36848

Újra itt van az advent, a várakozás ideje. Erre a valóságra emlékeztette a királyhelmecieket is az az ifjúsági csoport, akik Kárpátaljáról érkeztek Felvidékre.

A Beregszászi Főiskolai Református Ifjúsági Gyülekezet zenekara, a FRIGYBand hirdette zenés bizonyságtételeivel Isten szeretetét. A Királyhelmeci Református Egyházközség valamint Királyhelmec Város szervezésében megrendezett adventi koncerten részt vehetett mindenki, felekezeti hovatartozástól függetlenül, aki vágyat érzett szívében hallani megváltó Uráról a zene szavai és a kárpátaljai ifjúság bizonyságtételén keresztül is. Az ifjúsági csapat zenében és szóban tett bizonyságtételeit hallgatva csendesedhettek el a jelenlévők a megtelt művelődési központ nagytermében 2012. december 1-én, és kerülhettek közelebb az Úrhoz, indulhattak el ez év adventjén az ünnep felé.

Ahogy azt advent első vasárnapi igehirdetéséből is kicsengett a királyhelmeci ref. templomban az adventi napokat úgy kell átélnünk, hogy karácsony elmúltával ne valami hiányérzet legyen bennünk, hanem éppen ellenkezőleg, szolgáljon ez a pár hét arra, hogy feltöltődjünk lelkiekben, és így reménységünk lehet egész évben, és az egész életünk adventben telik majd, mert az Urat nemcsak egy napra, nemcsak karácsonyra várjuk, hanem életünk minden napján visszavárjuk Őt. Készülünk külsőségekben a karácsonyra, de vajon készülünk-e lelkiekben a Krisztussal való találkozásra? Mert ez lenne adventi várakozásunk lényege. Advent eljövetelével már készülődünk a karácsonyra, de vajon így készülünk Krisztus Urunk visszajövetelére is? Folyik a takarítás, ajándékvásárlás, adventi koszorú készítése, később a karácsonyfa díszítés. De milyennek kell lenni egész éves adventünknek? A várakozás nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, hanem azt, hogy felelős életet élünk, nem csak magunkért, de másokért is. Élünk úgy, mint akik tudják, hogy Krisztus visszajön és akkor meg kell majd nekünk is állnunk Ő előtte. Felelősen élni azt jelenti, hogy azok felé is segítő kezet tudunk nyújtani, akiktől nem várhatunk semmit viszonzásul. Ne csak a karácsonyt, ne csak annak pompáját, a szép hangulatot várjuk adventben, mert az elmúlik, de teljesedjék ki ez a Krisztus-várás időszaka életünk minden napjára. Éljünk minden nap várakozással a szívünkben és ösztönözzön ez bennünket a felelősségteljes életre, a mások iránt való szeretetre.

Felvidék.ma/MV