kalvinista szemle

Mit olvashatunk a Kálvinista Szemle novemberi számában?
A vezércikkben Szuhay György kulcsodi lelkipásztor a megpróbáltatásról ír, kétféle megközelítésben: átok-e vagy áldás? Vámos Béla a futballmérkőzések előtt látható kollektív ima kapcsán Isten szuverén döntéshozatalára irányítja cikkében a figyelmet. Szenczi László bizonyságtétele pedig arról szól, hogy a kórházban betegen is tudott másokat biztatni.
Rákos Loránt a lelkészek külső megjelenése kapcsán egyértelműen az elegáns öltözet mellett érvel. A rejtőzködő bibliafordító, azaz Károlyi Gáspár életéről megjelent monográfiáról, melynek szerzője Szabó András irodalomtudós, A. Kis Béla írt recenziót. Ugyanő – Reformátusok a számok tükrében címmel – megkezdte a 2011-es népszámlálás református felekezeti adatainak a közlését, mégpedig a pozsonyi és a komáromi egyházmegyébe tartozó közösségekkel. A gyermek- és ifjúsági rovatban az elhunyt nagyapa hiányáról szóló történet olvasható Kis Lucia tollából.
A lap közli a Zsinati Tanács 44. ülésének közérdekű határozatait, illetve tájékoztat a 11. esperes-gondnoki értekezletről. Felhívást közöl a Nyilas Misi Karácsonya elnevezésű szeretetszolgálati gyűjtésről, közreadja Búcsi Lajos és Pál Bertalan elhunyt lelkipásztorok nekrológját. A gazdag tudósítás- és híranyagból kiemeljük az egyházunk külföldi támogatóinak részvételével megrendezett kerekasztal-találkozót, amelyről Batta István számol be.
A Kálvinista Szemle novemberi számának mellékletét képezi – a bevett szokásnak megfelelően – a 2014. évre készített Bibliaolvasó vezérfonal. A szerkesztőség felhívja a figyelmet arra, hogy a lap éves előfizetési díja változatlanul 4,20 euró: az újabb előfizetők jelentkezését pedig december 20-ig várja.

akb, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”42137″}