42078

A Pro Civis szervezte nagymegyeri szabadegyetem szombati, október 12-i munkanapjának kulcstémai az önkormányzatok finanszírozása, az autonómia és a kisebbségi önrendelkezések voltak.
Első előadóként Slovák Gyula (Rozsnyó) az Európai Unióban a 2014-2020-as időszakban várható önkormányzati fejlesztésekről szólt. A fő támogatási területek közé tartozik a vállalkozó baráti környezet kialakítása,a  megközelíthetőség javítása, az innovatív-hálózatépítő együttműködések. Cél a helyi közösségek ösztönzése integrált alulról építkező tevékenységekre. Az előadást eredetileg Mészáros Alajos tartotta volna, Slovák Gyula előadásban az MKP európai parlamenti képviselőjének jegyzeteire is hagyatkozott.  
Zachariaš István, Szepsi polgármestere az önkormányzatok hatásköreit és finanszírozásának nyitott kérdéseit boncolgatta, valamint ismertette a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetsége (ZMOS) előző nap tartott ülésének sarkalatos pontjait. Zachariaš hangsúlyozta, nem az önkormányzatok felelősek a rossz gazdasági helyzetért, hibás az a megközelítés melyet a miniszterelnök is gyakran használ. 
Mai napig nincs működő lakosság-nyilvántartás. “Tudom, mennyi pénz megy el olyan informatika programokra, melyek nem úgy valósulnak meg, ahogy kellene. Ilyen körülmények között nehéz arról beszélni, hogy a centralizációval pénz spórolható meg. Nem így van. Valójában a centralizáció megfékezi a régiófejlesztési aktivitásokat” – mondta Zachariaš. Előadása végén a ZMOS szombati üléséről szólt: „Kemény ülés zajlott tegnap. A ZMOS nem ért egyet a 2016-2020-ra tervezett állami költségvetéssel, amely nem teszi lehetővé az önkormányzatok feladatainak teljesítését”. Ha nem történik előrelépés, a ZMOS rendkívüli közgyűlést tart, mely akár sztrájkba is torkollhat. Úgy véli , ideje volna Szlovákiában ismét felidézni az európai önkormányzati chartát.

Az autonómia témakörben elsőként Kántor Zoltán, a budapesti Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szólt, előadása címe: „Autonómia-modellek és az önrendelkezés gyakorlata az Európai Unió tagországaiban”. Amit a kisebbség akar, azok legitim kérések, ehhez a jogokat kell megteremteni. „Célunk a megmaradásunk, azt akarjuk, hogy unokáink is magyarok maradjanak. Erre a demokrácia keretein belül az autonómia a legjobb megoldás, amely a hatalom decentralizációját jelenti, a hatalmi kompetenciák átruházását egy területen belül.  Az autonómia politikai értelemben egy államon belüli egyes közigazgatási egységek vagy embercsoportok önállóan dönthetnek a kizárólag őket érintő ügyekben.  Az autonómia egyfajta védgát a regionális és az etnikai egyensúly megőrzése érdekében, tulajdonképpen egy politikai integrációs vízió. „Az állam oszthatatlansága összeegyeztethető az autonómiával, sőt, konfliktusok feloldásához vezet, megelőzhető vele a kisebbség radikalizálódása is!” – hangsúlyozta előadásában Kántor Zoltán. Területi autonómiának úgy van értelme, ha az adott területen a kisebbség többségben van, ellenkező esetén személyi (perszonális) autonómia lehet a megoldás. Minderre számos európai példa áll már rendelkezésre, mint például az Aland szigetek, Dél-Tirol a védhatalmi státusszal, Katalónia.
Bakk Miklós politológus, a Babes-Bolyai Egyetem tanszékvezetője a kisebbségi autonómia és a közigazgatási rendszer kapcsolatáról szólt. Miután Erdélyben is felerősödtek az autonómia-törekvések, Székelyföld ma is nagyon erős etnikai tömb, felidézte Erdély regionalizációjának történetének.
Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet hálózatfejlesztési igazgatója a nemzeti integráció új esélyeit vázolta fel. Felhívta a figyelmet egy összehangolt  jövőkép fontosságára, amihez viszont pontosan fel kell mérnünk, hogy mivel rendelkezünk már, és megfogalmazni, mit akarunk elérni.
Zsoldos Ferenc az autonómia egy létező fajtájának, a Vajdaságban működő Magyar Nemzeti Tanács működését ismertette. A kultúra, az oktatás, a nyelvhasználat és a tájékoztatás területén van döntéshozatala. Miután ezek a legfontosabb identitási jegyek, a Magyar Nemzeti Tanács működését joggal nevezhetik kulturális autonómiának. „Az autonómia cél és eszköz” – mondta, hiszen védelmet nyújt, valamint a nemzetpolitikai célok elérését is segíti. Az autonómiát folyamatosan építeni kell.

Képgalériánk itt tekinthető meg

on, Felvidék.ma{iarelatednews articleid=”42064,42049″}