39194b

Kiss Gy. Csaba kötete Nemzetek és előítéletek – Esszék, tanulmányok az Adriától a Balti-tengerig címmel jelent meg, melyben a szerző ezúttal is a közép-európaiság eszméjét járja körül. Kiss Gy. Csabának ez már a harmadik kötete az idén jubiláló, húszéves Nap Kiadónál. A tanulmánykötet a Magyar esszék sorozat legújabb darabja. 

Az új kiadvány Kiss Gy. Csaba 2005 óta született esszéinek, tanulmányainak válogatását nyújtja. A szerző három téma köré rendezve írásait alapvetően a nemzeti identitások alapkérdéseire, valamint a közép-európaiság mibenlétére keresi a választ. A válogatáskötet irodalom- és művelődéstörténeti tanulmányai Közép-európai határterületekről, határvidékekről, olyan területekről (sok más mellett Selmecbányáról) is szólnak, amelyekhez gazdag, gyakran elfelejtett magyar szellemi örökség kapcsolódik. Kiss Gy. Csaba meggyőződése, hogy az anyanyelvek kölcsönös ismerete nélkül nem lehet együttműködni Közép-Európában. És ugyanez érvényes a történelem nemzeti narratíváira, mítoszaira és szimbólumaira. Meg kell tanulnunk egymás nyelvét és történelmét – állítja a kötet egyik tanulmányában.

Kiss Gy. Csaba főbb kutatási területét a közép-európai nemzetek mítoszai, jelképei, valamint a térség művelődéstörténete képezi. Számos tanulmányt, esszét, cikket írt a közép-európai (elsősorban a lengyel és a szlovák) irodalomról, társadalmi, kulturális, művelődési kapcsolatokról. Vendégtanára volt a zágrábi, a nyitrai Konstantin Filozófus, és a prágai Károly Egyetemnek is. Tudományos tevékenységével fontos szerepet játszik a Közép-Európában élő nemzetek közötti előítéletek és feszültségek ledöntésében, különösen sokat tesz a magyar-szlovák együttélés múltjának, jelenének bemutatásáért. Tagja a magyar-szlovák történészbizottságnak.

Kiss Gy. Csaba legújabb, a Nap Kiadónál megjelent esszékötetét a hétvégi Budapesti Könyvfesztiválon mutatták be. A könyvbemutató Sebestyén Ilona, a kiadó igazgatója és Gróh Gáspár szerkesztő vezetésével, valamint Papp Zoltán színművész közreműködésével zajlott.

LM, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”38938,37813,37697″}