41910

Az elmúlt napokban-hetekben Ľubomír Jahnátek mezőgazdasági miniszter protekcionizmus szagú ügyeitől volt hangos a honi sajtó. A sajtó hasábjain megjelent információk arról tanúskodnak, manapság ugyancsak megéri Jahnátek rokonának vagy földijének lenni. A bulvársajtó egyenesen azt állította, Jahnátek családi vállalkozást csinált a minisztériumából, s bár a családtagokkal kapcsolatos protekcionizmus már jó 20 éve dívik az országban, olyan, ami a mezőgazdasági tárcánál most történik, még sohasem volt ezen a tájon.
Először az került napvilágra, hogy Jahnátek rokonságából májusban az unokaöccse, Lukáš Peško az európai uniós alapokat kezelő osztály igazgatója lett, majd 11 nappal később az unokahúga, Peško nővére, Petra Bohunová került vezető tisztségbe nagybátyja minisztériumában. Mindketten Jahnátek nővérének a gyerekei. Jahnátek azzal védekezett, hogy mindketten részt vettek a pályáztatás folyamatában, és teljes mértékben megfeleltek a pályáztatás feltételeinek. Azt azonban először, hogy hány pályázó közül kerültek ki Jahnátek rokonai nyertesként, illetve hol tették közzé a pályázati felhívást, a minisztérium nem volt hajlandó elárulni. A tárca szerint a miniszter nem avatkozott bele a kiválasztás folyamatába, mi több, az unokaöcs és az unokahúg a Polgári Törvénykönyv szerint nem is számít „közeli személynek”. Mindeközben Lukáš Peško egy honlapon azt írja magáról, hogy „egészségügyi joggal foglalkozó ügyvéd” és az egészséget ért kártérítési perekben az ügyfelek képviseletére jogosult. Az európai uniós alapokkal az elérhető információk alapján eddig nem voltak tapasztalatai. Jahnátek családja a gyors minisztériumi előrelépésről természetesen nem akar nyilatkozni.

Mint később kiderült, nemcsak a miniszter közvetlen rokonságának kedvezett a szerencse a pályáztatások során, a protekcionizmusnak szélesebb, Komjátihoz – Jahnátek szülőfalujához – köthető összefüggései vannak a tárcánál. Mert minő véletlen, komjáti illetőségű a volt vámőr, Marek Gocník is, aki Jahnátek minisztersége óta a régiófejlesztési programok, azaz az európai uniós alapok implementációjának osztályvezetője. De további tisztségekbe is kinevezte őt a kormány, tanácstagja lett a Szlovák Földalapnak, amely hatalmas vagyonokat kezel. Egy másik komjáti származású személy, Ľudovít Koppan Jahnátek színrelépése után a minisztérium ellenőrzési és elszámolási főosztályának irányítását vette át. A miniszter a fenti két esettel kapcsolatosan azzal védekezett, hogy ő maga 1978 óta már nem komjáti lakos. De nemrégiben még a minisztérium alkalmazottainak jegyzékében szerepelt Ľudovít és Michal Gráf is, Jahnátek keresztgyerekei, akik a miniszterhez hasonlóan nyitragerencséri lakosok. A minisztérium szerint esetükben csupán rövid idejű adminisztratív jellegű munkavégzésről volt szó a rendes alkalmazottak nyári szabadságolásának idején.

Időközben aztán az is kiderült, hogy a minisztérium pályáztatásai csupán belső pályáztatások voltak, azaz csak a belső intranet hálózaton tették közzé a felhívást, külső embernek még csak a tudomásáras sem juthatott. Minden esetben csupán egyetlen pályázó volt, aki természetesen minden esetben megfelelőnek találtatott, és vezető tisztségbe került. Erősen hajaz a faliújságtenderre. Az intraneten közzétett belső pályáztatás után így került vezető tisztségbe Jahnátek unokaöccse Lukáš Peško, Jahnátek unokahúga, Petra Bohunová, a komjáti Marek Gocník, a komjáti Smer elnök asszonyának sógora, Gabriel Jaššo és a szintén volt komjáti lakos, Peter Hajnala is így lett a tárca sajtóosztályának vezetője. A Jahnátek-közeli emberek valamennyien már a pályázat kiírása előtt ideiglenesen betöltötték a szóban forgó tisztséget, a pályázat kiírására a törvényi előírás miatt volt szükség.

