41728

A rozsnyói Via Nova Ifjúsági Csoport egy éve alakult meg, s ez idő alatt kilenc eseménnyel, két szülinapi ünnepséggel és megduplázott taglétszámmal tevékenykedtek a rozsnyói járásban a fiatalok.
Céljuk, hogy összefogják Rozsnyó és a környék magyar fiatalságát, közösen tegyenek a magyar nyelv és kultúra megmaradásáért a régióban. Szeretnék, ha minél több magyar érzésű fiatal csatlakozna hozzájuk, hogy megmaradjunk magyarnak Szlovákia ezen pontján.
Amikor a megfelelő emberek, megfelelő időben és helyen találkoznak nagy álmok és ötletek születhetnek. Körtvély Anita ötlete ként még 2011-ben merült fel, hogy a rozsnyói járásban is megalakulhatna a Via Nova Ics. Ez az ötlet Beke Beáta szervezésével 2012. február 23-án valósult meg a Rozsnyói Rákóczi Magyar Házban. Hét, többségében Rozsnyó vidéki fiatal alakította meg a rozsnyói alapszervezetet, akiket a közös cél és a tenni akarás vágya kötött és köt össze.
Alapító tagok: Beke Beáta (Lekenye), Csorba Tamás (Tornagörgő), Fábián Attila (Ardó), Ferencz Tamás (Szalóc), Körtvély Anita (Tornagörgő), Simon Csaba (Rozsnyó), Susányi Mária (Beretke).
Akkori elmondásuk szerint egy új, tiszta, felelősségteljes, dinamikus csapatot szeretnének kialakítani és impulzust adni a falvakon élő fiataloknak, hogy tegyenek jövőjükért, hiszen van hová tartozniuk.
Tevékenységeik közt szerepelt a 2012-es évben:
• Részt vettek március 15-én az 1848/49-es forradalom és szabadságharc központi megemlékezésén, Rozsnyón.
• Túrát szerveztek május 8-án a Tornagörgő és a Szádellő völgy útvonalon.
• Szeptember 22-én megrendezték az első Szüreti Mulatságot Beretkén, ami olyan sikernek örvendett, hogy
• Október 23-án a beretkei fiatalok megalapították saját alapszervezetüket, így
• Október 25-én megalakult a Rozsnyói Járási szervezet is.
• November 22.-re meghirdették első Véradási kampányukat, mikor hírét vették, hogy a Rozsnyói Szent Borbála Kórház Transzfúziós osztálya vérhiányban szenved.
• December 8-án a Beretkei Alapszervevezet megrendezte első Mikulás Bálját.
• December 31-én közösen búcsúztatták az Óévet és köszöntötték az Újévet a Különös Szilveszteri partyval Lekenyén.
Mivel a szervezet a rozsnyói járás egész területéről rendelkezik tagokkal ezért a jövőben is rendezvényeiket különböző helyszíneken tervezik megrendezni, megtartani ezzel is teret adva a fiataloknak, hogy nem csak a járást, de egymást – az ott élő lakosokat, kultúrájukat szokásaikat is megismerjék. Mindezek mellett folyamatosan új kapcsolatokat építenek és ápolnak főleg a környező járások Ics alapszervezeteinek tagjaival.
A 2013-as évet egy MKP – VIA NOVA esttel kezdték meg a rozsnyói Rákóczi Magyar Házban, ahol 2013. február 13-án a Magyar Közösség Pártja Rozsnyói Járási Elnöksége kibővített ülést tartott. Ez idő alatt a Szövetség a Közös Célokért irodájában a Via Nova Ics alap- és járási szervezetei is megtartották évzáró gyűlésüket, melyre meghívást kaptak nem csak a tagok, de a szervezet szimpatizánsai is. A két ülés végén a fiatalok az MKP helyi szervezet képviselőinek is röviden beszámoltak egy éves tevékenységükről és szétosztották frissen elkészült propagációs anyagukat, mely az elmúlt év eseményeit és a jövőre néző terveiket tartalmazza. Az ülés végén a megalakulásuk 1. évét ünneplő VIA NOVA ICS képviselői, születésnapi tortával kínálták az MKP kibővített gyűlésének résztvevőit.
Ekkor volt, hogy egy éve alakultak meg. Ez alatt az egy év alatt sok tapasztalatot szereztek – jókat és rosszakat egyaránt, megismerték egymást, megtanultak együtt dolgozni. Nagyon sok közös élményben volt részük, új embereket ismertek meg és nemcsak a járás területéről, de azon kívül is. Baráti kapcsolatot létesítettek például a Magyarországi Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség tagjaival is.
Nagyon sok segítőjük is akadt. Ők azok, akik hisznek bennük. Akiknek mindennemű segítségüket köszönik.
Tele tervekkel folytatták tevékenységüket. A 2013-as évi 1848/49-es forradalom és szabadságharc központi megemlékezési ünnepségének már társszervezői voltak. Fontosnak tartják továbbra is a Véradási kampányt, így négy hónapon ként hirdetik azt meg és járnak vért adni. Idén áprilisban és augusztus végén voltak vért adni. A májusban elkezdődött Felvidéki Labdarúgó Bajnokság 4. – Bódva és Sajó völgye fordulóját szervezték meg június 15-én a Fábry Zoltán iskolában Rozsnyón. A Via Nova Ifjúsági Csoport által meghirdetett Felvidéki Labdarúgó Bajnokság utolsó előtti fordulóján Rozsnyó csapatán kívül részt vett még Szeszta, Áj és Debrőd csapatai. A délután folyamán a focizás mellett a lányok kézműveskedtek is kicsit, mely program spontán alakult ki és páran Shambhala karkötővel távoztak a verseny befejeztével.
Az 1. Szent István – napi Nemzeti Összetartozás kupáját augusztus 24-én szervezte meg közösen a Rozsnyói és Szepsii Via Nova Ics Szádalmáson. Remélik, hogy ez valami újnak a kezdete és a fiatalokhoz nem csak a labdarúgást, hanem Szent István kultuszát és hagyatékát is eljuttathatják.
Meg kell említenünk a már rendszeressé vált Magyar Bulikat a Gália Bárban, ahová egyre több magyar fiatalt jár. A Magyar Bulik Rozsnyón az Ics és a Gália bár közös szervezésében valósulnak meg, mely kezdeményezés első évfordulóját szeptember 13-án ünnepelték „Szülinapi Magyar Buli Rozsnyón” címmel.

Legközelebbi idei rendezvényük Ardó községben lesz, mégpedig a II. Szüreti Mulatság, ahová 2013. szeptember 28-án minden szórakozni vágyót szeretettel várnak. Bővebb információ a rendezvényükről ITT érhető el.

Mindezek mellett részt szeretnének venni a Via Nova Ics országos kampányaiban is, mint a beiratkozási vagy a névmagyarosítási kampány.
„Persze legfontosabb célunk az új tagok toborzása, hogy megismerje egymást a környék magyar fiatalsága – mert egységben az erő.” – nyilatkozta portálunknak Susányi Mária, a Via Nova Ics Rozsnyói Járási Szervezetének elnöknője.
Mottójuk:
“Meleg szeretettel függj a hon nyelvén!
mert haza, nemzet és nyelv,
három egymástól válhatatlan dolog;
s ki ez utolsóért nem buzog,
a két elsőért áldozatokra kész
lenni nehezen fog.”
Kölcsey Ferenc

Felvidék.ma