40522

A szocialista kormány és annak szociális minisztere újra a leginkább rászorultakon akar takarékoskodni. A gyermek ellátásáról 3 éves koráig gondoskodó szülő nem vállalhatna munkát.


Elképedéssel olvastam a munka-, szociális és családügyi minisztérium törvénymódosító javaslatát a szülői hozzájárulás folyósításának feltételeiről, melyet tárcaközi egyeztetésre utalt.
Ennek értelmében az a szülő, aki a gyermek ellátásáról 3 éves koráig-, egészségkárosodott gyermek esetében 6 éves korig gondoskodik, nem vállalhatna munkát, különben elveszítené jogosultságát a szülői hozzájárulás kifizetésére, amely ma 199,60 euró havonta, de a törvényjavaslat szerint 260 euróra emelkedne, és két részre osztódna: az első 2 évben 260 euró, a harmadik évben pedig csak 160 euró járna.
További változás, hogy az a szülő, aki a szülést megelőző időszakban nem dolgozott le legalább 270 napot, nem lesz jogosult a 260 euros juttatásra, hanem csak 160 eurót kaphat.
Az eddig hatályos törvény értelmében a  szülő választhatott, hogy szülői hozzájárulást igényel-e (199,60 euró), amelynek folyósítása mellett még dolgozhatott is, vagy gyermekgondozási hozzájárulást az óvodai ellátási költségek térítésének céljából,  maximum 230 euró összegben, melyet a javaslat szerint 260 euróra emelnének.

Burian államtitkár azzal indokolja a változás jogosultságát, hogy a szülő csak a gyermekről gondoskodjék teljes odaadással, ha az állam támogatja, ne foglalkozzék mással.
Van azonban a tervezett törvénymódosításnak 2 nagyon veszélyes aspektusa:
a.)    Az anyák  munkapiacra történő visszatérése, beilleszkedése, ami már ma is nagy problémát okoz, főleg az adaptációs folyamat időtartamát nézve. A tudomány és a technika rohamos fejlődése folytán a 3 év kiesés sokszor behozhatatlan és gyakran kényszeríti a szülőket – leginkább a nőket – pályamódosításra, illetve gyakran kénytelenek a szekundáris munkapiacon munkát vállalni alacsonyabb bérért, rosszabb munkakörülmények között, gyakran csökkentett munkaidőben, ami egyértelműen a nők munkapiaci diszkriminációját erősíti. A szülői hozzájárulás melletti részleges munkavállalás, illetve a mielőbbi visszatérés a munkahelyre ezt a veszélyt mérsékelte.
b.)    Sok anya önhibáján kívül az alacsonyabb szülői hozzájárulásra lesz csak jogosult (160 euró), mivel a szlovákiai munkanélküliségi mutatókat figyelembe véve az elhelyezkedni képtelen végzősök, a tartósan munkanélküli nők, illetve azok, akik 3 év alatt két vagy három gyermeket szülnek, nem lesznek képesek teljesíteni a 270 napos feltételt.
A szocialista kormány és annak szociális minisztere újra a leginkább rászorultakon akar takarékoskodni. A családi pótlék megvonását a magas keresetűektől ellenben már nem tervezik, ez nem része a módosító javaslatnak.
A Magyar Közösség Pártja elfogadhatatlannak tartja, hogy az állami költségvetés konszolidációját már sokadszor nem a magas jövedelműek, hanem az átlagemberek és az alacsony jövedelmű fiatal családok sínylik meg. Nem kedvez továbbá az ilyen törvényjavaslat a fiatal családok gyermekvállalási kedvének sem. A hozzávetőlegesen 20 millió eurós megtakarítást, amelyet a törvénymódosítás eredményezhet, nem a fiatal családok ellehetetlenítésével, illetve a népszaporulat közvetett visszafogásával kellene elérni.

Németh Gabriella,
A szerző az MKP szociális, családpolitikai és egészségügyi alelnöke