42329

Egyre többen ébredünk rá, hogy bolygónkon sorsfordító, világtörténelmi jelentőségű események zajlanak, s mivel a Földön minden mindennel összefügg, új világkép kialakulásának tanúi vagyunk. Rendkívüli időket élünk meg mi, magyarok is.
Az egymilliós békemenet és a székelyek nagy vonulása még pár éve is elképzelhetetlennek bizonyult. Egyik helyszínen sem történtek összecsapások, nem folyt vér, a tömeg Budapesten, és a Székelyföldön is énekelve, beszélgetve, mosolygósan haladt, mintha maga Jézus, vagy  királynőnk, a Boldogasszony vezette volna a menetelőket. Egyre többen ismerjük fel, hogy Krisztus tanítása:
„Úgy szeressétek egymást, mint ahogyan én szeretlek benneteket!” nem csupán vallási ügy, hanem az ember számára örökké érvényes útmutatás. Jézus egy látomásban megmutatta az ember szívét, melybe az Isten hét pislákoló fényt teremtett.
Az első a Teremtővel való egységre hívja fel a figyelmet. Azt jelzi, hogy csak egy Isten létezik, ő az egyetlen egyesítő erő az életed során, hiszen ő alkotott meg a saját hasonlatosságára. A második fénybibe a szeretet, mert a szeretet a világmindenség legnagyobb hatalma. Életedben a legfontosabb, hogy a szeretet sok-sok formáját megbecsüld és tiszteld. Szíved harmadik kincse az élet.
Az élet nem más, mint a szeretet működés közben. A szeretet nélküli élet holt élet! A negyedik szívfény az elismerést jelzi: elismerést Isten iránt, embertársaid iránt és az élet minden formája iránt. Tudnod kell, hogy a Teremtőd és közötted fennáll egy szerződés, amely tartalmazza mindazokat a válaszokat és forrásokat, melyek életed működtetéséhez, a benned rejlő jó kiáradásához szükségeltetnek.
Az ötödik fénypontocska a becsületesség. Becsületesség nélkül magasabb tudat nem létezik! Boldogulásod hatodik feltétele az igazság. Az igazság minden közösség harmonikus és békés életvitelének feltétele! Ha megszűnik az igazság, összeomlik a társadalom! És végül – szíved hetedik fénysugara a kedvesség. A kedvesség Isten ajándéka minden ember számára: a jóságunk erősödik a kedvességünk által.
Isten akarata, hogy használd ezt a hatalmat, mert így megsokszorozhatod azokat az alkalmakat, amikor jótetted helyébe te is jót várhatsz. A kedvesség valójában az élet szíve. Ha a saját akaratod lángra lobbantja szívedben mind a hét fényparazsat, megszületik benned az együttérzés. Az együttérzés a lélek igazi tudása – tanított Jézus. Vajon mi, felvidéki magyarok, Malina Hedvig kor- és sorstársai, mikor jutunk el odáig, hogy együttérezzünk ezzel a példásan tisztességes, évek óta sanyargatott, volt nyitrai diáklánnyal, ma hős csallóközi asszonnyal?
Együttérzés nélkül nem tudunk összefogni az érdekében, nem tudjuk felmutatni azt az erőt és magatartást, amely – bennünket kivéve -, ma már a világ mindegyik, magyaroklakta térségében működik? Mikor ismerjük fel végre, hogy amit Hedviggel tesznek, azt velünk is megtehetik, ha hallgatunk?  Miért nem gyűjtünk (legalább) aláírásokat, így tiltakozva  Malina Hedvig folyamatos zaklatása ellen?
Az ő esete jelzi a legkirívóbban, hogy igenis, élnek a Beneš-dekrétumok, s hogy ma is háborús bűnösökként kezelnek valamennyiőnket. A szabad akarat az az alapjog, amit az Atya megadott minden gyermekének. Ez a jog hatalmaz fel arra, hogy az legyél, aki vagy, és hogy szabadon hozz döntéseket életed során.
A szabad akarat mindenkinek megadatott, mert mindenkinek személyes joga szeretetét igaz módon kifejezni, és jogosult arra is, hogy megvédje magát környezete támadásaitól. Megvan a jogod közösségben lenni azokkal, akiket szeretsz. Amilyen a szereteted, te is olyan vagy!

Batta György, Felvidék.ma