39465

Megjelent a Szózat www.szozat.org májusi száma. Ízelítő a tartalommal:

Tartalom

Időszerű
Bolyongások:
Bajcsy-Zsilinszky Endre: Magam terve/gondolatok a földreformról, I. rész/
Prohászka Ottokár: A bűnbánat szükségessége

Szívhangok:
Auer István: Notturno, Dobrovich Ágoston: Bűnbánat, Harsányi Lajos: Kiáltás az őrségben,
Juhász Gyula: Credo, Kövér Erzsébet: Perelj Uram velem, Mécs László: Szabó Pista anyja,
Mentes Mihály: Kell, Mihály László: Költő higyj, Sajó Sándor: Ragyog a csillag fönn az égen,
Sárközi György: Genezis, Sík Sándor: Áldás, Tordai Ányos: Jézuska farag
Eszmék és tények:
Előd István: Pünkösdi Szentlélek-várásunk

Török András István: Egy egyezmény évfordulójára- április 12-e okán
Líra: 
Bartalis János: Én az Örök Atyához eljutok, Juhász Géza: Jöhet új Apokalipszis, Oláh Gábor: Napfordulás korszaka,

Rakovszky József: Ember, Vályi Nagy Géza: Ének a mozgás urához, Vértessy Gyula: Gyáva kutya
Emlékezet: 
Takáts Sándor: A sárvári kert a XVI: századba

Szűzanya ünnep:
vitéz Somogyvári Gyula: Madonna

Rákóczi emlékezete:
Endrődi Sándor: Kurucvilág, labancvilág…, Pósa Lajos: A Rákóczi kardja, Rakovszky József: Mikes Kelemen emlékezete

Ősi rögön:
Pósa Lajos: Lehel kürtje, Sajó Sándor: Siess, ha vagy még, Julián barát…, Vörösmarty Mihály: Árpád emeltetése

Líra:
Berda József: Radnóti Miklóst idézve, Endrődi Sándor: Cinka Panna, Tollas Tibor: Mindszenty


Értékeink

Anyák napja:
Alföldi Géza: Magyar anyák, Pósa Lajos: Az én aggódó anyámnak, Sík Sándor: Anyukám,
vitéz Somogyváry Gyula: Anyaölben, Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve,
Weöres Sándor: Anyámnak
Pünkösd:
Vályi Nagy Géza: Népek pünkösdje
Fák, madarak napja:
Gyulai Pál: Amott egy agg cserfa, Nemes Nagy Ágnes: Fák,
Sík Sándor: Jávorfa,
Simon István: Vadludak, Vas István: Arany hálóban, Verébnóta /Magyar népköltés/
Szerelem:
Batsányi János: Egy nevendék bükkfához,
Berzsenyi Dániel: Féltés, Ej haj, gyöngyvirág…/Szerelmi ének a XVIII. századból/
Fazekas Mihály: Szívem, eszem, Gyulai Pál: Áldjon meg az Isten!, Nadányi Zoltán: Májusi szerelem
Születésnap: Batsányi János: A rab és a madár, Szervác József: Jogom a szó, Tüzes Bálint: Dsida
Tavasz, május:
Alföldi Géza: Tavasszal élni kell, Áprily Lajos: Esőcseppek, Gyulai Pál: Májusban,
Nagy László: Májusi rózsa, Sántha György: Májusi zápor után, Simon István: Május végén, Zalában
Líra:
Baka István: Trauermarsch, Kálnoky László: Egy hiányérzet margójára, Mikes Margit: Nagymosás,
Tóth László: Staféta, Utassy József: Pokolból jövet, Zas Lóránt: Már a jós is
Népköltés gyermekeinknek:
Bús gerlice, Érzékeny búcsú, Gyönge Sándor nótája
Régi magyar mondák fiainknak:
A korona és a kard, Isten kardja, Testhalom

Irodalom
Fekete István: Áradás

Gárdonyi Géza: „Kék paradicsom, liliom…”
Gulácsy Irán: A szerencsvári testamentum
Tömörkény István: Öreg Nyári János

Határon túli magyar anziksz 
Erdély- Balla Zsófia: Úszik a földben, Csinszka/ Boncza Berta/: 1915 Csucsa, Farkas Wellmann Éva: A kegyvesztett balladája,
Hervay Gizella: Ikerdió, kamillavirág, Iancu Laura: A férfi, Kabós Éva: 80 Évesen

Kortárs
Jóna Dávid- Szentjánosi Csaba: Gazduram – május. 
Május….a hónap hőfoka, de a vers hőfoka más, mert óceánok hűse, csillagok forrósága, egy gyermek könnyeinek átlátszó hőmérséklete van benne.
Novella:
T. Ágoston László: Hadvezérek és próféták

Líra:
Bíró András: Szerelmes vers, Fülöp Kálmán: Koldusköltemény, Gaál Áron: Delfinnel táncolj,

Gavallér János: Szent küldetés, Oravecz Diána: Rab, Pethő László Árpád: Királyok bora

Kitekintő
François Villon: Ballada tünt idők szép asszonyairól, François Villon: Imádság Cotard mesterért,
François Villon: Imádság Cotard mesterért. /Szabó Lőrinc fordításai/

Az elektronikus folyóirat a www.szozat.org elérhetőségen olvasható.

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”38860″}