42324

Szófondorlat és azonosságtudat címmel tartott előadást Duray Miklós politikus, író, egyetemi tanár az MTVA Kós Károly Kollégiuma által rendezett konferencián, Békéscsabán. A „kisebbség” elnevezéssel – magyarázta a felvidéki politikus, közíró – Trianon után elvették a határon túlra szakított magyarok minden jogát.
Duray Miklós előadása után a Kossuth Rádiónak nyilatkozva elmondta, hogy “a kisebbség szót, mint kifejezést az első világháborúig a pártéletben használták. Ha egy párt kívül maradt a kormányzáson, kisebbségi párt volt, mely a hatalomból ki volt zárva. Ma ellenzéki pártnak nevezik őket. 1919-ben következett be változás, melynek egyetlen oka van, mégpedig, hogy a hatalomból való kizártságot átruházzák egy másik helyzetre, mégpedig a történelmi Magyarországtól elszakított területeken maradt magyarok megjelölésére, mert velük kapcsolatban eleve az volt az elképzelés, hogy őket meg kell semmisíteni, elsősorban kizárni a hatalom gyakorlásából, ami gyakorlatilag azt is jelenti, hogy kizárhatók a jogérvényesítésből is.
Tény és való, hogy a megváltozott értelmű kisebbség-kifejezést csak a Dél-Tirolban élő németekre alkalmazták és az elszakított magyarokra. Egy flamand hollandnak, nem csak akkor, hanem ma sem jut eszébe, hogy a frízt kisebbségnek nevezze, sőt kikéri magának, ha ez megtörténik.”

Duray emlékeztetett arra, hogy az orvosi kifejezések között a nanizmus törpeséget jelent. Ennek lélektani vonatkozása is van. Nem csak kis termetű lehet valaki, hanem lélektani vonatkozásban egy lelki kudarcot is jelölhet, amely akár lélektani depresszióhoz vezethet, és öngyilkosságot válthat ki.
„A kisebbség kifejezés tele van a jogfosztottság szándékával és a jogfosztással. Az európai parlamenti képviselőink mindent megtesznek annak érdekében, hogy valamennyire csökkentsék a kisebbség kifejezés e hozadékát. Arra törekszenek, hogy az Európai Unió elfogadja az ún. őshonos kisebbség kifejezést. Ha ez sikerülne, akkor a kifejezésnek inkább statisztikai és aritmetikai tartalma kerülne előtérbe, illetve erősödne meg, ami egy tény. Tény, hisz a kevés az kisebb mint a több. Ez egy matematikai törvényszerűség, tehát nem azzal volna probléma, hogy akik szám szerint kevesebbek, azokat kisebbségnek nevezzék, hanem azzal, ha nem ezért nevezik kisebbségnek. Ha nem tudják megteremteni saját területi önrendelkezésüket, amit autonómiának is neveznek, akkor egy olyan alapvető jogtól vannak megfosztva, mely egyértelműen megadatott mindenki számára Európában. Ezt a jogot egyezményes alapon kell érvényesíteni” – mondta Duray.

Az interjú a Kossuth Rádió honlapján itt hallgatható meg.

Kossuth Rádió, Felvidék.ma, on