37112

 Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere 2012. december 18-án, a Nemzetiségek Napján átadta a Nemzetiségekért Díjakat. Díjazták többek közt Chlebniczki Jánost a magyarországi szlovák iskolákon végzett tevékenységéért.

Balog Zoltán miniszter köszöntőjében elmondta: a kettős identitás gazdagítja a nemzetiségekhez tartozókat, ami valódi többletet jelent. Példaértékű, hogy a díjazottak nemcsak a békés egymás mellett élésben, hanem a békés egymásért élésben is hisznek és tevékenykednek.
A Parlament épületében tartott ünnepségen Hölvényi György, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára is köszöntötte a nemzetiségek képviselőit. A rangos állami kitüntetésben idén egy kulturális szervezet és tíz magánszemély részesült. A díj oklevéllel, emlékplakettel és egymillió forint jutalommal jár.
A Nemzetiségekért Díjat a magyarországi nemzetiségek érdekében a nemzetiségi közéletben, az oktatásban, a kultúrában, az egyházi életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban, a gazdasági önszerveződés területén példaértékű tevékenységet végző személyek, szervezetek és nemzetiségi önkormányzatok kaphatják meg.
A magyarsággal Magyarországon évszázadok óta együtt élő nemzetiségek társadalmunk fontos politikai és kulturális részét képezik, államalkotó tényezők. A nemzetiségek sokszínű kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek, hagyományaiknak megőrzése, anyanyelvük ápolása és fejlesztése az egész nemzet számára pótolhatatlan, védendő értéket jelent. Magyarország a nemzetiségek iránt kinyilvánított felelősségvállalásra figyelemmel a nemzetiségek egyéni és közösségi jogait széleskörűen biztosítja.
Magyarország új Alaptörvénye bevezette a nemzetiség fogalmát és ezt alkalmazza az új nemzetiségi törvény is, ezért az emléknap elnevezése is ennek megfelelően az eddigi Kisebbségek Napja helyett Nemzetiségek Napjára módosult.
Magyarországon 1995 óta ünnepelik a nemzetiségeket december 18-án, az ENSZ Nemzeti vagy etnikai, vallási és nyelvi kisebbségek jogairól szóló Nyilatkozata elfogadásának a napján.

A díjazottak listája:
August Šenoa Horvát Klub – a pécsi horvát kulturális civil szervezet 30 éves kimagasló tevékenységéért;
Chlebniczki János – a szarvasi, a budapesti és a békéscsabai szlovák iskolák élén, majd a békéscsabai Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete tudományos titkáraként végzett munkája elismeréséül;
Eredics Gábor – a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanáraként végzett munkájáért;
Dr. Kissné Dr. Bartha Csilla – a hazai nyelvi kisebbségek nyelvhasználatára irányuló, több évtizedes kutatásaiért;
Lázár Péter – roma pedagógusnak, a nyírtelki Kedvesház Kollégium létrehozásáért és működtetéséért;
Dr. Orsós Anna – a beás nyelv kutatásáért;
Dr. Schäffer István – ny. pedagógusnak, a Budapest-pestszenterzsébeti Német Nemzetiségi Gimnázium létrehozásáért, 21 éven át való igazgatásáért;
Schulteisz Józsefné, született: Hesz Margit – a Baranya megyei német óvodaügy megújításában és a geresdlaki nemzetiségi önkormányzatban betöltött szerepéért;
Dr. Rosivall László – a cigány orvosképzési program kidolgozásáért és sikeres megvalósításáért;
Wesołowski Andrzej és Bogdańska-Szadai Bożena (megosztva) – a Magyarországi Lengyelek Bem József Kulturális Egyesületében négy évtizedes, valamint a lengyel önkormányzati munkában végzett kimagasló részvételért, illetve a hazai lengyel nyomtatott és elektronikus média színvonalas műveléséért.

Forrás: EMMI Sajtó- és Kommunikációs Főosztály
Fotó: Botár Gergely

Felvidék.ma