37521

A Pázmaneum Társulás az elmúlt évekhez hasonlóan, hagyományosan idén is felhívja a felvidéki magyar katolikus plébániákat és imaközösségeket, hogy csatlakozzanak a január 18-ára meghirdetett Nemzeti Imanaphoz.

Először 2006-ban, a nemzet lelki megújulásáért meghirdetett imaévben csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez, amelyről a www.zarandok.hu honlap a következőképpen számol be: „Hál Istennek, eredményes volt a Nemzeti Imanap a Felvidéken is. Már vasárnap tartottunk előtalálkozót Alistálon, kb. 150 zarándok részvételével. Január 18-án pedig csaknem 1000 hivő és majd 40 pap imádkozott együtt Orosch János, a magyarok ügyét is felvállaló nagyszombati segédpüspök vezetésével Bacsfa-Szentantalon, az ősi csallóközi magyar kegyhelyen. Imalapokat is osztottunk a MKPK által kiadott ima szövegével.Mi az egész évben tartunk imanapokat havonta a keresztény magyarságért, ezért szükség lenne több imafüzetre. Imádságos üdvözlettel: Karaffa János atya és a Pázmaneum.”

Most újra kérjük a lelkiatyákat és a híveket, hogy január 18-án, Árpád-házi Szent Margit ünnepén engeszteljünk a Felvidék különböző magyarlakta egyházközségeiben lélekben egybeforrva magyar nemzetünk lelki megújulásáért! Kérjük az imaszándékhoz csatlakozó egyházközségeket, imacsoportokat, jelezzék, hol tartanak engesztelő szentmisét vagy imaórát a Nemzeti Imanapon! A csatlakozók névsorát és az engesztelő Imanapról beküldött beszámolókat honlapunkon folyamatosan közöljük.

A Nemzeti Imanapra kiadott plakátot és az imádságokat csatolva küldjük. Bővebb információk megtalálhatóak a www.zarandok.hu honlapon.

Pázmaneum, Felvidék.ma

2012.december 27-én a Remény című katolikus hetilap Árpád-házi Szent Margit-évet hirdetett Bősön, annak kapcsán, hogy XII.Piusz pápa 1943.nov.19-én Margitot, IV.Béla királyunk leányát a szentek sorába emelte. Minden hónap 18-án szentmise felajánlásával kérjük Istent, hogy tartsa és őrizze meg nemzetünket. Az első szentmisére a mátyusföldi Zsigárdon kerül sor 2013.jan.18-án, pénteken, este 17 órai kezdettel.