reformatus3

 Nyolc hónappal ezelőtt indította útjára a Gömöri Református Egyházmegye az ún. szószékcsere programját, melynek keretén belül az abba bekapcsolódó lelkipásztorok havonta egy alkalommal vasárnap más-más gyülekezetben szolgálnak igehirdetéssel.

 

A cél egymás szolgálati körülményeinek és közösségeinek a megismerése. A következő szószékcserére október 21-én kerül sor, amelybe ezúttal az egyházmegye tizenöt lelkipásztora és 34 gyülekezete kapcsolódik be.

A szószékcsere program keretén belül az októberi hónapban Rimaszécs, Jéne, Zádor, Gömörszkáros, Alsófalu, Felfalu, Kisvisnyó, Rás, Alsókálosa, Felsővály, Rimaszombat, Darnya, Simonyi, Nagybalog, Uzapanyit, Balogtamási, Runya, Lenke, Hubó, Tornalja, Gömörhorka, Balogiványi, Radnót, Hanva, Lénártfalva, Csíz, Kövecses, Naprágy, Serke, Harmac, Martonfalva, Feled, Rimajánosi és Pálfalva református temploma fogadja a vasárnapi istentiszteleten a más gyülekezetben szolgáló lelkipásztorokat.

A rimaszombati gyülekezetbe Agócs Galgóczy Tímea balogiványi lelkipásztor érkezik, a rimaszombati lelkészek pedig Feledre és Jánosiba mennek szolgálni. A szószékcserében résztvevő lelkészek beosztása: Tóth László – Rimaszécs; Orémus Ilona – Gömörszkáros; Agócs Galgóczy Tímea – Rimaszombat; Nagy Andrea – Darnya, Simonyi; Fejes Ágnes – Balogiványi, Radnót; Rákos Lóránt – Runya, Lenke, Hubó; Szarvas László – Tornalja; Szarvas Erzsébet – Gömörhorka; Gebe László – Hanva; Bihari Richárd – Nagybalog, Uzapanyit; Szaszák Malvin – Kövecses, Naprágy; Szőke Zsuzsanna – Serke; Nagy Ákos Róbert – Harmac, Martonfalva; Kovács Tímár Ildikó – Feled; Mikos Tamás – Jánosi – tájékoztat a rirek.sk oldal.

„A szószékcsere szolgálatának gondolata tavaly az egyik beszélgetéseinken vetődött fel, majd az decemberi lelkészértekezleten döntöttünk úgy, hogy felvállaljuk ezt a szolgálatot azzal a céllal, hogy a lelkipásztorok megismerjék az egyházmegye gyülekezeti közösségeit, de azok is megismerhessék más, számukra talán kevésbé ismert szolgálattevőket. Úgy gondolom, hogy a gömöri egyházmegye lelkészi közösségének is hasznos, ha megismerjük egymás szolgálatát és szolgálati körülményeit” – mondta a szószékcserével kapcsolatban a Reformata honlapnak Nagy Ákos Róbert esperes.

Felvidék.ma