42473a

Vállalkozó, gépészmérnök, politikus, bortermelő, családapa. Ez mind elmondható a zselízi Csenger Tiborról. Vállalkozása a Mira Office Zselíz egyik legdinamikusabban fejlődő cégének számít, ütemesen gyarapszik, Léván, Liptószentmiklóson és Zólyomban is rendelkezik kihelyezett részleggel. Sorra kapja a rangos elismeréseket, kitüntetéseket. Az MKP helyi alapszervezetének alelnöke, járási elnökségi tagja, ebből kifolyólag a megyei választásokon a párt jelöltje a Nyitrai közgyűlésbe. Terveiről, elképzeléseiről kérdeztük.

Mit kell tudni a vállalkozásáról? Mivel foglalkoznak?
A céget 2005-ben alapítottuk, családi vállalkozásként. A fő profil az iskola és irodaszer forgalmazásával foglalkozunk. Ez jelent behozatalt, exportot és természetesen belkereskedelmet is. Törekszünk, hogy főleg európai termékekkel foglalkozzunk, hiszen szűkebb-tágabb pátriánkat ezzel tudjuk leginkább segíteni, de hogy versenyképesek legyünk kénytelenek vagyunk távol-keleti termékeket is a porfóliónkba tenni. Konkrétan a szlovák, a cseh és a magyarországi piacon vagyunk jelen, de ezeken felül még több uniós országgal állunk kapcsolatban. 4 helyen van üzlet- és raktárhelyiségünk, természetszerűleg székhelyünkön Zselízen, kihelyezett részlegek pedig Léván, Liptószentmiklóson és Zólyomban van. Ezzel összesen 25 embernek tudunk megélhetést biztosítani. Külön kiemelném, hogy igyekszünk mindenhol olyan munkaerőt alkalmazni, akik az adott régió nyelvi elvárásainak meg tudnak felelni. Így Léván és Zselízen az összes alkalmazott egyaránt beszél magyarul és szlovákul is.

Legutóbb rangos kitüntetésben részesültek. Minek köszönhetően?

Valóban pár hónapja a régió cégeinek versenykiírásán 3. hellyel díjaztak minket, illetve a város és régiója vállalkozói szférájának fejlesztéséért Zselíz város kitüntetését is elnyertük. Büszkék vagyunk az elért sikerekre, és szeretnénk bizonyítani a jövőben is, hogy nem véletlenül szolgáltunk rá ezekre.

Ahogy már említettük: borászkodik, kertészkedik és a kulturális közélet világában is otthonosan mozog. Egyik fő támogatója a Csemadoknak, de a helyi iskoláknak is az elkötelezett támogatójaként ismert. Hogy egyeztethető össze ennyi minden?
A szülői szövetség területi választmányának vagyok elnöke, a zselízi Comenius gimnázium szülői szövetségének tiszteletbeli tagja vagyok, az alapiskola iskolatanácsának pedig elnöke. De az óvoda ügyeibe is besegítek, ahogy csak képességeim engedik, az MKP helyi szervezetének pedig alelnöke vagyok. Első hallásra ez funkcióhalmozásnak tűnhet, csakhogy ezek a tisztségek semmiféle térítéssel nem járnak, sőt mint mondtam ezekből kifolyólag is – de kötelességtudatból is természetesen – erkölcsileg és anyagilag is igyekszek támogatni ezeket az intézményeket. Mindezek mellett a Csemadok is kiemelt helyen áll az életemben, illetve a Kincső néptánccsoport, mely kuratóriumának tagja vagyok. Mind a kultúra szervezése, ápolása, mind az ott kialakult közösséggel való közös munka maximálisan inspirálni tud. Hogy hogyan lehet összeegyeztetni? Nem szeretnék nagyképűnek tűnni, de úgy fogalmaznám meg, hogy az élet megtanított rá. Egy jó menedzsernek be kell tudnia osztani az idejét, úgy hogy mindenre jusson és semmi sem szenvedjen hiányt. A család, a vállalkozás és a fent felsorolt dolgok az életemet képezik, mindegyiknek nagy jelentőséget szentelek. Egy-egy pozitívum eléréséből pedig további energiát tudok meríteni, ebből tudok igazán feltöltődni. Ugyanezt jelenti számomra a szőlő és a kert is, mivel fontos, hogy néha ki tudjak zökkenni a hétköznapok világából, és csak a természetre figyeljek. Nagyon bánnám, ha bármelyikről is le kellene mondanom, hiszen az ottani munkám révén minden egy kicsit én is vagyok.

Ha már itt tartunk a politika sem idegen Öntől, mit kell tudni erről az oldaláról?
2006-ban lettem először városi képviselő, akkor léptem be az MKP-ba is, azóta már a helyi alapszervezet alelnökének választottak. Korábban jelölt voltam a parlamenti választásokon is 2012-ben, idén pedig Zselízről egyedüliként pályázok a Nyitra megyei közgyűlésbe.

