42716

A XXVII. Városi Kulturális Napok műsorába a Csemadok Pozsonyligetfalui Alapszervezete Kovács Attila docens, egyetemi tanár, vallástörténész „A teremtéstől az idő végezetéig: az iszlám vallási történelemszemlélete” című előadásával kapcsolódott be.
Kovács Attila középiskolai tanulmányait a Duna utcai magyar tanítási nyelvű iskolában végezte, melyre a következőképpen emlékszik vissza: „…nem csak tudásra, de nem egy mai napig tartó barátságra is szert tettem a Duna utcán. Jó volt a Duna utcára járni.” Főiskolai tanulmányait a brünni Masaryk Egyetem Bölcsészkarán történelem és magyar irodalom szakon folytatta, majd felvételt nyert a vallástudományi szakra, melyből megszerezte második diplomáját. Többször járt a Közel-Keleten, cseh állami ösztöndíjjal pedig tíz hónapot Jordániában töltött. Anyanyelvén kívül öt nyelven beszél. Rendszeresen előad a brünni Masaryk egyetemen, tanít Bécsben, Szegeden és Krakkóban is.
Az iszlám kialakulása a 7. század elejére tehető – mondta előadása bevezetőjében Kovács Attila docens úr. Az iszlám vallás monoteista, Allah az egyetlen Isten és Mohamed az ő prófétája. Az iszlám két forrásból vezeti le tanításait, a Koránból és a Szunnából és két alapfogalmat különböztet meg, a hitet (ímán) és a vallásgyakorlatot (dín). Az iszlám hitnek hat alapfeltétele ismeretes: egyistenhit (tauhíd), a proféták és szentek, kinyilatkoztatott könyvek, angyalok és dzsinnek, végső nap, és az elrendelés. Az iszlám vallás öt legfontosabb parancsolata, egyben öt oszlopa a következő: hitvallás (saháda), ima (szalát), adakozás (zakát), böjt (szaum),és a mekkai zarándoklat (haddzs). Az iszlám vallásgyakorlatának naponta rendszeresen ismétlődő eleme a napi kötelező ötszöri ima. Az istentisztelet helyisége a mecset (maszdzsid).
A november 13-i előadás nagyon sikeres volt, betekintést nyertünk az iszlám vallás számunkra titokzatos világába. Az előadás befejezését követően a résztvevők kérdéseket intéztek az előadóhoz és élénk eszmecserére került sor.

Zsidek Veronika/Felvidék.ma