36585

2012. november 14-én, szerdán, 17.00 órai kezdettel Zselízen, a Magyar Házban, sorrendben az 7. szakmai fórumra került sor a GRFT és a MKP Lévai Járási Elnöksége közös szervezésében.

A Magyar Közösség Pártja Gazdaságpolitikai és Régiófejlesztési Tanácsa az elmúlt időszakban az ország 6 különböző helyszínén szervezett szakmai fórumot a helyi gazdaságfejlesztésről. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok kerültek bemutatásra olyan vállalkozók, polgármesterek és önkormányzati szakemberek részéről, akik e témában komoly tapasztalattal rendelkeznek, sikeres modelleket vezettek be néhány magyarországi illetve hazai kistérségben.
A rendezvénysorozattal azt szeretnénk elérni, hogy a helyi gazdaságfejlesztés témában, amely szervezett formában igencsak gyerekcipőben jár Szlovákiában, bemutassuk a követendő példákat – azokat, amelyek sikeresen lettek bevezetve még a legelmaradottabb, leghátrányosabb leszakadó régiókban is. Inspirációképpen polgármestereink, megyei és önkormányzati képviselőink, tisztségviselőink valamint vállalkozók részére, akik megvalósítható ötleteket meríthetnek azoktól, akik a kiváló kezdeményezéseket bevezették a gyakorlatba.
2012. november 14-én, szerdán, 17.00 órai kezdettel Zselízen, a Magyar Házban, sorrendben az 7. szakmai fórumra került sor a GRFT és a MKP Lévai Járási Elnöksége közös szervezésében. Szó volt többek között az Ipoly-hidak megvalósításának nem zökkenőmentes folyamatáról, az EGTC-k adta regionális együttműködési lehetőségekről, a falugazdaságokról, a helyi termelés, termesztés, felvásárlás, terjesztés és értékesítés láncolatának kialakításáról, a térségben élő fogyasztók felvilágosításáról, meggyőzéséről. Amennyiben a helyi termékeket, szolgáltatásokat részesítik előnyben, azzal a helyieknek biztosítanak munkát, megélhetést. Ahogy a rendezvénysorozat eddig is komoly visszhangot váltott ki az egyes járások több jelen levő polgármesterétől, vállalkozójától illetve az MKP tisztségviselőitől, Zselízről is sok hasznosítható információval a tarsolyukban távoztak a szakmai fórumról a tisztes számban megjelent, és a vitába is aktívan bekapcsolódó, főleg a Lévai járásban élő vállalkozóink, polgármestereink, szakpolitikusaink. A tanácskozáson bemutatásra kerültek az eddig megrendezett szakmai fórumok hozományai és tanulságai, pártunk gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, Farkas Iván elemezte a jelenlegi kormány, hosszú távon rendszerszintűnek távol sem nevezhető elképzeléseit az államháztartást illetően, felhívta a figyelmet a folyamatosan növekvő adóterhek, főleg a KKV-k részére demotiváló hatására és ismertette az MKP gazdaságfejlesztési programját. Majd bemutatta Dél-Szlovákia regionális fejlesztésének készülő programját, a Baross Gábor Tervet, mely a Wekerle Tervhez szorosan kapcsolódik. Szólt a Darányi Ignác Tervről is és az éppen megalakulóban lévő Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Ipari Vegyeskamaráról. A régió képviselői felvázolták a helyi gazdaságfejlesztés problémáit, és együttesen keresték a helyi gazdaságfejlesztés lehetséges kitörési pontjait, a déli régió jelenlegi nem könnyű gazdaságpolitikai helyzetében, melyeknek mindenképp a régió adta hagyományokra, infrastrukturális és természetes adottságokra kell épülnie, kihasználva a modern kor eszközeit és a globális gazdaságpolitika agóniáját, új morálisan tiszta célokat kitűzve a jövő felé. Ezek komoly kerékkötője lehet a régiófejlesztés, mint olyan különböző megfogalmazása a szlovák és a magyar oldalról nézve. Amíg a magyarországi szemlélet összhangban van az európai, természetes régiók, melyek ugyanúgy természetesen lehetnek határon átnyúlóak is, támogatásában, addig a szlovák oldalról, csak nemzeti és a jelenlegi határokon belüli régiók támogatását részesíti előnyben, ezen belül is a mágikus történelmi „demarkációs vonal” fölött elhelyezkedőket. Arról nem is beszélve, hogy Szlovákiában a régiófejlesztésre szánt anyagiak elosztása kormányzati kompetenciában van, nem az önkormányzatoknál, melyek a legjobban tudnák meghatározni, hol lenne rájuk a legnagyobb szükség. Sajnos ez rányomta bélyegét az Ipoly hidak jelenlegi állására és az EGTC-k létrehozásánál is kimaradtak ezáltal olyan régiók az együttműködésből, mint például egész Nyitra megye…Nagy kár, mert az uniós források a jövőben nem csak a „szoft” (kulturális) projektekre, félreértés ne essék ezek is fontosak, de a hozzáadott értéket termelni tudó és ezáltal az értéket visszafordítandó, fejlődést garantáló gazdasági együttműködési tervek megvalósítására érkeznek majd nagy részben. Farkas Iván, tanácselnök motiváló felvezetője után aktív ötletbörzévé alakult a fórum, egymás után hangoztak el a reménykeltő javaslatok a jelenlegi kedvezőtlen állapot megváltoztatására. Széleskörű volt a résztvevők szakmai lefedése, a mezőgazdásztól kezdve, az építészen, a kereskedőn keresztül az informatikusig, illetve a polgármestertől, a szociális szolgáltatón keresztül a hulladékgazdálkodóig, de abban mindnyájan megegyeztek, hogy egy alulról kezdeményezett összefogásra is szükség van akkor, mikor parlamenten kívül rekedt a párt, a Híd hiába van ott, semmit sem tesz a hidakért és a politikai megosztottságot látva a pártok követendő vezérszerepe a gazdasági, de főleg morális válság közepén a perifériára szorult. Tudnunk kell egymásról, segítenünk kell egymást, ehhez kéne egy felvidéki magyar vállalkozói adatbázis, beleértve a hazai termékek listáját is, hogy a „vedd a magyart” mozgalmon belül kialakulhasson a „vedd a felvidéki magyart” kezdeményezés is. Konkrét javaslatok és felajánlások is elhangoztak magyar vállalkozótól a magyar vállalkozók, vagy önkormányzatok felé, ami például a használaton kívüli licenszek töredék áron való újrahasznosításáról, a biogazdálkodás tudományának és az ehhez hasonló vállalkozások elindításához szükséges tapasztalatok átadásáról szólnak és még sok más hasznos ötlet és egymás felé intézett jó tanács. Mindezek alapján igény mutatkozott a járásokon belüli magyar polgármesterek összehívására is hasonló célzattal, mint ahogy fórumunk is működik. A fórum mindent összevetve tucatnyi lehetséges példáját sorakoztatta fel azon kitörési pontoknak, melyeken keresztül elegendő hitünkkel és akarásunkkal, elindulhat térségeink fejlődése. A találkozón résztvevők számára, azon felül, hogy élvezhették a házigazdák által biztosított kedves vendéglátást, jó lehetőségnek számított az egymás kölcsönös megismerése és új potenciális üzleti, kereskedelmi, partneri, baráti kapcsolatok létrehozása is.

Wirth Jenő, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”36016″}