42386

A reformáció napja több protestáns egyházban október 31-én tartott ünnepnap, annak emlékére, hogy 1517-ben a hagyomány szerint ezen a napon függesztette ki Luther Márton Ágoston-rendi teológus a wittenbergi vártemplom kapujára 95 pontból álló tételsorát. (Molnár István református lelkész ünnepi gondolatai ITT olvashatóak.)

A tételeknek rendkívüli hatása volt: futótűzként terjedtek a Német-Római Birodalomban, később Zwingli Ulrich, majd Kálvin János Svájcban is elindította a reformációt. E mozgalmak tagjait a pápaság túlkapásaival szembeni tiltakozás („protestálás”) miatt protestánsoknak nevezték, a keresztyénségnek ekkor kialakuló nagy ága a protestantizmus. A reformáció egyes irányzatainak szétválása a különböző protestáns egyházak, felekezetek kialakulásához, majd megerősödéséhez vezetett. Ezek közül az evangélikus egyház (más néven lutheránus egyház) és a református egyház a legismertebbek.
A történelmi Magyarország területén a 16. században a török uralom korszakában terjedtek el a reformáció eszméi. Luther nézetei először Habsburg Mária udvarában jelentkeztek, majd az erdélyi szászok között váltak elfogadottá. Noha az országgyűlés fellépett az új tanok ellen, a 16. század végére az ország 80-90%-a vált protestánssá. Mivel a reformátorok a nép nyelvén, magyarul prédikáltak, és lefordították a Bibliát, tevékenységük nagy mértékben hozzájárult az irodalmi nyelv kialakulásához.

Ünnepi alkalmak:
POZONY – A pozsonyi százéves református templomban 17.00-tól tartanak magyar nyelvű ünnepi istentiszteletet a reformáció napja alkalmából.
SOMORJA – A somorjai református templomban a reformáció napján, október 31-én (a városból származó) Hűvösvölgyi Ildikó Reményik-estjére kerül sor. A népszerű művésznőt Négyessy Kata kíséri csellón. Az alkalmat a Somorjai Református Egyházközség által szervezett Templomkerti Napok részeként rendezik meg.
APÁCASZAKÁLLAS – A reformáció emléknapján 17.00-kor tartanak ünnepi hálaadó istentisztelet a református templomban. 18.00-kor halottak napi megemlékezés kerül sor a Hősök Szobránál.
GÚTA – Gútán 18.00-kor hálaadó istentisztelet keretében emlékeznek meg a reformáció napjára, zenés műsorral készülnek a gyülekezet ifistái.
KOMÁROM – A komáromi református templomban 17.00-kor tartanak ünnepi istentiszteletet. Igét hirdet: Fazekas László református püspök.
KIRÁLYHELMEC – Királyhelmecen délelőtt 10.30-kor (Igét hirdet: Molnár István), és este 18.00-kor (Igét hirdet: Molnár Elemér) tartanak ünnepi istentiszteletet.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42392″}