36534

 Marcelháza község sikeresen pályázott az Európai Unió általi Fiatalok Lendületben Program keretén belül a “Légy kreatív” – környezettudatos ifjúság tevékenysége címmel, melyet a JUVENTA nemzeti hivatal is támogatott 17.760 euróval.

A pályázat – az ifjúsági csereprogram – megvalósítása a Marcelházi Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és a badacsonytomaji Tatay Sándor Általános Iskola részvételével került megrendezésre. A kilencnapos program keretében foglalkozásokra került sor a természetvédelem, az egészséges életmód és a környezettudatos nevelés témakörben. Önkéntes munkával közösen megvalósult egy pihenőpark kialakítása az iskola udvarán. Sportnap megrendezésével felhívást nyert a mozgás fontossága. Az ifjúság megismerkedett a Duna élővilágával, melynek kapcsán angol nyelvű pályázatokat dolgoztak ki. A program résztvevői kiránduláson vettek részt Párkányban, Esztergomban, Lábatlanban, Komáromban és Paton.
A programba bekapcsolódók megismerkedhettek a pillekő szobrok készítésével, Antal Csaba a DNS Természetközpontú Egyesület vezetője segítségével. Az általa kitalált projekt egy olyan társadalmi, közösségi, közjóléti célokat szolgáló program, ami egyben egy környezetvédelmi és művészeti-kreatív lehetőség is. A pillepalackok hasznosításának okán szólítják meg egy-egy iskola tanulóit. Jelen projektben együttműködve, az iskolák területén játékos foglalkozást tartottak a gyerekeknek, melynek során pillepalackokból készítettek kültéri szobrokat. A projekttel ösztönözni kívánják a környezettudatos gondolkodást. A gyerekek információkat kaptak a tudatos környezetvédelemről, az újrahasznosításról. Ezáltal jobban fognak figyelni környezetükre, annak védelmére. Művészeti alkotások jönnek létre, melyek esztétikai értékükön túl közösségteremtő értékkel bírnak.
Ezzel az együttműködéssel remélhetőleg példát mutatnak a pályázó felek a jövőbeni hasonló projektek létrehozásához. A projekt fontos eleme, hogy a gyerekeket bevonják az alkotási folyamatba, melynek során rengeteget megtudhatnak arról, hogy milyen környezetkárosító hatása van a pillepalacknak és a többi – nem lebomló – szemétnek. Az eldobott műanyag palackok újrahasznosítása környezetünk védelmét szolgálja. Szennyezést nem okozó “tiszta technológia” alkalmazásával végezik a palackok újrafelhasználását, ami szintén szimpatikus tulajdonsága a projektnek.
A pillekő készítése megfelelő mennyiségű palack vagy csomagolóanyag begyűjtésével kezdődik. Ez egy közepes méretű szobornál 80 zárt palackot, vagy taposva 200 db-ot jelent. Csomagoló anyagból 1/2 köbméter/db-ra van szükség. A gyakorlat szerint 4-5 fős csoportok készítenek el egy pillekövet. A pillekő szobrok elkészítése közben a gyerekek egy „palackpostát” helyeztek el a kövek alatt. A palackpostában mindenki leírhatta a megfogalmazódott gondolatát a programról és – mivel a pillekő nem bomlik le – ez az üzenet sokáig megőrződik majd az utókor számára.
A jövő épített környezetéért! program a színes, fenntartható, emberközpontú közterületért címmel a Pillekő Projekt a közösségi terek új generációjának koncepcióját dolgozta ki, mely egyes részletei már különböző helyszíneken megvalósultak (Budapest Színes Város projekt: Moszkva tér, Flórián tér, és a VIII. kerületi Mátyás tér fejlesztése), Jövőképük egy település, ahol az emberek örömmel töltenek időt a közterületen, melyhez szerves kapcsolat fűzi őket.
Az új közösségi területeknek lakossági részvétellel kell készülnie, korunk új igényeinek és kihívásainak megfelelve. Az elképzelésük szerint kialakított közösségi tér létrehozásával 24m³ hulladék (elsősorban PET palack) kerül biztonságos elhelyezésre, melynek begyűjtésével becsléseink szerint az iskolák bevonásán keresztül 6000 környékbeli lakost lehet környezettudatos cselekedetre ösztönözni. Programjuk lényegi eleme, hogy ezen tudatos egyéni-közösségi aktusnak, nyoma marad az épített környezetben, mely így tovább képes hatni minden használójára.
Elképzelésük a következő elemeket tartalmazza: Az organikus térkialakításhoz kapcsolódóan fák, növénycsoportok el-helyezését tervezik, mely növekedésével a park használati értékét is növelik. A projekt további célja a példamutatás is, hogy a környezetért összefogva, hogyan tudnak egyénileg és közösségi szinten is fejlődni, odafigyelve, segítve egymást tevékeny alakítójává válni környezetünknek. Eddigi tapasztalataik szerint a program javítja és formálja a környezetünk megóvásához való hozzáállást, erősíti a közösségi identitást.
A program fesztiválnappal ért véget, melynek folyamán a falu lakossága megismerkedhetett a gyerekek munkájával és használatba vehették az interaktív parkot.
A csereprogram kiértékelésénél Varga Ervin polgármester köszönetét fejezte ki az iskola igazgatójának Duka Róbertnek és pedagógusainak Cucor Anikónak, a községi hivatal dolgozóinak – Szegi Zsuzsannának, Vörös Évának és Tárnok Máriának, a Mogyi Kft-nek a szervezésért és a sikeres projekt megvalósításáért.
„Mind nemzeti mind európai szinten kiemelt prioritást élvez környezetünk terhelésének csökkentése, háztartásaink, vállalataink, településeink által termelt hulladékok “tiszta” módon történő újrahasznosítása. Célunk minél szélesebb körhöz eljutni, az embereket aktivizálva, bevonva az alkotás folyamatába, hangsúlyozva a környezetvédelem, a tudatos életmód és az élő, alkotó közösségek fontosságát. Feladatunknak tekintjük embertársaink, elsősorban a felnövekvő generáció szemléletformálásának kreatív elősegítését. Meggyőződésünk, hogy az épített környezet lenyomata az adott kor tudatállapotának, mely élő kölcsönhatási láncokon keresztül visszahat környezetére.
A projektünk célja a példamutatás is, hogy a környezetért összefogva, hogyan tudunk egyénileg és közösségi szinten is fejlődni, odafigyelve, segítve egymást tevékeny alakítójává válni környezetünknek. Eddigi tapasztalataink szerint a program javítja és formálja a környezetünk megóvásához való hozzáállást, erősíti a közösségi identitást” –mondta értékelő beszédében a polgármester.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2012/11/36534_1.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/11/36534_2.jpg, images/stories/_esemenyek/2012/11/36534_3.jpg” width=”150″ height=”250″ title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup}

A szerző felvételein: 1. Előkészítik a PET palackokat, 2. Utolsó simítások az alkotásokon, 3. Az elkészült alkotások