36736

(+Képgaléria) A Simonyi Református Gyülekezet lázas készülődésben szorgoskodott, hiszen új lelkészt iktattak be a közösségben, ThDr. Gál László személyében.

ThDr. Gál Lászlót a zsinati tanács 2011. október 1-jei hatállyal helyezte Rimasimonyiba, valamint a hozzá tartozó Darnyai, Feled és Gortvakisfaludi Gyülekezetekbe, beosztott lelkész – ként. Feleségével együtt érkeztek a kis gömöri falucskába, ahová nagy szeretettel várták már őket. Mindkettőjüket nagyon hamar megszerették, így a már ismert alkalmakon kívül, mint Istentiszteletek, hittanórák, elindulhattak felnőtt bibliaórák, gyermek és ifjúsági bibliaórák is és ez év nyarán első alkalommal szerveztek egy hetes ifjúsági és gyermektábort, ahol a gyerekek játékos keretek közt ismerkedhettek a Bibliával és egymással.
Ezenkívül közös erővel kezdtek hozzá a régi református iskola átépítéshez, ahol missziós központot szeretnének kialakítani, mely helyet adna különféle egyházi és kulturális programoknak, továbbképzéseknek, csendes napoknak, konferenciáknak, táboroknak, és lehetőség nyílna sport és szabadidős tevékenységek lebonyolításához is. Mivel a pénzhiány itt is rányomja bélyegét a térségre, a különféle adódó pályázati lehetőségek mellett a gyülekezet várja a jóakaratú, segíteni tudó és akaró támogatókat is.
A szomszédos gyülekezetek közti jó viszony lehetővé tette, hogy a négy egyházközség társulási megállapodást kössön, s így, segítve egymást, megosztják a terheket.
Ez év június 24-én tartott egyházközségi közgyűlésen a négy egyházközség presbitériuma végül úgy döntött, hogy Thdr. Gál László beosztott lelkipásztort meghívják lelkésznek. Ezt döntést presbitériumi határozattal is megerősítették, s így elindulhatott a folyamat. ThDr. Gál László Nagy Ákos Róbert esperes úr által írt levélre, miszerint a gyülekezet meghívta, nagy örömmel „igent” mondott, s miután a zsinati tanács is jóváhagyta a választást, november 11–ére tűzték ki a beiktatás napját.
Délután egy órakor kezdődött az Istentisztelet a simonyi református templomban, a hol igét hirdetett Ft. Fazekas László püspök, amikor is mind a beiktatandó, lelkipásztor, mind pedig a gyülekezet szívére helyezte az Isten üzenetét, és külön kifejezte, hogy örül annak, hogy a gömöri egyházmegyében úgy tűnik, ébrednek a gyülekezetek. A beiktatást Nt. Nagy Ákos Róbert esperes végezte, majd ünnepélyes keretek közt átadta az egyházközségek pecsétjeit, valamint a templom kulcsát. A gömöri egyházmegye lelkipásztorai, valamint a meghívott lelkipásztorok ezt követően külön – külön, egy – egy igével áldották meg a már hivatalosan beiktatott lelkipásztort.
ThDr. Gál László, prédikációjában kifejtette, nehéz, ám mégis csodálatos szolgálatra hívta el az Isten. Nehéz, hiszen egy gerincében megtört nép közé tette lelkipásztornak, egy magára hagyott gömöri közösségbe. De mégis csodálatos ez a szolgálat, hiszen látjuk, hogy a Mindenhatónak gondja van azokra, akiket mások eltipornak, elnyomnak. A gyülekezet és a jelenlevők szívére helyezte, van jövendőnk: az Isten evangéliuma. Ebben kell bíznunk, ebben kell hinnünk, e szerint kell élnünk, és ezt kell követnünk. Mert ha követjük Őt, nem csak megmaradásunk, gyarapodásunk lesz.
Az ünnepi alkalmon a beiktatott lelkipásztort köszöntötte a Bán Zoltán, a gömöri egyházmegye gondnoka, aki egyben átadta a lelkésznek, a szülők ajándékát, egy új palástot. Ezenkívül énekkel köszöntötték a lelkipásztort húgai, a Simonyi Bárka Kórus, és a Gömöri Lelkészek Kórusa.
Beszédet mondott Fekete Vince főgondnok, Gál Istvánné, simonyi gondnok asszony, a feledi gyülekezet küldöttsége, a barátok és volt évfolyamtársak nevében pedig Nt. Erdélyi Zoltán. Az Istentisztelet végén ThDr. Gál László megköszönte Nt. Bihari László Richárdnak, hogy egy éven keresztül principális lelkész-ként felügyelte őt, segítve a beilleszkedésben és a mindennapi dolgokban, egyben pedig átadta a gyülekezet ajándékát.
Az istentiszteletet követően szeretetvendégséggel zárult a nap.

További fényképek a Képgalériánkban tekinthetők meg.

Fotó: Bán Zoltán, Felvidék.ma