41383

A Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács – Előértékelő Bizottság megtartotta soron következő ülését, melyen értékelte a pályázatokat, s javaslatokat tett a nyertesekre.

A Bizottság a 2013/2014-es tanévre meghirdetett felsőoktatási minisztériumi ösztöndíjjal támogatott magyarországi képzésekre kiírt pályázatokat értékelte.
Az összejövetelen részt vettek a Szlovákiai Magyar Ösztöndíj Tanács (SZMÖT) mint Előértékelő Bizottság tagjai: Dr. Bohony Pál, a SZMÖT elnöke, Szalay György, STU Bratislava, Élesztős Pál, STU Bratislava, Németh Margit, KATEDRA alapítvány, Skoda Fanni, Diákhálózat, oktatásügyi alelnök; az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviseletében: Benked László, Köznevelésért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának ösztöndíj referense; a Balassi Intézet MÁSZ képviseletében: Harsányi Zoltánné, BI MÁSZ igazgatóhelyettes, Kuhár Eszter Kata, BI MÁSZ, pályázati referens, Csabáné Muzsnai, Enikő BI MÁSZ, pályázati referens; a Szövetség a Közös Célokért képviseletében: Ujpál Beáta, tanulmányi referens, Langschadl Mátyás SZAKC munkatárs.

A 2013/2014-es tanévben a magyarországi felsőoktatási intézmények magyar ösztöndíjjal támogatott nappali munkarendű PhD/DLA doktori képzés kategóriában azon szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek vehettek részt, akik a 2013. évi magyarországi doktori felvételi eljárásban nappali munkarendű képzésre jelentkeztek és a felsőoktatási intézmény rangsorolása alapján az önköltséges PhD/DLA képzésre kerültek besorolásra.
A doktori képzés felvidéki keretét három főre állapította meg a kiíró. A pályázat beadási határidejéig két pályázó adta be érvényes pályázatát. A Bizottság egyhangúan elfogadta és az ösztöndíj megítélésére javasolta mindkét pályázót: Zolczer Pétert és Méry Jánost.
Pályázatot írtak ki a 2013/2014-es tanévben magyarországi ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésre. A Balassi Intézet két tantárgyból- tíz hónapig tartó előkészítő intenzív képzéséről van szó, melyen a magyarországi emelt szintű érettségi követelményeinek megfelelő tudást, felkészítést biztosít hallgatóinak, akik az általuk kiválasztott vizsgabizottságot működtető intézményben emelt szintű érettségit tesznek le a 2013/2014-es tanévben, majd önállóan felvételiznek az általuk szabadon választott felsőoktatási intézménybe. Sikeres felvételük esetén, amennyiben államilag támogatott szakot választanak, további ösztöndíj támogatásra pályázhatnak.
A 2013/2014-es tanévre meghirdetett magyarországi ösztöndíjas előkészítő képzés felvidéki keretszáma 13 fő. A komáromi lebonyolító irodába 12 érvényes pályázat érkezett.
Az idő szűke miatt a Balassi Intézet ez évben eltekintett a felvételi vizsgától és a jelentkezőket tanulmányi eredményeik (érettségi bizonyítvány, a középiskola négy évfolyamának bizonyítványai, valamint a magyarországi közép,- emelt szintű érettségi eredmények) alapján értékelte.
A követelményeknek mind a tizenkettő pályázó megfelelt, a Balassi Intézet támogatta pályázatukat és a felvidéki Előértékelő Bizottság jelenlévő öt tagja egyhangúan jóváhagyta a jelentkezőket az alábbi javasolt névsor szerint:
Németh Kinga, Kiss Markéta, Šuba Michaela, Orban Krisztina, Bese Anikó, Lábik Nikolett, Nagy Ágnes, Kamenicky Nikoletta, Both Rebeka, Keszán Katalin, Szabó István, Tóth Viktor.

A 2013/2014-es tanév őszi szemeszterére meghirdetett magyarországi, miniszteri ösztöndíjas felsőoktatási intézmények nappali munkarendű teljes szemeszteres részképzés vagy részképzős tanulmányút pályázatra 12 érvényes pályázat érkezett 9 pályázótól.
Az egyhangúlag elfogadásra javasolt 4 teljes szemeszteres részképzős pályázó: Soós Veronika, Velebný Szilvia, Jókai Ágnes és Monozlai Flóra.
Az egyéni részképzős tanulmányútnál az egyhangúlag elfogadásra javasolt 5 pályázó: Bárczi Tibor, Sörös Márta, Kocsis Édua, Mészáros Dávid és Hajdú András.

Benked László bejelentette, hogy a SZMÖT-Előértékelő Bizottság jelenlegi összetételében utolsó alkalommal ülésezett és köszönetet mondott a tanácstagok eddigi elvégzett munkájáért.
A 142/2013 (VII.16.) számú kormányhatározat értelmében létrehozott szakmai tanácsadó testület a Külhoni Magyar Oktatási Tanács (KMOT) felsőoktatással és ösztöndíjakkal foglalkozó bizottság feladatai közé tartozik a jövőben az ösztöndíj-pályázatok elbírálási folyamata, az előértékelő és döntést-előkészítő (értékelő)feladatok végrehajtása.
Az új bizottság tagjait minisztériumi felkérésre a felvidéki felsőoktatási intézmények, mint pl. a Komáromi Selye János Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara delegálja. Felkérést kaphatnak az eddigi SZMÖT tagok, mint független személyek, a Diákhálózat és újonnan a SJE HÖK és a SZMPSZ is képviselteti magát.
A következő pályázati időszakban a tervek szerint már az újonnan felállított bizottság végzi a SZMÖT feladatát.

Ujpál Beáta, Felvidék.ma