36967

Hét év gyűjtés után a felújításra került a rozsnyói református templom orgonája. Az átadási ünnepségre december 9-én került sor.

A meghívott vendégeket és az egész gyülekezetet Nt. Buza Zsolt üdvözölte. A rozsnyóiak meghívását elfogadta Ft. Erdélyi Géza, nyugalmazott püspök, Ft. Fazekas László, református püspök, Nt. Molnár Árpád, püspöki titkár, a környékbeli, Rozsnyóról elszármazott lelkészek, Nt.Dr. Drenkó Zoltán, Barka és Lucska lelkipásztora, Nt. Nyéky Miklós, szalóci beosztott lelkész és a ceglédi nagy templomi testvérgyülekezet küldöttsége, Dr. Kirsch Attila Levente, beosztott lelkész vezetésével.
Nt. Molnár Árpád olvasta fel az igét, majd imádkozott. Ft. Fazekas László 1Krón 16, 18-20 alapján hirdetett igét ez ünnepi alkalomból, majd a Hálaszó énekkar és a Református Egyházközség Alapiskolájának tanulói színesítették előadásukkal az ünnepi istentiszteletet.
Valódi, szívet melengető pillanat volt, amikor Kiss Zoltán, nyíregyházi orgonaművész megszólaltatta a felújított orgonát. Majd fél órás koncertet adott, főleg Johann Sebastian Bach és Johann Pachelbel műveket hallgathattak meg az összegyűltek.
Az ünnepi istentisztelet végeztével került sor a köszöntésekre, melyeket Ft. Dr. Erdélyi Géza, nyugalmazott püspök a Zsolt 89 alapján végzett, Nt. Molnár Árpád, püspöki titkár a Kol 3, 16 alapján, Nt. Dr. Drenkó Zoltán, iskolalelkész a Sof 3, 1-2 alapján, a Cegléd-Nagytemplomi Gyülekezet beosztott lelkésze az IPt 1 alapján tett meg.
Az orgona történetét és a felújításról szóló beszámolót Ing. Drága László, gondnok ismertette a gyülekezettel. “A Rozsnyói Református Egyházközség orgonája a feljegyzések alapján 1905 után a többi templomi istentiszteleti kellékekkel került a templomba. Kerékgyártó István, debreceni mester műhelyében készült Gróf Andrássy Dénes anyagi ráfordításával. 1905 “a változások éve” volt a gyülekezet számára. Miután 1901-ben Réz László, a homonnai missziós gyülekezet segédlelkésze lett meghívva a lelkészi állás betöltésére, és a református közösség úgy döntött, hogy függetleníti magát a Berzétei Refomátus Egyházközségtől, megindultak a munkálatok. 1903-ban két levélváltás történt a krasznahorkai grófi uradalom és a Rozsnyói Református Lelkészi Hivatal között. A grófi uradalom a szűkös időkre hivatkozva 1903. május 6-án 3000 koronával járult hozzá a templomépítéshez. Feltehetően ez maga a belső és külső munkálatokat fedezte, az orgona ajándékozása egy későbbi adománya volt Felső-Gömör patrónusának.
Az orgona hatregiszteres, egy manuálos, mechanikus hangszer, kúp alakzatú légrendszerrel s a következő diszpozíciókkal: manuál 54 billentyűvel, pedál 27 billentyűvel, piano, mezzoforte, forte kollektívákkal és tremolóval. Az orgona a 20. században nem rongálódott. Sem az első, sem a második világháború nem tett a templomi klenódiumokban nagy károkat. Az idő vasfoga azonban rányomta bélyegét a templom minden berendezésének állagára, így az orgona teljes rekonstrukciója is kívánatos volt. Az 50-es évek közepén Nt. Ujpál Árpád szolgálati ideje alatt kisebb felújítások voltak, de nem volt teljes rekonstrukció. Ft. Dr. Erdélyi Géza, püspök úr szolgálata idején többszöri felhangolásokat is végeztek, de mindezek nem voltak hathatós és tartós beavatkozások.
A templom száz éves évfordulója alkalmából a gyülekezet presbitere és kurátora, Csobády Mária vetette fel az orgona felújításának az igényét. Ő volt az első adakozó. A legsürgősebb problémák a szúette részek kicserélése, a villamosított rendszer rekonstrukciója, egy új ventilátor és a sípok, valamint az intonációs problémák megoldása volt.
A gyülekezet presbitériuma már 2007-ben érdeklődött az orgonajavítás költségeinek. 2007. május 7-én megérkezett az első árajánlat, amely az iglói Radomír Mašlár és Mgr. Eduard Mašlár, orgonajavító testvérpáros ajánlata volt. A gyülekezet részéről a gyűjtés hét évig tartott. Emellett pályáztak magyarországi pénzforrásokból is a felújítás összegére. Az orgonát több mint 10 ezer euróért sikerült felújíttatni. A restaurálási munkálatokat Koreny Sándor, rozsnyói restaurátor végezte el, akinek gyülekezeti kötődése is van. Az orgona felújítása majd 10 hónapos munkálatok által sikerült.”
Istennek legyen hála ezért a szép és gazdag közösségi ünnepért, amely összehozta a rozsnyóiakat és áldottá tette advent II. vasárnapját. Tudjuk, hogy Isten a szeretet (IJn 4,16), ennek az isteni szeretetnek a melegét tapasztaltuk meg. Áldás, békesség legyen rajtunk és utódainkon.

Felvidék.ma