36787bj

Lezajlottak a Magyar Közösség Pártjának tisztújító járási konferenciái, amelyek javaslatot tehettek az országos elnökség felállására is. A 18 járási konferenciából 13 Berényi József jelenlegi pártelnök újraválasztását javasolta.

Az országos elnöki tisztség betöltésére öt helyen nem tettek javaslatot. A 15 tagú országos elnökségbe 25 konkrét személyi javaslat érkezett. Az MKP Országos Tanácsa elnöki tisztségének betöltésére három személyt is javasoltak: Bárdos Gyulát, Csáky Pált és Csúsz Pétert.
A járási konferenciák megválasztották a 2012. december 8-án, Kürtön (Érsekújvári járás) ülésező országos kongresszus 200 küldöttjét is, és javaslatot tettek a keresztény platformra vonatkozóan is. A következőkben részletesen áttekintjük a járási konferenciák javaslatait:

Pozsony, járási elnök: Dudás László
A konferencia országos elnöki posztra javasolja Berényi Józsefet, országos elnökségi tagnak Csáky Pált, szakmai alelnököknek pedig Németh Gabriellát, Őry Pétert, Farkas Ivánt és Szigeti Lászlót. A konferencia támogatja a keresztény és keresztyén platform megalakulását. A fővárost az országos közgyűlésen két küldött képviseli majd.

Szenci járás – járási elnök: Duray Rezső
A konferencia Berényi Józsefet jelöli országos elnöknek, az országos tanács elnökének Bárdos Gyulát, szakmai alelnököknek pedig Németh Gabriellát, Pomichal Istvánt és Őry Pétert. A konferencia támogatja a keresztény-keresztyén platform megalakulását a párton belül. A Szenci járást a közgyűlésen 5 küldött képviseli majd.

Dunaszerdahelyi járás – új járási elnök: Bacsó László
A konferencia országos elnöki posztra Berényi Józsefet jelöli, országos alelnöknek A. Szabó Lászlót, országos elnökségi tagnak Hájos Zoltánt, Miklós Lászlót és Kórósi Zalánt. Támogatja a párton belül a keresztény és keresztyén platform megalakulását. A járást 37 küldött képviseli a decemberi kongresszuson.

Galántai járás – járási elnök: Forró Krisztián
A konferencia országos elnöknek Berényi Józsefet jelöli, az országos elnökségbe pedig rajta kívül még Forró Krisztiánt és Hrbácsek Magdalénát. Szakmai alelnököknek javasolja Pleva Lászlót, Farkas Ivánt és Szigeti Lászlót. A konferencia támogatja a keresztény platform megalakulását. A járást a közgyűlésen 13 küldött képviseli.    

Komáromi járás – új járási elnök: Petheő Attila
A konferencia országos elnöki posztra jelöli Berényi Józsefet, országos elnökségi tagnak pedig Czíria Attilát, Németh Norbertet és Domin Istvánt. A konferencia támogatja egy új keresztény-keresztyén platform létrejöttét az MKP-ban, az országos kongresszuson a járást 26 küldött képviseli.  

Érsekújvári járás – járási elnök: Szigeti László
A konferencia országos elnöknek jelöli Berényi Józsefet, szakmai alelnöknek és országos elnökségi tagnak Farkas Ivánt és Szigeti Lászlót, további országos elnökségi tagnak Dobai Tibort és Nagy Tibort. A konferencia javasolja, hogy Nyitra megyének az országos elnökségben öt tagja legyen. A járást az országos konferencián 21 küldött képviseli majd.  

Vágsellyei járás – járási elnök: Baranyay Alajos
A konferencia az országos elnöki posztra Berényi Józsefet javasolja, országos elnökségi tagnak pedig Farkas Ivánt és Baranyay Alajost. A járást a közgyűlésen 7 küldött képviseli.

Nyitrai járás – járási elnök: Ladányi Lajos
A járási konferencia javasolja, hogy az országos elnökségben Nyitra megye öt helyet foglalhasson el. A járást a közgyűlésen 4 küldött képviseli majd.

Rimaszombati járás – járási elnök: Auxt Ferenc
A konferencia országos elnöknek javasolja Berényi Józsefet, OT-elnöknek Csúsz Pétert, elnökségi tagnak Auxt Ferencet és Porubán Ferencet. A járást a kongresszuson 13 küldött képviseli.

Nagyrőcei járás – új járási elnök: Deák János
A járást az országos kongresszuson 3 küldött képviseli.

Lévai járás – járási elnök: Lőrincz Tamás
A konferencia az országos tanács elnökének Csáky Pált, országos elnökségi tagnak pedig Kiss Beátát javasolja. Támogatja, hogy Nyitra megyének az országos elnökségben öt tagja legyen, valamint a keresztény-keresztyén platform megalakulását is. A járást a kongresszuson 14 küldött képviseli.

Losonci járás, járási elnök: Csúsz Péter
A konferencia országos elnöknek Berényi Józsefet javasolja, elnökségi tagnak Csúsz Pétert, alelnöknek Szigeti Lászlót. A járást az országos kongresszuson 7 küldött képviseli.

Rozsnyó járás – járási elnök: Porubán Ferenc
A konferencia küldöttei javasolják Berényi Józsefet az országos elnöki posztra, Miklós Lászlót szakmai alelnöki posztra, az országos elnökségbe pedig Köteles Lászlót és Porubán Ferencet. A járást az MKP közgyűlésén nyolc küldött képviseli majd.

Kassa – járási elnök: Filipko József
A konferencia Berényi Józsefet javasolja országos elnöknek, országos elnökségi tagnak pedig Filipko Józsefet. Kassát az országos közgyűlésen 3 küldött képviseli.

Kassa-környék, járási elnök: Iván László
A konferencia országos elnöknek Berényi Józsefet, országos elnökségi tagnak Köteles Lászlót javasolja, és támogatja a keresztény platform megalakulását. A járást az országos kongresszuson hat küldött képviseli.  

Tőketerebesi járás – járási elnök: Szuperák Mária
A járás párttagságát a közgyűlésen 12 küldött képviseli majd. A konferencia javasolja, hogy Szuperák Mária legyen az országos elnökség tagja.

Nagymihályi járás – járási elnök: Mihók Gábor
A konferencia országos elnöki posztra javasolja Berényi Józsefet, alelnöknek Miklós Lászlót, az országos tanács elnökének Bárdos Gyulát, országos elnökségi tagnak pedig Mihók Gábort. A kongresszuson a járást 4 küldött képviseli.

Képek az MKP járási konferenciáiról – itt

Felvidék.ma, ON / Forrás: mkp.sk

{iarelatednews articleid=”36607″}

Kapcsolódó cikkek