39201Idén a KOEN Alapítvány Vakációs Bibliahét programjának segítségével a zempléni egyházmegye 11 gyülekezete fog tábort szervezni, amely táborokba 530 gyermeket várnak.
Ha nyár, akkor gyülekezeti nyári táborok. S bár még nincs nyár, de a táborszervezés már elkezdődött, hiszen nem csak a gyülekezeti táborok időpontjai lettek meghatározva a legtöbb egyházközségben, hanem a tényleges felkészüléshez is hozzáláttak a tábort szervező lelkészek, hitoktatók, segítők. Az egyházmegye nagyságát figyelembe véve, mind a gyülekezetek számát, mind a várt gyermeklétszámot tekintve szépnek mondható, annál is inkább, mivel a táborba a gyerekeken túl sok-sok szülő, nagyszülő és segítő is bekapcsolódik, akiknek segítségére, idejére, kedves felajánlásaikra szükség is van. Így válik a gyülekezeti tábor puszta szórakozáson és jól eltöltött időn túl gyülekezet- és közösségépítő alkalommá, ahol a gyermek Urunkról hall, Istenéről tanul, s egy kicsit visszautazik az időben, mivel az idei tábori program címe: „Az időutazó”. A KOEN Alapítvány felvidéki munkacsoportja által kidolgozott tábori program már bemutatásra került az egyházmegyékben a tábort szervező lelkészek és segítők előtt, s azt nagy szeretettel fogadták. Ki kell emelni, hogy e tábori program megírásában többek között a zempléni egyházmegye négy lelkésze is részt vállalt: Blanár Gabriella, Kiss Miklós, Molnár Éva és Tarr Ivett. A program bemutatásában komoly feladatot vállaltak magukra az egyházmegyében is, akik nem csupán az egyházmegyei bemutatón, hanem a központi bemutatónapon is nagy lelkesedéssel adták elő az idei programot, amelyre a Kárpát-medence nyolc munkacsoportján túl Hollandiából is érkeztek vendégek. A program bemutatásában segédkező fiatalok a következők: Illés Angelika, Járosi Sztella, Kovács Patrícia, Michalák Simona.

A program tehát már kész, a legtöbb helyen lélekben már készülnek a táborra, amelyek időpontjai is nagyobbrészt megvannak. Érdemes a szülőknek is számon tartani a gyülekezeti táborok (vagy éppen a FIRESZ gyerektábor) időpontját, hiszen ezek a nyári alkalmak a hitben és hitre való nevelés rendkívüli alkalmai és lehetőségei.

refzem nyomán Felvidék.ma