36444

(Frissített, részletes tudósítás) Éjszakába nyúló ülést tartott szerdán, november 7-én Budapesten a Magyar – Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság. Mindent megtesznek a komáromi Selye János Egyetem besorolásáért.

A magyar küldöttséget Répás Zsuzsanna helyettes államtitkár, a szlovák delegációt pedig Miroslav Mojžita nagykövet vezette.

Az ülésen a tárgyaló felek

 • megállapították, hogy a Kisebbségi Vegyes Bizottság évenkénti rendszeres ülései és az esetleges aktuális témákat tárgyaló´ további szakmai ülések, melyek érintik a kisebbségek életét, nagyon fontos és elmaradhatatlan részei a jószomszédi viszonyról és a baráti együttműködésről szóló alapszerződés, valamint a nemzeti kisebbségek művelődés és kultúra területén történő kölcsönös támogatásáról szóló kormányközi megállapodás megvalósításának.
 • egyetértettek abban, hogy a kétoldalú szlovák-magyar kapcsolatok légkörének mindenfajta javítása nagyon pozitív hatást gyakorol a Magyarországon élő szlovák és a Szlovák Köztársaságban élő magyar kisebbség életére.
 • kiemelt jelentőségűnek és az együttműködés szempontjából nélkülözhetetlennek tekintették a magyarországi szlovák és a szlovákiai magyar kisebbség képviselőinek a vegyes bizottság ülésein való részvételét és aktív tevékenységét.
 • üdvözölték, hogy a két ország állampolgárságot érintő jogi szabályozása kapcsán felmerült nyitott kérdések megvizsgálása érdekében a külügyminiszterek mindkét fel részéről jogi szakértőket bíztak meg az állampolgárság nemzetközi jogi aspektusairól történő egyeztetésre,
 • megállapították, hogy a szlovák államnyelvtörvény kapcsán a magyar fél továbbra is fenntartja azt a véleményét, hogy a nemzetközi szervezetek ajánlásaival összhangban szükséges további lépéseket tenni annak érdekében, hogy az államnyelv védelme és a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogai védelme között egyensúly jöjjön létre.
 • megállapodtak abban, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy a révkomáromi Selye János Egyetem továbbra is megőrizze egyetemi szintű besorolását.
 • megállapították, hogy a szlovák fél tudomásul veszi a magyarországi új, az országgyűlési választásról szóló törvényt, és azt várja, ha szlovák nemzetiségi képviselőt nem választanak meg, a szlovák nemzetiségű országgyűlési szószó1ó minél szélesebb jogosítványokkal rendelkezzen.

A szlovák fél megállapította, hogy az államnyelvtörvény két módosítása és a nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény módosítása egyértelműen pozitív lépést jelent az államnyelv védelme és a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogainak védelme közötti egyensúly megteremtése érdekében.

A tárgyaló felek kölcsönösen tájékoztatták egymást a Vegyes Bizottság előző ülésein elfogadott ajánlások teljesítésének állásáról. Megállapították, hogy az ajánlások megvalósulnak, mindamellett, hogy azok nagy része nem egyszeri feladatként fogalmazódik meg, hanem rendszeres és folyamatos teljesítést feltételez.

A tárgyaló felek áttekintették a korábbi ülések ajánlásait, illetve azok teljesítésének alakulását, és további ajánlásokat is megfogalmaztak.

Ajánlások mindkét fél részére:

 • egy magyar-szlovák történettudományi szakmai folyóirat alapítását és kiadását.
 • biztosítani a kisebbségi nyelvhasználatot szabályozó hatályos törvények végrehajtását és elhárítják a törvények gyakorlati alkalmazása előtt álló akadályokat.
 • megvizsgálni a hivatali érintkezésben milyen többletköltségekkel jár a kisebbségi nyelvhasználat, különösen a helyi önkormányzatok számára, és keresik ezek forrását költségvetésükben.
 • biztosítani a szükséges szakmai, módszertani és pénzügyi feltételeket a kisebbségi nyelvek hivatali használatára, valamint a szükséges szakterminológia kialakítására.

Új ajánlások a szlovák fél részére

 • megkeresni az optimális személyi feltételek biztosításának lehetőségét, a Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának a magyar nemzeti kisebbséghez tartozó nevelésével és oktatásával foglalkozó szervezeti egységeiben és az általa közvetlenül felügyelt szervezetekben.
 • megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy biztosítsa a magyar nemzeti közösség legnagyobb hagyományokkal bíró kulturális szervezete, a Csemadok működéséhez a szükséges anyagi feltételeket.
 • dolgozni azon, hogy a Velencei Bizottság ajánlásai értelmében megtalálja a kompenzáció módját a kisebbségi nyelveken történő televíziós adások szlovák nyelvű változatainak biztosításával kapcsolatosan.

Új ajánlások a magyar fél részére

 • Tekintettel a magyar köznevelési rendszer működtetésének és fenntartásának alapvető reformjára, biztosítsa, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban és hálózatában nemzetiségi köznevelésért felelős szakembert is alkalmazzanak.
 • tegyen lépéseket a felsőoktatási felvételi rendszer ún. kis szakokat, köztük a szlovák szakot is hátrányosan érintő gyakorlatának megszüntetésére.
 • biztosítson anyagi forrást az Országos Szlovák Önkormányzat intézménye, a Szlovák Közművelődési Központ részére ahhoz, hogy regionális központjai területón országszerte hatékonyan támogathassa a vallási szertartások szlovák anyanyelvű gyakorlásának rendszeres lehetőségét.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”35743,35680,35865″}