42277

Magyarország kassai főkonzulátusa fogadást adott a Művészetek Házában október 23-a alkalmából. Czimbalmosné Molnár Éva főkonzul üdvözölte a vendégeket, akik között foglalt helyet Martonyi János magyar külügyminiszter feleségével, Rudolf Schuster, volt szlovák államfő, Zdenko Trebuľa, a Kassai Önkormányzati Kerület elnöke, Balogh Csaba pozsonyi magyar nagykövet feleségével, Richard Raši Kassa főpolgármestere és Renáta Lenartová, főpolgármester-helyettes, valamint sokan mások.
A főkonzul-asszony, miután üdvözölte a vendégeket, emlékeztetett rá, hogy októberben mi magyarok két eseményt tartunk számon. E hónap hatodik napját, az aradi vértanúk okán. Egyikük, Dessewffy Arisztid nem messze, Margonyán pihen. A másik esemény október 23-a, melynek 57. évfordulójára emlékezünk. Márait idézte, aki a Szabad Európa Rádió hullámhosszán osztotta meg hallgatóival gondolatait. Verse, a Mennyből az angyal örök emléket állít a forradalomnak és szabadságharcnak.
Martonyi János külügyminiszter Márai verséből idézve kezdte ünnepi beszédét: „Angyal, vigyél hírt a csodáról.” A csodáról, melyet akkor mindannyian átéltünk. Gyermekek, aggastyánok és a később születtek. Az is átélte, aki akkor még nem élt. A szabadság csodája lelkünkbe ivódott. Azt soha senki nem tudja kitörölni. A csoda mindenkié. Október 23-a halottai üzennek. A nemzetnek és az emberiségnek. Népünknek az idők végezetéig.
Márai versében kérdi: „s minden rendű népek, rendek/ Kérdik, hogy ez mivégre kellett./ Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?/ Mért nem várta csendben a végét?/ Miért, hogy meghasadt az égbolt,/ Mert egy nép azt mondta: «Elég volt.»/ Nem érti ezt az a sok ember,/ Mi áradt itt meg, mint a tenger?/ Miért remegtek világrendek?/ Egy nép kiáltott. Aztán csend lett./ De most sokan kérdik: mi történt?/ Ki tett itt csontból, húsból törvényt?/ És kérdik, egyre többen kérdik,/ Hebegve, mert végképp nem értik –/ Ők, akik örökségbe kapták –:/ Ilyen nagy dolog a Szabadság?” Igen. Azóta tudjuk, ilyen nagy dolog a szabadság.
Ami akkor történt, nemcsak a nemzet, hanem Európa és a világ történelmének része. Nem találkoztam olyan korombeli emberrel – mondta a külügyminiszter -, akinek nem jelentett volna meghatározó élményt a magyar 56.
Milyen lenne a világ, ha ez az esemény nem történt volna meg? Nem tudhatjuk, de hogy más lenne, az biztos. Más lenne Magyarország, Európa és a világ!
Ez az esemény becsületet adott a nemzetnek, elősegítette Európa egyesülését, példát és tanúságtételt adott a világnak.
Hős, áruló, vértanú és gyilkos között nem lehet az igazságot középre helyezni! 56 arra tanít, hogy nagy dolgokban nincs kis nép! A nagy dolgok az igaz ügybe vetett hitből fakadnak.
Még egy tanulsággal szolgál e történet. 1953 Berlin, 1956 Magyarország, 1968 Csehszlovákia, 1970, 1976 és 1980 Lengyelország. Külön-külön nem sikerülhetett. Látszólag mindenki elbukott. Ha mindenki egyedül igyekszik lerázni a zsarnokságot, az idegen uralmat, nincs esélye. 1989-90 megmutatta, amikor Közép-Európa szinte egyszerre megmozdult, együtt sikerült. Megjelent a szabadság és fölmerült a kérdés, mit tegyünk vele? Újítsuk föl a régi viszályokat? Inkább tudatosítsuk, együvé tartozunk. Jobb, ha az együttműködést választjuk. Messzebb jutunk. Nemzeti céljainkat is elérjük. Sok mindent tettünk e téren. Sok minden még előttünk van. Ez is 56 októberének üzenete.
Ha a tizenhárom aradi vértanú származását nézzük, ők Közép-Európát képviselték. Ezzel a hagyománnyal kell okosan élni. Mindenki – közösségként és egyénileg is – felelős ezért, akár magyar, lengyel, szlovák, cseh vagy román.
A vértanúk áldozata nem lehet hiábavaló. Az elvett, vagy megcsonkított életeket ugyan nem adhatjuk vissza, de emlékük ösztönöz, hogy vállaljuk a felelősséget a jövőért.
Ezért 1956 októbere mindannyiunk ünnepe!
Fülöp Márk fuvolaművész Szervánszky Endre az Öt koncertetűd szóló fuvolára c. művéből adott elő részletet, melyet a szerző 1956-ban komponált. Meghallgathattuk Liszt Ferenc második magyar rapszódiájának átiratát is.
Az ezt követő fogadáson a csömöri székhelyű Pannónia női borlovagrend tagjai borkóstolóval kedveskedtek a meghívottaknak.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma
További fényképek a Képgalériánkban ITT>>>
{phocagallery view=category|categoryid=1293|limitstart=0|limitcount=0|type=1}
{iarelatednews articleid=”42204,42173,42268,42245,42185″}