mindszenty 2

 2012. november 3-án került sor a Mindszenty Emlékkonferenciára a Budapesti Parlament Főrendházi termében. Köszöntőt mondott és a konferenciát vezette Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezetője, a Tudományos Konferencia védnöke.

Megnyitójában megemlékezett a januárban elhunyt Szőke Lajos szalézi atyáról, aki hivatalosan vezette a bíboros boldoggá avatásának eljárását. Dr. Bábel Balázs kalocsa – kecskeméti érsek felszólalásában a Magyar Katolikus Egyház küzdelmes évszázadainak három állócsillagát említette, nevezetesen Pázmány Pétert, Prohászka Ottokárt és Mindszenty Józsefet. „Idő fölött is összeköti őket egy jelmondat: Pro fide et populo. A hitért és a népért. A katolikus hitért, a magyar népért éltek, írtak, szónokoltak, szenvedtek.”

Ezt követően a Mindszenty Társaság ösztöndíjasainak előadása következett. Bank Barbara történésztől a „Mindszenty és az internálótáborok” c. előadását hallgathattuk, majd Vörös Géza történész, levéltáros a „Boldogok vagyunk, hogy elment az öregember… „címen dolgozta fel Mindszenty megfigyelését az emigrációs évek alatt. Végezetül Soós Viktor Attila történész, a „Fehér Hollók” munkacsoport tagja osztotta meg a konferencia hallgatóságával Óvári Miklós KB titkár Mindszentyvel kapcsolatos „gyűjteményét”.

A könyvbemutatón a Mindszenty Társaság 2. Tanulmánykötetét a „Szenteltessék meg a Te neved…” Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról címen vehette kezébe az olvasó. A Mindszenty Emlékérem kitüntetettje ez úttal Dr. Szabó Ferenc SJ a „Hittel a Nemzetért” Alapítvány elnöke lett.

Végezetül Déri Péter Csehimindszent plébánosától megtudtuk, hogy Mindszenty engesztelő imaesteket tartanak minden hónapban a bíboros szülőfalujában, majd Fukszberger Imre Csehimindszent polgármestere számolt be a szülőházzal és a templommal kapcsolatos tervekről a jövőt illetően. Kovács Gergely okleveles posztulátus, a Mindszenty Alapítvány képviselője Mindszenty József boldoggá avatásának helyzetéről számolt be.

Befejezésül a Mindszenty Társaság koszorút helyezett el az 1975-ben elhunyt bíboros Emléktáblája előtt a parlamenti Mindszenty teremben.

A konferenciát nemcsak a Magyar Parlament impozáns épülete tette emlékezetessé, nemcsak a Szent Korona és a koronázási ékszerek megtekintése, de mindaz, amit hallottunk, tapasztaltunk ezen a novemberi napon. Felvidék képviseletében a Párkányi régióból négyen voltunk jelen, Dániel Erzsébet szervezésében.

Végszónak álljon itt Bábel Balázs atya mondata: „Még várat magára Mindszenty József boldoggá – szentté avatása, de eljön az idő, amikor rá is vonatkozik a börtönben is magánál tartott töviskoronás Krisztus-kép aláírása: „Devictus vincit.” A legyőzött győz.

Berényi Kornélia, Pázmaneum, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35842,35690,31922,33179″}