S mindez még nem volt elég, napvilágra került az az információ is, hogy Jahnátek fia, a harminc esztendős Andrej a félig állami tulajdonban lévő Szlovák Atomenergia-ipari Társaságban (JESS) dolgozik. Ennek feladata egy új atomerőmű tervének kidolgozása, amelyet Jaslovské Bohunicében építenének meg. A JESS létrehozását még az első Fico-kormány hagyta jóvá, s az anyagot a kormány elé láss csodát, az akkori gazdasági miniszter, azaz Ľubomír Jahnátek terjesztette. A miniszter ezúttal is úgy reagált, hogy természetesen „ez esetben sem volt semmiféle befolyása a fia alkalmazására” a szóban forgó cégben. Hogy hogyan került a nyitrai tanársegéd a JESS-be, és milyen minőségben dolgozik ott, kideríteni szinte lehetetlen. A társaság cseh részvényese, a ČEZ ugyanis azt állítja nem az ő alkalmazottjuk, és ugyanezt állítja a Szlovák Villamos Művek is. Tény azonban, hogy Jahnátek fia, akinek egyetlen hivatalos bevétele a tanársegédi állásából származik, mindemellett több száz milliót érő villában lakik Kislapáson, ahonnan minden reggel munkába indul Mohiba.

Jahnátek először e hét elején próbálta megmagyarázni a sajtó képviselőinek perszonális politikájának eme pikantériáját. Azt állította, hogy nem sértett törvényt, és a rokonairól meg a komjáti illetőségű munkatársairól szóló cikkek mögött annak a „szövetségnek” a személye elleni lejárató kampánya áll, amelyet zavar az élelmiszerellenőrzésekkel kapcsolatos kompromisszum nélküli kiállása. Megjegyezzük, hogy egyébként Robert Fico kormányfő is a kereskedelmi láncok bosszúhadjáratának elméletével állt elő az üggyel kapcsolatban. A Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szövetség elnöke, Pavol Konštiak, aki az élelmiszer-kereskedők érdekeit is képviseli, azonban azt állítja, erről az elméletről csak Jahnátek sajtótájékoztatója után értesült, egyébként is, ha valakivel gondjaik vannak, annak szemtől szembe megmondják azt, és nem alkalmaznak övön aluli ütéseket.

Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS) képviselő szerint az ún. belső pályáztatási eljárásokat, amelynek köszönhetően a mezőgazdasági minisztériumban Ľubomír Jahnátek miniszter rokonai, illetve földijei vezető tisztségekbe kerültek, Robert Fico első kormánya hagyta jóvá még 2009-ben. 2009-ig az államigazgatásról szóló törvény előírta, hogy minden szabad tisztségre nyilvános pályázat legyen kiírva, amelyről tájékoztatják a nyilvánosságot, és mindenki részt vehet benne, aki megfelel az előírt feltételeknek. A 2009-es törvénymódosítás azt is lehetővé tette, hogy egyik állami hivatalból a másikba pályáztatás nélkül helyezzenek át embereket. Beblavý már 2009-ben a Jól Működő Társadalomért Intézet igazgatójaként bírálta a szóban forgó törvényt. „Akkor észrevétlenül keresztülment a törvényhozáson, de Jahnátekék tudták, miért szavazzák meg. Ezért tehát Fico kormánya viseli a politikai felelősséget ezért az ügyért – ugyanis közvetlenül lehetővé tette mindezt” – jelentette ki Beblavý.

Jahnáteknek a parlament összeférhetetlenségi bizottsága előtt is felelnie kell rokonainak alkalmazásáért a tárcájánál, amire a bizottság elnöke, Miroslav Beblavý kérte fel, arra a törvényre hivatkozva, mely szerint a köztisztviselő tisztsége ellátása során köteles védelmezni és érvényesíteni a közérdeket. A tisztsége ellátás során nem részesítheti előnyben a személyes érdekeit a közérdekkel szemben. Ugyanúgy a tisztségét, a belőle eredő hatásköreit és a tisztsége végzése során vagy azzal kapcsolatosan szerzett értesüléseket nem fordíthatja saját maga, a hozzá közelálló személyek vagy más fizikai, illetve jogi személyek javára; nem vonatkozik ez arra a tevékenységre vagy feladatra, amely a köztisztviselő tisztségének ellátásából ered.

dé, Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”33467,33435,22435,20799″}