36127

A református egyházközség meghívására Rimasimonyiban járt Poznán Béla, az Egyesült Államokbeli Kálvin Egyházkerület Nagybalogról származó püspöke, akivel Kiss Balázs beszélgetett a Pátria rádió 2012. október 17-ei Hangadó c. műsorában.

Arra a kérdésre, hogy mikor került ki Amerikába és hogy hogyan ápolja az ottani magyar reformátusok lelkét, elmondta: „Hosszú történet ez. Harminc évet élt Szlovákiában. A  Szlovákiai Református Keresztény Egyház lelkipásztoraként Györke volt az utolsó szolgálati helye. Itt ismerkedett meg feleségével, aki családjával az Amerikai Egyesült Államokból jöttek ide egy nyári szünidőre. Ők Dr. Vitéz Ferenc, volt ref. püspök gyermekei, és ez a velük való találkozás sorsdöntő volt az én életemben, mert később ő lett a feleségem. Nem volt ez olyan egyszerű. Még akkor a kemény kommunizmus idején éltünk és a püspök úr, Dr. Varga Imre maga is bizonytalan volt afelől, hogy ebből a kapcsolatból mi lesz. Poznán úr mondta neki, hogy az Úr Isten amit ajándékba ad, azt általában tökéletesen elkészíti, hát így is volt. Hosszú évek és sok intézkedés után kijutottam az Amerikai Egyesült Államokba és ott nősültem 1982-ben. Aztán hazajöttem feleségemmel együtt, mert a hazaszeretet meg a hivatástudat, meg minden más vonzott. Úgy képzeltem az életemet, hogy itt fogok élni és szolgálni. Közben kaptam meghívást, tanulmányi lehetőséget a princetoni teológiára. Ezzel a lehetőséggel éltem is. Kérelmeztem a püspök urat, akkor már Horváth Zsigmondot, hogy tanulmányi utamat engedélyezze. Ő azt mondta, hogy ő nem adhat engedélyt, ezt csak a minisztérium adhatja meg. Elmentem a minisztériumba, Novákné nevezetű egyházügyi titkárnő azt mondta, hogy ő nem adhat engedélyt, csak a püspök. Egyik hárította a másikra. Mondtam, hogy ne pingpongozzanak velem, vagy az egyik, vagy a másik engedélyezze, ha nem, akkor a helsinki egyezmények alapján én fogom kérelmezni, hogy tanulmányaimat folytathassam a princetoni teológián. Amerikába kerültem. A teológia mesteri fokozatát ott szereztem meg és utána meghívtak a New York-i gyülekezetbe lelkésznek. A meghívást elfogadtam. Ott éltem feleségemmel, ott születtek a gyermekeink. Majd később kb. 10 évig voltunk Manhattan szigetén az ottani első magyar református egyházban. Utána a gyermekek nőttek és megüresedett egy parókia és az ottani volt lelkész nagyon kért, hogy menjek és jelentkezzek, pályázzam meg, mivel ott kiváló iskolák vannak. Így kerültünk oda, ahol a mai napig is élek. Időközben szolgáltam, mint esperes és aztán az újabb választási időszakban engem választottak meg a Kálvin Egyházkerületben püspöknek. Most már harmadik éve végzem ezt a szolgálatot. Most egy meghívást kaptam Magyarországról egy konferenciára. Arra jöttem el hivatalosan. És így volt alkalmam a Simonyi gyülekezetben is igét hirdetni, ahol a gömöri kórustalálkozón fellépő magyar pedagógusok Vass Lajos kórusa szintén koncertet adott, majd egy szeretetvendégségre invitáltak meg bennünket. Tehát így vagyok itt most Gömörben, szülőhazámban. Mert mint tudnivaló Rimaszombatban születtem és Nagybalogon nevelkedtem fel”.

Az amerikai püspök tájékoztatott arról is, hogy az ottani gyülekezetek kisebbek, mint itt vidéken vagy városokban, attól függően, hogy egy vidéken mennyi magyar református koncentrálódott. 200 – 300 lelkesek a gyülekezetek, de a templomlátogatottsági arány ott magasabb, mint Szlovákiában vagy Magyarországon. Elmondta, hogy az ő gyülekezetének 200 – 220 tagja van. Szolgál mindkét nyelven, magyarul és angolul. Most már egyre több gyülekezet szeretné, hogy alkalmi lelkészt tudnának alkalmazni vagy félállású lelkészt, ami fél fizetést is jelent. Ezzel küszködünk. A diaszpórában élő magyarokra most már odafigyel Magyarország konventje is és próbáljuk, amit lehet – mondta a püspök úr.
Arra a kérdésre, hogy hogyan élik meg az Amerikában élő reformátusok a hitüket a válasza az volt, hogy hasonló módon, mint itt Szlovákiában is. Úgy látszik az otthoni indíttatások, a vallásoktatás az  mélyreható és még ott Amerikában is táplálja a hitüket. Akik viszont ott születtek, azok felé kötelesek vagyunk angolul a vasárnapi iskola keretében, konfirmációi oktatás keretében biztosítani azt, hogy növekedhessenek a hitben. És hát vannak gyülekezeti alkalmak, bibliaórák, istentiszteleti alkalmak, ahol tovább erősödhetnek hitükben.

Milyen üzenetet tud innen a Szülőföldjéről visszavinni Amerikába, az ottani híveknek? „A közösség, ami most itt összejött, az bizonyítja azt, hogy a hívek, ill. reformátusok, de a katolikusok is örömmel vannak együtt és ez lehet biztatás arra is, hogy az Amerikában gyakorolt közösségi alkalmakat ugyanúgy hűségesen látogassák, támogassák az egyházat mindkét nyelvű – úgy magyar, mint angol nyelvű –szolgálatában „ – mondta Poznán Béla, püspök.

Felvidék.ma/MV a Pátria rádió nyomán

{iarelatednews articleid=”36075″}