reformatus09-400

A Pátria rádióban szeptember 16-án a 8.05-kor kezdődő Világosság református egyházi műsor fő témája a házastársak egymás iránti megbecsülése.

Beszélgetés hangzik el a szeptember elején hivatalába beiktatott Kendi Csaba lelkipásztorral és szó lesz az örösi gyülekezetről is.
A Világosság református műsor fő témájáról, hogy hogyan kell a házastársaknak egymást megbecsülniük és miért, illetve milyen praktikus tanácsokkal látja el Péter apostol a feleségeket és férjeket, erről Tóth László gömörszkárosi lelkipásztor szól a hallgatókhoz.
Szeptember első vasárnapján ünnepélyes keretek között iktatták be a bacskai anyaegyházközség, valamint a hozzá tartozó bélyi és leleszi leányegyházközségek lelkipásztori hivatalába Kendi Csabát, aki négy évvel ezelőtt hitvestársával és szolgatársával, Henriettával meghívás útján került az említett gyülekezetekbe. Az ünnepi alkalmon adták át rendeltetésének az új gyülekezeti termet is. Mindezekről szó lesz a Kendi Csabával készült beszélgetésben.
Örösben 436-an vallották magukat reformátusnak, az egyházközségi adatok 300 főről adnak számot. Istentiszteleti alkalmakat mintegy ötvenen látogatják. Négy évvel ezelőtt lett a gyülekezet lelkipásztora Kiss Miklós. Feladatai vannak bőven, mert szeretné aktivizálni azokat is, akik valami miatt távol maradnak a közösségtől. Hogy hogyan lehetne őket megszólítani és sikeresek-e az ilyen kezdeményezések?  Többek között ezekre a kérdésekre próbálunk választ keresni.
A műsorban ezen kívül elhangzanak a legfrissebb egyházi hírek és kiértékelésre kerül a bibliaismereti verseny.
Portálunkat a Világosság műsorvezető-szerkesztője Iski Ibolya tájékoztatta.

FN, Fellvidék.ma