42518a

Idén jubilált a nagyszombati Novéna-búcsú a Könnyező Szűzanyához, november 16-án, szombaton ugyanis már harmincadik alkalommal rendezték meg a Szent Miklós exfőkatedrálisban a hagyományos katolikus zarándoklatot.

A jubileumi zarándoklatra fél tizenkettőre csaknem megteltek az exfőszékesegyház padjai és oldalkápolnái a közelebbről és távolabbról érkezett hívőkkel, ám a tavalyi zarándoklathoz viszonyítva – amikor is Erdő Péter bíboros volt a szónok -, idén azért valamivel kevesebben gyűltek össze.
A főpapi szentmise ezúttal – az eddigiektől eltérően – a Lorettói litánia elmondásával és a Szűzanyához szóló felajánló ima elimádkozásával kezdődött. De volt már lehetőség fél tíztől is gyónási lehetőségre magyar nyelven.
A szentmise főcelebránsa Halko József pozsonyi segédpüspök volt, jelen volt még Orosch János nagyszombati 42518bérsek és Kiss Róbert nagyszombati püspöki helynök. Az orgonai munkálatokat a galántai kántor látta el, aki a bevonulásra a Simkó Ferenc papköltő által írt Nagyszombati Himnusz első néhány versszakát kezdte el játszani, mely így kezdődik: “Hullajtod könnyeid bűneink fölött, mi is megsiratjuk vétkeink veled, Nagyszombat Asszonya, Könnyező Szűzanya, Segítsd nemzetet!”
Az evangéliumot Jelencsics Erich Gábor diakónus olvasta. Halko püspök úr szentbeszédében kiemelte: fel kell újítani a hitünket, hogy belőlünk érezhető legyen a hit fénye, amit Ferenc pápa, Szentatya is hangsúlyoz. Beszélt a hit, az imádság és a tízparancsolat kapcsolatáról, Ferenc pápa által kiadott enciklika 46. cikkelye alapján, mely szerint az imádság a hit felelevenítése. Amikor azt mondjuk, Miatyánk, nem megszokásból mondjuk, hanem azért, mert hisszük, hogy az Isten itt és most igazán jelen van, aki kegyelméből tartja bennünk a hitet. Hajlamosak vagyunk kiszorítani az Istent a múltba és a jövőbe, s ez a mintha nem engedné meg nekünk most átélni, hogy az Isten, aki mindent és mindenkit létben tart, ebben a másodpercben minket is létben tart. A materiális világnak van három istene: a testiség, a pénz és a hatalom istene, amely napjainkban egyre inkább ránk özönlik. Ez a három isten nagyon-nagyon le akarja foglalni a mi szívünket. Ami biztató, a
lelki életben van immunizáció, amikor a lelki Isten megvéd minket a bálványistenek elől.
42518cA szentmise vége előtt Orosch János érsek és Kiss Róbert vikárius köszönetet mondott a szép szentbeszédért, majd mindenkit meginvitált a Keresztelő Szent János székesegyház idegenvezetővel történő meglátogatására. Igazából csak az ő hívei voltak jelen a templomlátogatáson, sajnos a zarándokok java része a mise végeztével sietett haza, pedig szép lett volna még sétálni egy évben egyszer legalább Nagyszombat utcáin, be-betekinteni a templomokba. Végezetül pedig elhangzott a pápai és a magyar himnusz, majd a búcsú a Boldogasszony, Anyánk eléneklésével zárult.
Az eseményre meghívást kapott Áder János köztársasági elnök is, aki azonban más elfoglaltsága miatt nem tudott idén sem részt venni a búcsún, ám beosztottján keresztül válaszlevelében köszönettel vette a megtisztelő felkérést és sajnálatát fejezte ki, hogy a meghívásnak nem tudott eleget tenni.
Felemelő volt idén is részt venni Nagyszombatban magyar zarándoklaton a Könnyező Szűzanya Novénájának keretében. (Zilizi Kristóf beszámolója)

———–
A korábban kétszázhetvenkilenc éven át Magyarország főtemplomaként működő nagyszombati Szent Miklós plébániatemplomot a 14. században építették. A templom északi oldalán egy kápolnában található az a kegykép, melyet évről-évre felkeresnek a zarándokok. IV. Pius pápa ehhez a helyhez 1852-ben teljes búcsút fűzött a szokásos föltételekkel. 1546 óta tisztelik itt a Könnyező Máriának nevezett kegyképet, amely a város oltalmazója. A kegykép a hagyomány szerint négyszer vérrel könnyezett. Először 1663-ban a véres párkányi csata előtt. Ebben az évben mentette meg a Könnyező Szűz a várost a törökök támadása elől, sűrű ködöt bocsátván a tájra. Másodszor 1708. július 5-én, harmadszor 1708. augusztus 10-én, negyedszer 1708. augusztus 15-én, vagyis a kuruc háborúk nehéz napjaiban. E vérkönnyezések egyházhatóságilag felülvizsgáltattak.
A Novéna magyar zarándoklat délelőtt 11.30-kor kezdődik, a szentmise főcelebránsa és ünnepi szónoka Halko József pozsonyi segédpüspök.

Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”31108″}