35404

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének üzenetét az szlovákiai magyar iskolákba, a magyar szülőkhöz és magyar közösségeinkhez a galántai országos tanévnyitó ünnepségen Szanyi Mária ismertette:

Őrzők, vigyázzatok a strázsán,
Az Élet él és élni akar,

S a csillag-szóró éjszakák
Ma sem engedik feledtetni
Az ember Szépbe-szőtt hitét
S akik még vagytok, őrzőn, árván,
Őrzők: vigyázzatok a strázsán.

– Adyval üzenjük ezt mi is a védőknek, megmaradásunk és kultúránk őrtállóinak. Üzenjük minden magyar pedagógusnak, hogy az új tanév kezdetén induljatok a mindenkor megújulás erejével, és hittel, erős küldetéstudattal felvértezve vigyázzatok a strázsán: neveljétek a gyermekeket családszeretetre, sírig tartó nemzeti hűségre. A magyarságra nevelés nem magyarkodás, hanem szent kötelesség. Ennek jegyében működjön országunk minden magyar tannyelvű iskolája és osztályközössége. Iskoláinkat csak a minőségi pedagógiai munka és a nemzeti értékek mély bevésődése tarthatja meg, amely által gyermekeink eligazodási pontokat kapnak, megtartó erőt kultúránk, hagyományaink, és elődeink példamutatásai által.

Minden magyarhoz, de még inkább hozzánk szólnak Füst Milán szavai:
 „Oh jól vigyázz, mert anyád nyelvét bízták rád a századok s azt meg kell védened.“

Kedves Pedagógusok, ti vagytok nyelvünk, kultúránk őrzői, közvetítői – jól vigyázzatok, mert kezetekben van a jövőnk záloga! Jól vigyázzatok, iskolavezetők, mert  tőletek függ, hogy veretes műhely vagy kényuralom színhelye lesz-e az általatok vezetett iskola. Legyen iskolátok a megértésre, az elfogadásra, a nemzetünk és hitünk megtartására nevelés helyszíne. Legyen műhely, amely egyszerre felel meg a felzárkóztatás és a tehetséggondozás kettős feladatának. Legyen szeretetteljes otthon, amely megfelel a szülők bizalmának, ahová szívesen tér be a gyermek.

Ma, amikor országok, sőt nemzetek keresik helyüket a világban, az egyetlen biztos igazodási pont a család. Az iskola nem helyettesíti, nem helyettesítheti a családi nevelést, csak kiegészíthei azt. Az értékeket a család határozza meg. Szülők! Ne engedjétek, hogy ezt felborítsa a fogyasztói társadalom zűrzavaros felszínessége! Ne hagyjátok magukra  a gyermekeket, ne váltsátok anyagiakra azt az időt, amit velük kellene töltenetek! Nem a pénz, a gyermek, a gyermekre szánt idő a legjobb befektetés, amely százszorosan térül meg, amikor már nektek lesz szükségetek rájuk. Neveljétek gyermekeiteket hitben, szeretetben és tanítsátok meg nekik, hogy hitet, nemzetet nem vált az ember. Magyar szülők, szerte az országban! Ti se kényszerítsétek nemzetváltásra gyermekeiteket az iskolaválasztás rossz döntésével!
 „Ez a kis magyar világ, itt, háborog, fekete, csúnya felhők kavarodnak rája – írta Ady, a publicista. – Aki nem csupán arra termett, hogy egy számmal növelje a születési és halál-statisztikát: most nem alkudozhat. Harcol, ahogy tud. Kezeli a viharágyút a butaság, sötétség ránk tornyosuló felhői ellen.“ Vezetőinknek és politikusainknak üzenjük: iskoláink és közösségünk egéről oszlassátok el a torzsakodás és a megosztottság viharfelhőit! Ne legyenek az iskolák a politikai csatározások és az önös érdekek színterei! Munkálkodjatok, munkálkodjunk közösen  értékeink gyarapításásán, magyarságunk megtartásán.

Tartsuk szem előtt a Szent István-i eszmét: Az erősek egyesülnek, a gyengék széthullanak – ezt üzenjük minden szlovákiai magyarnak 2012. szeptember elsején Kodály városából, Galántáról, a Szent István király római katolikus templomból.

Szanyi Mária, Felvidék.ma

Fotó: Oriskó Norbert
Elhangzott 2012. szeptember 1-jén Galántán

{iarelatednews articleid=”35419,35405,35406″}