37383

Az MKP és EMT közös állásfoglalásában aktív hozzáállást kérnek az Európai Uniótól a szlovákiai jogfosztások és az érintettek folytatódó zaklatása ügyében. A nyilatkozattal Semjén Zsolt is egyetért.

Amint az várható volt, a lévai rendőrség ismételten pénzbírsággal sújtotta a szlovák állampolgárságuktól megfosztott lévai magyarokat, miután továbbra sem voltak hajlandók leadni szlovák személyazonosító okmányaikat. 
A rend szlovák őrei figyelemre méltóan nagy érdeklődést tanúsítanak a kettős állampolgárok iránt, energiát és költségeket nem sajnálva vetik magukat az “elkövetők” nyomába: a szokásos “közönséges” idézések mellett arra is futja, hogy személyesen keressék meg az érintetteket. Kit otthonában, kit a munkahelyén. Szerkesztőségünknek tudomása van olyan esetről is, amikor az intézkedő rendőrök a külföldi állampolgárságot szerzett és külföldön is élő (!) volt szlovák állampolgár családját zaklatják folyamatos érdeklődésükkel, tudakozódva az illető külföldi tartózkodási helye, telenfonszáma iránt – amire pedig aligha terjedhet ki a rendőrség joga.
Gubík Lászlót, Dolník Erzsébetet és Kassai Gyulát ezúttal is 33 eurós bírsággal sújtották. Hiába hivatkozott ügyvédjük, Nagy Tibor a szlovák állampolgársági törvény és az alkotmány, valamint több nemzetközi norma között feszülő ellentétre, az illetékeseket ez nyilvánvalóan nem hatotta meg (már amennyiben egyáltalán megértették a jogi érvelés lényegét). Az állampolgárságuktól megfosztott magyarok mindenesetre vitatják az ellenük folyó szabálysértési eljárás jogi alapját, így továbbra is érvényesnek és fennállónak tekintik szlovák állampolgárságukat.

* * *

Közös állásfoglalásban kér aktív hozzáállást az Európai Uniótól (EU) a Magyar Közösség Pártja (MKP) és az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT) a magyar állampolgárságuk miatt folytonos zaklatásnak kitett felvidéki magyarok ügyében – közölte Berényi József, az MKP elnöke. A két szervezet közös felhívását az tette indokolttá, hogy a szlovák rendőrség kedden újabb pénzbírságot rótt ki több felvidéki magyar állampolgárra amiatt, hogy azok megtagadták – a szlovák állampolgársági törvény és a vonatkozó szabályozások szerint – érvénytelenné vált személyi igazolványaik beszolgáltatását. A közös állásfoglalásban a Magyar Közösség Pártja és az Emberi Méltóság Tanácsa felhívja az Európai Unió (EU), az Európa Tanács (ET) és az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) figyelmét arra, hogy az EU-ban a tagállamok egyenjogúságát csak az szolgálhatja, ha egyforma aktivitással kísérik figyelemmel a jogállamot érintő törvénykezést, illetve a hatóságok gyakorlatát. Ezért aktív hozzáállást kérnek az Európai Uniótól a szlovákiai jogfosztások és az érintettek folytatódó zaklatása ügyében – tette hozzá.

Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a fennálló helyzet kapcsán rámutatott: a szlovák hatóságok továbbra sem reagáltak azon korábbi kérésükre, hogy függesszék fel a felvidéki magyar állampolgárok ellen folyó eljárást arra az időre, amíg az Alkotmánybíróság döntést hoz a módosított szlovák állampolgársági törvény alkotmányosságáról. Az MKP elnöke szerint ez azt jelzi, hogy Robert Fico kormánya továbbra is fenn kívánja tartani a felvidéki magyar állampolgárok jogfosztott helyzetét és így hátrányos megkülönböztetésben részesíteni saját állampolgárainak egy csoportját. “A szlovák kormány fenn kívánja tartani a szlovákiai magyarok és a magyarországi szlovákok esetében alkalmazott külön mércét – szögezte le Berényi József, utalva arra, hogy míg a felvidéki magyar állampolgárokat megfosztják szlovák állampolgárságuktól, a külföldön élő, szlovák állampolgárságot szerzett szlovákokkal szemben senki sem alkalmaz ilyen intézkedést és ők a szlovákiai választásokon is részt vehetnek.

Lomnici Zoltán, az EMT elnöke a közös felhívás kapcsán rámutatott, hogy bár Magyarország esetében számos kérdésben meglehetős aktivitással foglalt állást az EU és az ET, a felvidéki magyarok ügyében ez elmaradt, noha a jogsértések miatt az Európa Tanács bírósága és az Európa Parlament (EP) előtt is eljárás zajlik Szlovákiával szemben. Hozzátette: ennek ellenére és a fennálló helyzet dacára az európai intézmények semmilyen jelzéssel nem éltek a Szlovák Köztársaság irányába. “A két szervezet elvárja, hogy az ET és az EU egyenlő mércét alkalmazva közelítsen a felvidéki magyarok ügyéhez és vessen véget annak a jogsértő eljárásnak, amit Szlovákia folytat a saját állampolgáraival szemben” – fogalmazott Lomnici Zoltán.

Semjén Zsolt, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettese megütközéssel értesült arról, hogy a szlovák rendőrség kedden újabb pénzbírságot rótt ki több felvidéki magyar állampolgárra amiatt, hogy megtagadták – a szlovák állampolgársági törvény és a vonatkozó szabályozások szerint – érvénytelenné vált személyi igazolványaik beszolgáltatását.
Semjén Zsolt egyetért a felvidéki Magyar Közösség Pártja nyilatkozatával, melyben aktív hozzáállást kérnek az Európai Uniótól a szlovákiai jogfosztások és az érintettek folytatódó zaklatása ügyében – tájékoztatott Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

Felvidék.ma, mti

{iarelatednews articleid=”37244″}