katolikus3

Teljesültek az alapszabályban lefektetett feltételek, legalább három járásban csatlakoztak a kezdeményezéshez. Megalakulhat ezzel a Magyar Közösség Pártja Keresztény és Keresztyén Platformja – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Farkas Iván, az MKP alelnöke.

Nem sokkal a három elődpárt egyesítését követően, a Magyar Koalíció Pártja berkeiben elsőként a Női Tagozat jött létre. A tagozatot, amely sajnos nem volt hosszú életű, hamarosan követte az Ifjúsági Tagozat, amely hosszú, göröngyös utat bejárva szerveződött meg a helyi szervezetektől egészen az országos elnökségig. A hosszan tartó folyamat végén, az MKP Országos Elnökségének megbízásából a különböző szinteken való szerveződés részese lehettem. Később az ifjak önállósultak, létrehozták az Ifjúsági Csoportot, mai nevén a Via Nova Ifjúsági Csoportot. A Magyar Koalíció Pártja mintegy 13 éves tevékenysége folyamán azonban ideológiai irányzatú tagozatok vagy platformok nem jöttek létre – emlékezett vissza Farkas Iván.
Az immár Magyar Közösság Pártja új alapszabálya (amelynek legfőbb jellemzője a nyitás) reagálva a külső és belső körülmények alapos megváltozására nyitotta meg annak lehetőségét, hogy ideológiai irányzatú platformok jöhessenek létre a párt berkeiben.
“Ezzel megszülethet az első fecske. November 8-án, az MKP Nyitrai Járási Konferenciája egyik küldötte, Balkó Ferenc azt taglalta, hogy a párt tevékenysében erőteljesebben kell megjelennie a keresztény irányzatnak, a párt keresztény arculatát az eddigieknél hangsúlyosabban kell kifejezésre juttatni. Nem első ízben nyilvánult meg ilyen értelemben, a tavalyelőtti tisztújító járási konferencián is hasonlóan ösztönözte a keresztény értékek hangsúlyosabb képviseletét. Válaszul elmondtam, hogy az MKP új alapszabálya lehetővé teszi az ideológiai irányzatú platformok megalakulását majd javasoltam, hogy a járási konferencia küldöttei éljenek a lehetőséggel. A jelen levő elnökünkkel, Berényi Józseffel arra bátorítottuk a küldötteket, kezdeményezzék az első platform létrehozását, álljanak a folyamat élére” – mondja Farkas Iván.
Mint megtudtuk, ez meg is történt, a jelen levő küldöttek kezdeményezték a platform létrehozását, Hajdú Mária és Szórád Mária vállalták a kapcsolatfelvételt további járásokkal a platform sikeres megalakulása céljából.
November 9-én a platformhoz csatlakoztak az MKP Galántai Járási Konferenciájának küldöttei is. Ma, november 10-én pedig a Komáromi Járási Konferencia küldöttei, akik javasolták, hogy a platform megnevezését bővítsék ki Keresztény és Keresztyén Platformra. Ezzel teljesültek az alapszabályban lefektetett feltételek, legalább három járásban csatlakoztak a kezdeményezéshez. Megalakulhat ezzel a Magyar Közösség Pártja Keresztény és Keresztyén Platformja.
“A krónikába az kerül beírásra, hogy a platform kezdeményezése Alsóbodokon történt, az MKP Nyitrai Járási Konferenciáján, 2012. november 8-án. Megszületéséhez a belső igény mellett minden bizonnyal hozzájárultak a külső tényezők is. Kívánatos a következő járási konferenciák küldötteinek csatlakozása a kezdeményezéshez csakúgy, mint az MKP további tagjainak részvétele a platform tevékenységében” – nyilatkozta Farkas Iván, az MKP alelnöke.

Felvidék.ma