41905

A Madari Református Egyházközség a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 3/2012-es számú, a lelkészek választásáról szóló törvénye 6. § (2) bekezdésével összhangban pályázatot hirdet a megüresedett lelkészi állás betöltésére.

A gyülekezet, – melynek a liturgiájában használt nyelve a magyar – a lelkésznek biztosítja a teljes gyülekezeti fenntartású lakhatást, az egyéb juttatásokat pedig díjlevélben határozza meg. A gyülekezet elvárja a gyülekezeti lelkészi szolgálattal járó általános szolgálatok teljes körű és önálló ellátását, az egyéb szolgálatokat pedig szintén a díjlevélben határozza meg.
Pályázhatnak mindazon lelkészek, akik teljesítik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház általános érvényű belső jogszabályai idevonatkozó rendelkezéseit. Benyújtandó dokumentum: részletes önéletrajz a lelkészi szolgálatban eltöltött évek feltüntetésével.
Pályázati határidő: 2013. október 31.
A meghívással megbízott személyek neve és elérhetősége: Szabó Zoltán gondnok (0908/187 891), Fišer Angéla gondnok (0907/861 422). Bővebb információ ezen személyektől kérhető.
A pályázatokat magyar nyelven az alábbi két címre kell elküldeni:
Komáromi Református Egyházmegye Esperesi Hivatala, Kostolná 51, 946 37 Moča
Református Lelkészi Hivatal, 946 33 Modrany 361.

Reformata/Felvidék.ma