Hogy látja, ilyen gazdasági és politikai körülmények között milyenek az esélyek a megye déli régiójának felzárkóztatására?
Látni kell azt a sajnálatos tényt, hogy a dél-szlovákiai megyék atipikus formájuk miatt gazdaságilag ketté vannak szakadva. Az északi többségében szlovákok lakta régiók fejlettebbek, míg a déliek mintha mostoha gyerekként lennének kezelve. Ha ez csak egy megyére lenne ez jellemző, akkor tekinthetnénk specifikumnak, de sajnos ez az összes déli megyére igaz. Ez az eltérő fejlődés nem a véletlen műve, hanem a pénzek tudatos egyoldalú elosztásának az oka. Hogy ez hogyan lehetséges, azt hosszan lehetne elemezni, de elsősorban azért, mert sok-sok régió, mint pl. a zselízi is, nincsen képviselve. Ezen mindenképpen változtatni kellene környékünk felzárkóztatásáért.

Mely problémákat látja a legégetőbbnek, melyek leginkább lakhelye és annak régióját jellemzik?
Leginkább azt, amit már mondtam. Ha változást szeretnénk elérni régiónk fejlődését illetően, akkor olyan érdekképviseletet kell a közgyűlésbe juttatni, akik ezt végre is tudják hajtani, mind a vezetést, mind a képviselő-testület összetételét illetően. Hiszen a változást csak az tudja szorgalmazni, akinek maga is érdeke ez a változás. Egy tapolcsányi nem fogja azt szorgalmazni, hogy előrelépés legyen Komáromban, Párkányban vagy éppen Zselízen, ezért nekünk kell verni az asztalt. A sorsunkról mi magunknak kell dönteni, mert ha mi nem döntünk, akkor dönt más, de az nem lesz számunkra kedvező. Úgy vélem inden régiónak joga van arányosan fejlődni. Semmiképpen sem lenne szabad a vidékfejlesztést nemzetiségi alapon végezni.
Az Európai Unió programja a soron következő 2014-2020-as időszakban éppen a regionalizmus és a kulturális örökségek felkarolása lesz. Úgy gondolom, ebben hatalmas lehetőségek rejlenek, és csakis az ott ülő képviselőkön fog múlni, milyen ügyesen tudják ezeket kihasználni, és régiójukba irányítani.
Hatalmas gondot okoz még a vidékünket fokozottan sújtó népességfogyás, az egyre romló szociális-gazdasági helyzet, ami további csökkenéshez fog vezetni. Fiatalok tömege kényszerül külföldön munkát vállalni, ez így nincs rendjén. Ideje lenne ezt a jelenlegi kormányunknak is felfogni, mert az egzisztenciánk, a jövőnk forog veszélyben. Sürgősen tenni kellene ellene, mert a vidékünk teljes leépüléséhez fog ez vezetni. Én azt szeretném, ha ez egy élhető vidékünk lenne, ahonnan nem elmenni kell, hanem elérni, hogy vonzó legyen idegenek, turisták számára is. Ehhez minden adottságunk meg van adva, összefogással változtathatunk ezen, ebből a zsákutcának tűnő áldatlan állapotból csak így lehet kilábalni.

Mint képviselő, hogyan tudná a lakosok érdekeit a leghatékonyabban képviselni? Mit várhatnak öntől a választók, ha mandátumot nyer?
Az elkövetkezendő ciklusban a fent elmondott problémákra valamilyen válaszokat fog kelleni adni. Mindenki közös érdeke, hogy ezekbe a válaszokba, ezekbe a döntésekbe nekünk és régiónknak is legyen beleszólása. Rugalmasan, elvhűen és lendületesen kell ezekre válaszokat találni, mert ezek nélkül versenyképtelenek vagyunk, és nem tudjuk hatékonyan segíteni az így is hátrányos vidékünket. Nem gondolom, hogy minden elképzelésem tökéletes, de arról biztosíthatok mindenkit, hogy amennyiben bejutok, akkor következetesen Zselíz és territóriumának érdekeit fogom képviselni teljes mértékben. Lokálpatriótaként hogy másként is cselekedhetnék.
Ahogy a vállalkozásomban is a nulláról indulva sikerült egy jól működő céget felépítenem, úgy bízom benne, hogy ezeket a tapasztalatokat a megyei politikában is fel tudom majd használni. És mindenekelőtt szeretném kamatoztatni is azokat Zselíz és környéke javára. Zselíz önkormányzatának is elemi érdeke, hogy naprakész információkat kapjon, és közvetlenül tudjon valakihez fordulni gondjainak orvoslatáért. Ebbe beleértem a közigazgatás, a kultúra vagy a sport területét, mert ezek nagyban függnek Nyitrától. Ebből a szempontból városunkat és vonzáskörzetét helyzetbe kell hozni.

Végül mit üzen az olvasóknak?
Csak annyit, hogy mindenkinek tudatosítani kell, a megyén való erős érdekképviselet mindannyiunk közös ügye, ezért közösen kell tennünk a sikerért.

Csonka Ákos, Felvidék.Ma
{iarelatednews articleid=”42476″}