35498

Ismertek a 2011-es szlovákiai népszámlálás teljes, országos szintű nyelvi adatai. Az otthonában magyarul beszélők aránya magasabb, mint a nemzetiségi arányunk.

A 2011-es népszámlálás során több ún. “nyelvi kérdés” is volt. Rákérdeztek a nemzetiségre, az anyanyelvre, valamint arra is, hogy nyilvános környezetben, illetve otthoni körben melyik a leggyakrabban használt nyelv.

A nemzetiségi és anyanyelvi adatokat már korábban közzétette a Szlovák Statisztikai Hivatal. Mint ismeretes, anyanyelvet tekintve a magyar még túllépte a félmilliót (a konkrét adatokat lásd alább), de a nemzetiséget tekintve ettől messze elmaradt a létszámunk. Most ismertté váltak a nyilvánosan és az otthoni környezetben leggyakrabban használt nyelvre vonatkozó adatok is. A magánszférában használt nyelvet tekintve a magyar a nemzetiségi és az anyanyelvi adatok között helyezkedik el – annak ellenére, hogy erre a kérdésre csaknem kétszer annyian nem adtak választ, mint a nemzetiségre vonatkozóan. 13 745-el több személy számára a magyar az otthonában használatos nyelv, mint a magyar nemzetiségűek száma, ami a valójában még több lehet lehet, mivel az otthon használatos nyelvről 346 417-el több személy nem nyilatkozott a népszámlálás során, mint nemzetiségéről. A magyar nyelv a nyilvános nyelvhasználat során érte a legalacsonyabb számadatot, csupán 391 ezren kommunikálnak nyilvánosan magyarul.

Konkrét országos adatok a 2011-es népszámlálásról.

Szlovákia lakossága: 5 397 036

Nemzetiség szerint:
szlovák: 4 352 775 – 80,7%
magyar: 458 467 – 8,5 %
roma: 105 738 – 2%
Minden más nemzetiség 1% alatt volt. A lakosság 7 százaléka (382 493-an) nem tüntette fel nemzetiségét.

Anyanyelv szerint:
szlovák: 4 512 217 – 78,6%
magyar: 508 714 – 9,4%
roma: 122 518 – 2,3%
ruszin: 55 469 – 1%
Más anyanyelvúek mind 1% alatt vannak. A megkérdezettek 7,5 százaléka (405 261-en) nem adott választ erre a kérdésre.

A nyilvános életben leggyakrabban használt nyelv:
szlovák: 4 337 695 – 80,4%
magyar: 391 577 – 7,3%
Semmilyen más nyelv nincs 1% felett. A lakosság 9,5 százaléka (515 312) nem válaszolt erre a kérdésre.

A leggyakrabban használt nyelv a magánéletben (odahaza):
szlovák: 3 954 149 – 73,3%
magyar: 472 212 – 8,7%
roma: 128 242 – 2,4%
Minden más nyelv 1% alatt van, viszont a megkérdezettek 13,5 százaléka (728 910-en) nem adott választ erre a kérdésre.

Az otthon használatos nyelvek alapján Szlovákia négy járásában  – Mezőlaborci, Komáromi, Dunaszerdahelyi és Rimaszombati járásokban – nem az államnyelv a leggyakoribb. A Mezőlaborci járásban a magánszférában a ruszin nyelvet használják legtöbben, a másik három  nevezett járásban pedig a magyart.

Felvidék.ma, ON