolf zselízi esperes-plébános a keresztény felnőtt képzésről adott tájékoztatót, majd Dr. Farkas Zsolt lelkiatya meghívta a jelenlevőket az Imakilenced következő állomására október 28-ára, Kicsindre. A Pápai és a Magyar himnusz eléneklésével ért véget az Imakilenced 6. állomása.

Pölhös Magdolna, Nagycsalomja/Pázmaneum
Felvidék.ma