40407

Borsi-Kálmán Béla 1962-ben, 14 éves korában költözött át családjával Szinérváraljáról Magyarországra.
Magával vitte a családi örökséget, a román kulturális értékek, a román nyelv, az észak-erdélyi románság, a máramarosi magyar-zsidóság ismeretét, a szinérváraljai etnikai sajátosságok emlékét.
A magyar társadalom ma alig tanúsít érdeklődést a szomszéd nemzetek, illetve a magyar-román, magyar-szlovák, magyar-ukrán, magyar-szerb viszony iránt, noha eszmetörténetünkben mindennek gazdag hagyománya van. Ma talán kevésbé ismerjük szomszédaink történetét, céljait, módszereit, mentalitását, mint valaha. Borsi-Kálmán Béla, aki már több kötetben tárgyalta a magyar-román kapcsolatok történetét, rámutatva a nemzettudat más-más fázisainak egyidejűségeiből adódó különbségekre, a kötetbe foglalt külpolitikai tematikájú és szempontú tanulmányaiban e szűkebb területen részben túllépve, az európai nemzetek megbékélésének útját keresi, létező modelljét s annak a közép-európai viszonyokra való alkalmazhatóságát is vizsgálja, hatalmas tudományos apparátusra és tapasztalati ismeretekre támaszkodva. Ráirányítva a figyelmet arra is, hogy megalapozott szomszédságpolitika nélkül a magyar külpolitika mozgástere igen behatárolttá válhat.

A kötet a 84. Ünnepi Könyvhéten megjelenő könyvek közül való. A kiadvány a Méry Ratio, Somorja gondozásában jelent meg.
Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”40348,40180,39934″}