szozat lap

A tartalomból:

Időszerű-
Bolyongások- Mindszenty József: A magyar múlt értékei, Németh László: Egy különítményes vallomása, P. Zadravecz István: A vértanuk szobránál, Szabó Lőrinc: Ima a jövőért, Tamási Áron: Gond és hitvallás
Magyar sors- Döbrentei Kornél: Don Quijoték temetője, Fáy Ferenc: Ökörnyál, Oláh Gábor: Megölt ország, Sajó Sándor: A magyar sors, Tollas Tibor: Kárpátaljai krónika, Zas Lóránt: Írjuk ki
Szívhangok- Endrődi Sándor: Bizalom Istenben, Fenyő László: Hűség, Gyóni Géza: Magyar asszony írja…, Kerényi Grácia: Törmelékek, Mécs László: Minden magyar vadásszon! Mentes Mihály: Én nem vagyok magyar?, Pósa Lajos: A legszebb ország, Sík Sándor: Az Oltárkő alatt, Sinka István: Csak a vén bivalyos kiált, Tornai József: Vannak magyarok, Végvári /Reményik Sándor/: Anteus, Vörösmarty Mihály: Előszó

Eszmék és tények-
Dr. László Jenő: A Magyar Nemzeti Hadsereg, Herczeg Ferenc: Rabmagyarok, Török András István: Nehéz feladat idegen ajkú felnőtteket magyarra tanítani
Líra- Fekete István: Tévedések, Jékely Zoltán: Egy kivándorló után, Mécs László: A közös fészek melege, Oláh Gábor: Forradalom, Rakovszky József: Igricdal, Takács Zsuzsa: Éjjel, az órák letakarva

Emlékezet-
Bálint Sándor: Boldogasszony vendégségében /III. rész/, Kemény Zsigmond: Vörösmarty emlékezete,Széchenyi Zsigmond: Velence tavi intimitások, Takáts Sándor: Balázsdeák István
Mindenszentek, Halottak napja- Fekete István: Őszi beszélgetés
Rákóczi emlékezete- Ezernyi szép csillagtól ég…/népdal/ Rákóczi-vers, Thaly Kálmán: Balogh Ádám nótája
Ősi rögön- Agyagfalvi Hegyi István: A véres kardot körülhordozom!, Kazinczy Ferenc: A szabad Erdély a török elűzetése után, Sárközi Máté: Ének a katonákról
1956-os forradalom eltiprása- Illyés Gyula: A démonok kezében, Jobbágy Károly: A rádió mellett, Lakatos István: In memoriam
Trianon árnya- Oláh Gábor: Sirató
Líra- Agyagfalvi Hegyi István: Kislányom gyásza, Gaál Áron: Radnóti, Sajó Sándor: Kisfaludy Károly ünnepére

Értékeink-
Szerelem- Báger Gusztáv: Emberi galaktikák, Éva szívem, Éva…/Baranyai gyermekdal/, Pilinszky János: Egy szenvedély margójára, Radnóti Miklós: Levél a hitveshez, Rakovszky József: Meghalnék, Tornai József: Mindegy, szerelem vagy halál
Születésnap- Áprily Lajos: Az arany-mosó balladája, Csorba Győző: A pásztor szava, Pilinszky János: Gyónás után, Sajó Sándor: Halk tilinkó, Takáts Gyula: Verses szavak Babits emlékére, Vári Fábián László: Ady alkonya, Vas István: Teleki Pál emlékezete
November- Áprily Lajos: Kályhatűz, Csighy Sándor: Otthon is ősz van, Fekete István: Köd, Puszta Sándor: Télelő, Sárközi György: Reménytelen őszi eső, Simon István: Vadlúdkiáltás
Szüret- Dzsida Jenő: Az erdélyi szüret dicsérete, Gyulai Pál: Szüreten, Illyés Gyula: Szöllöhegyen
Líra- Benjámin László: Se cinikus, se prédikátor, Kálnoky László: Sötét szonáta, Kárpáty Csilla: Varrogató, Szabó Lőrinc: Sziv az örvény, Tóth Endre: Emlék a régi Halápról, Weöres Sándor: Tér és táj
Népköltés gyermekeinknek- A megétett János, Megöltek egy legényt, Templomkerülő/magyar népballadák/
Régi magyar mondák fiainknak- A magyarok Szent Gallenban, Hunyadi János eredetéről és nemzetségéről, Kun László szembeszáll az egyházzal

Irodalom-
Márai Sándor: A kedves, Nyírő József: Hallhatatlan élet /V. rész/, Rákosy Gergely: Gombó kinn van! /I.rész/, Tömörkény István: Újbor idején

Koszorú a Kárpát-hazából-
Anyaország- Mécs László: Szellemidézés, vitéz Somogyváry Gyula: A munkácsi bástyán
Vajdaság- Sziráky Dénes Sándor: Az Isten éjszakája, Szirmai Károly: A mesemondó
Erdély- Nagy Dániel: A huszárok, Reményik Sándor: Zuhanók vigasztalása, Tompa László: Erdélyi szántóvető estéje
Felföld- B. Palotai Boris: Beszélgetés fiammal, Jaczkó Olga: Mira, Márai Sándor: A barbár énekel
Kárpátalja- Dupka György: Szibériában…, Füzesi Magda: Tisztulás, Horváth Sándor: Az út végén

Határon túli magyar anziksz –
Erdély- Bágyoni Szabó István: Hiányzó évszak, Balla Zsófia: A díszletarcú, Finta Gergő: A fák, Jánosházy György:Elégia egy faszenthez, Rafi Lajos: Cigány helyzetállapot, Toldalaghy Pál:Kaland a szőlőhegyen

Kortárs-
Jóna Dávid- Szentjánosi Csaba: Gazduram- november

Irodalom-
Botz Domonkos: Üzenet a hegyről, T.Ágoston László: A hecsedli meg a postás
Líra- Czigány György: 120 km/óra, Fülöp Kálmán: Infinit, Gavallér János: Nyelv-elv, Onody Gyula: Lidérc-fények, Oravecz Diána: Új ölelések, Szabó Ferenc: Fohász a Szentháromsághoz

Portré-
Csángóföldtől Radzsasztánig – beszélgetés Ábrahám Judit táncművésszel/Botz Domonkos riportja/

Kitekintő-
Busho: Aggastyán, Csatatér, Utolsó Haiku /Kosztolányi Dezső fordításai/

Ajánló-
Könyv- Szentjánosi Csaba: Madame de Pompadour

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42103,41586,40592,39959″}