35754

A. Nagy László kisebbségügyi kormánybiztos hivatala újabb pályázatokat írt a kulturális élet három területére. Pályázni november 20-ig lehet.

A kiírt pályázat össztámogatása 100 ezer euró. Nem csak szervezetek, hanem egyének is pályázhatnak. A pályázatok három kategóriában nyújthatók be:

I. nyomtatott sajtó – csak létező, tehát nem újonnan induló folyóiratokra lehet pályázni.

II. Színházi alkotások – Megyei igazgatás alá tartozó társulatok pályázhatnak-  tehát a komáromi Jókai Színház és a kassai Thália is – az előadások tanulmányaira, rendezésére, műszaki felszerelésére (díszlet, technika).

III. nemzetközi vonatkozású kulturális rendezvények. Ide tartoznak a szlovákiai művészek és kulturális csoportok külföldi fesztiválokon való szerepeltetése is.

A pályázóknak – mindhárom kategóriában – legalább 5 százalékos önrészt kell vállalniuk a projekt megvalósításához szükséges költségekből. Egy pályázattal legalább 400, de legfeljebb 10 ezer eurónyi támogatás kérhető.

A pályázati űrlap a http://dotacie.vlada.gov.sk/index.php , a pályázati kiírás pedig a http://www.narodnostnemensiny.gov.sk/data/files/2552_vyzva-ii_2012opr.pdf internetes címeken érhető el (szlovák ny). A pályázatokat elbíráló bizottság pontrendszerben értékeli a pályázatokat, és a kialakult számszerű eredmények szerint ítéli oda a támogatásokat.

Az előző kulturális pályázati kiírás nyerteseit – itt összesen 4 és fél millió euróról volt szó, melyre 1837 pályázat érkezett – még nem tette közzé a kormányhivatal. Az azonban már bizonyossá vált, hogy a ponetciális nyertesek 100 ezer eurót kitevő pályázatot visszavontak, mert támogatás híján rendezvényeiket nem tudták megtartani. Ezt az összeget pályáztatja újra a kormányhivatal. Az idei pályázatok nyerteseinek listáját csak azt követően hozza nyilvánosságra a hivatal, ha a sikeres pályázókkal aláírta a támogatásról szóló szerződéseket. A folyamat késlekedik, és számos esetben a sikeres pályázók még mindig nem jutottak hozzá az elnyert pénzhez. A kormányhivatal az előrehozott parlamenti választásokkal (a pályázatot még a Radičová-kormány működése idején írták ki) és kormányzati strukturális változásokkal magyarázza a késedelmet.

Felvidék.ma, FN