36978

(+Képgaléria) A rendszerváltozást követően Kassa több olyan kulturális rendezvénnyel gazdagodott,
amelyek a mai napig nagy közkedveltségnek örvendnek a város és környéke polgárai körében. A Nemzeti Kisebbségek Estje esemény hagyományos időpontja: Az emberi jogok világnapja, azaz december 10.

Különösen Rudolf Schuster főpolgármestersége idején indultak el olyan események, amelyek mára már hagyományt teremtettek a város életében, többek között: Kassa Város Napjai, Kassai Karácsony vagy a Nemzeti Kisebbségek Estje, amelyre a hét végén (szombaton) került sor, immár tizenötödik alkalommal. Tulajdonképpen a rendezvény már korábban indult, sorszámmal azóta látják el, amióta a kulturális esemény szervezője a Nemzeti Kisebbségek Klubja és a Márai Sándor Emlékszoba, illetve Kassa Város Önkormányzatának Nemzeti Kisebbségek Bizottsága. Az esemény hagyományos időpontja: Az emberi jogok világnapja (dec. 10.), amely az idén hétfőre esett. A rendezvényt anyagilag támogatta a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala és Kassa Város Önkormányzata.
Kassa városának etnikai sokszínűsége általánosan ismert. Több mint másfél évtizeddel ezelőtt a város kisebbségi kulturális szervezetekkel rendelkező képviselői úgy döntöttek, hogy társulást hoznak létre, amelyet Nemzeti Kisebbségek Klubja néven jegyeztek be. Mivel a Klub a Márai Sándor Emlékszoba szomszédságában kapott elhelyezést, így került sor a kettő fuzionálására. A Klubot a következő kisebbségi közösségek hozták létre és alkotják a mai napig: bolgár, cseh, lengyel, magyar, német, roma, ruszin, ukrán, zsidó, illetve a később csatlakozó orosz szövetség.
A Társaság emblémáját Duncsák Attila, neves kassai magyar festőművész készítette el – minden ellenszolgáltatás nélkül!
Kassa abban is egyedi a Szlovák Köztársaság települési önkormányzatai között, hogy itt már másfél évtizede működik az önkormányzati testület mellett a nemzeti kisebbségek bizottsága, ahol képviseltetik magukat a fent felsorolt közösségek. Az mindenképpen elismerésre méltó tett volt a városatyáktól, hogy egy ilyen testületet megszavaztak, az viszont nem válik Szlovákia keleti metropoliszának – különösképpen pedig vezetésének – a dicsőségére, hogy a magyar nyelvet és a város gazdag hagyományait – különösen a magyar történelmi és kulturális hagyományokat – igyekeznek mellőzni, illetve háttérbe szorítani.
Az idei másfél évtizedes múlttal rendelkező rendezvényre meghívták azokat a volt kassai főpolgármestereket, akik személyesen is sokat tettek azért, hogy erre az eseményre az adventi időszakban rendszeresen sor kerül: Rudolf Schustert, Zdenko Trebuľát, František Knapíkot és Richard Raši jelenlegi főpolgármestert, aki a rendezvény felett védnökséget vállalt. Az ő nevében Renáta Lenártová főpolgármester-helyettes asszony köszöntötte történelmi városháza épületében összesereglett népes közösséget.
A közönség nemzetiségi összetétele valóban szivárványosan tarka volt, de valamiben egységes: az egyes kisebbségi közösségek nevében fellépő csoportokat kitüntető figyelemmel követte és nagy ovációval köszöntötte.
Az idei estre nyolc közösség küldte el képviselőit, csoportját: a bolgár, cseh, magyar, német, orosz, roma, ukrán és zsidó. A kassai magyarokat a Márai Sándor Gimnázium és Alapiskola diákjai képviselték, akik betlehemi játékokat mutattak be. Már évek óta része a forgatókönyvnek, hogy minden csoport a produkciója után saját nyelvén mondja el karácsonyi és új évi köszöntőjét. Az est fénypontja a közös éneklés, amikor a Csendes éj-t mindenki a saját anyanyelvén énekli. A meghatottság ekkor égi magasságokig emeli a jelenlévőket s nem ritka a megcsillanó könnycsepp sem.
Az emelkedett hangulatot fokozta Anton Glezgonak, a Nemzeti Kisebbségek Klubja és a Márai Emlékszoba Polgári Társulás elnökének a bejelentése, hogy jövőre is lesz Nemzeti Kisebbségek Estje Kassán. Arra való tekintettel, hogy 2013-ban Kassa Európa Kulturális Fővárosa lesz, az Est is színesebb és bővebb programmal várja Kassa város és környékének polgárait.

A rendezvényen készült fényképek itt tekinthetők meg.

Máté László, Felvidék.ma