42022

Losoncról nyugatra tekintve csaknem a Losonc-Nagykürtösi főúttal szemben magasan a látóhatár felé emelkedik a gácsi várkastély, amelyet az idő sora szintén megviselt, de sok hasonló építménnyel ellentétben csaknem eredeti állapotában megmaradt. A település közepén kiemelkedő kis dombtetőre épült, s évszázadokon keresztül a megyei közéletben jelentős szerepet vállaló Forgách-család tulajdonában volt.   A ténykedésüknek köszönhető az, hogy Gács hosszú időn keresztül jelentősebb településnek számított, mint  a közeli Losonc.
Létezéséről az első hiteles adatok az 1450–51-es évből származnak, amikor husziták birtokában volt. 1451-ben Hunyadi János foglalta el. A 16. században a Lossonczyak birtokában volt, akik 1548-ban a helység földesura is.
Balassi Bálint reménytelen szerelme, a jelentős vagyonnal és birtokokkal rendelkező Losonczy Anna (1553-1595) Forgách Zsigmondhoz férje lett. Korai halála után minden vagyona a férje családja tulajdonába került.
Forgách Zsigmond 1612-ben nagy költséggel helyreállíttatta a várat. „A hatalmas négyszöget alkotó várban sok a látnivaló műkincs. Van itt számos, értékes ötvösmű, közöttük Rákóczy Zsigmond és Lorántffy Zsuzsánna ezüsttányérjai, gobelinek, értékes fayenceok, gazdag könyvtár, régi olasz könyvtárszekrényekben, nagybecsű régi bútorok és vertvas-művek, régi olasz márványmunkák, gazdag, régi metszetgyűjtemény, s a Forgáchok családi képtára és a díszes nagyteremben, a hol hajdan az üléseket tartották, 42 vármegye követének széke, melyek mindegyikének a támláján más-más vármegye czímere van kihímezve.” – olvasható többek  Borovoszky Samu által szerkesztett Nógrád vármegye c. kötetben.
Gróf Forgách József (829-1876) gyermekinek korai halála után, 1898-ben Wenckheim Ferenc tulajdonába került, aki részben felújította az épületet.
Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság idején, június 10-én kifosztották. A kastély 1935-ben a család gácsi ágának utolsó férfitagja Forgách Antal (1915-1977) tulajdonába került. A 2. világháború kezdetén ismét kifosztották majd a katonai állomás és parancsnok bázis.1944-ben a 8. Német Hadsereg Parancsnoksága székelt benne

A Losonci Járási Nemzeti Bizottság határozat értelmében 1957-ben Honismereti Járási Múzeumot rendeztek be benne ahol 1957. október 2-án B. S. Timrava  emlékszobáját is megnyitották. Az épületet 1956-64 között felújították, amelynek során az egyik első emeleti helységében értékes reneszánszkori tartóoszlopokat is feltártak. A Múzeum elköltöztetése után 1965-től szociális intézet nyílt meg benne s működött 1990-ig.
A várkastély néhány éve egy kassai cég tulajdonába került, amely jelenleg dolgozik a felújításán.

42022a42022a42022a42022a42022a42022a
Puntigán József
Felvételek: a korabeli képeslapok kivételével szerzői felvételek
{iarelatednews articleid=”42072″}