41441

Ünnepi istentiszteleten iktatják be hivatalába szeptember 15-én a Nagybalogi Református Egyházközség megválasztott lelkipásztorát Gebe Lászlót.
A 14.00 órakor kezdődő alkalmon igét hirdet Fazekas László püspök. A beiktatási szolgálatot Nagy Ákos Róbert, a gömöri egyházmegye esperese végzi, majd szószékfoglaló beszédet tart Gebe László lelkipásztor. Az alkalomra meghívást kaptak az egyházmegye lelkipásztorai, valamint Erdélyi Géza ny. püspök is.

Gebe László 2006-ban fejezte be tanulmányait Komáromban, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karon. Első szolgálati helyéül az egyház vezetése a komáromi egyházközséget jelölte ki a számára, ahol két éven keresztül segédlelkészként működött. Innen Szalócra került, ahol csak pár hónapig volt lehetősége megismerkedni a gyülekezettel. A nagybalogi egyházközség presbitériumának a kérésére a Zsinati Tanács a megüresedett szolgálati helyre helyeztette át. 2008-tól végzi szolgálatait a hívek között. A presbitérium hivatalosan ez év márciusában hívta meg a lelkipásztori tisztség betöltésére, amit Gebe László lelkipásztor elfogadása után, az egyházközségi közgyűlés is megerősített.

„Amikor egy beiktatás megtörténik, az olyasmi, mint egy házasságkötés. Együtt élni is szoktak az emberek, azt mondják, az is ugyanolyan, de mégsem az. Ott az ember mindig helyet ad a kihátrálásnak, a menekülésnek. Amikor kimondják az igent, abban benne van a felelősségvállalás, a másiknak a tisztelete, szeretete, a hozzá való ragaszkodása. Hogy az áldásról már ne is beszéljek. Ilyen a beiktatás is. „Együtt élni” is jó volt, ez alatt a pár év alatt csodálatos tapasztalataink voltak, de most már itt az ideje, hogy hivatalosan is kimondjuk az „igen”-t. Ha a gyülekezet szeret minket – márpedig úgy érzem, hogy ez így van – akkor boldogan vállaljuk a jövendőt is. Számomra a beiktatás egy megható esemény. Így is élem meg” – mondta a Reformata honlapnak Gebe László lelkipásztor, akit szeptember 15-én ünnepi istentisztelet keretében iktatnak be az egyházközség élére.

Reformata, Felvidék.ma