42427

November 15-ig fogadják a jelentkezéseket. A Diakonia Reformata nonprofit szervezet, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeretetszolgálatának felelős intézménye – összhangban a 1/2003-as számú törvény 5.§ 10. pontjában foglaltakkal – pályázatot ír ki az igazgatói tisztség betöltésére.
Alkalmassági elvárások: önálló református egyháztagság, szakirányú felsőfokú végzettség, szociális érzékenység, vezetői tapasztalat, terhelhetőség. A választás öt évre szól.
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó szakmai önéletrajzát, a feltételek teljesítését igazoló okiratokat és referenciákat, valamint a szeretetszolgálati feladatok irányítására, koordinálására vonatkozó koncepcióját. A pályázatot ajánlott küldeményként 2013. november 15-ig kell beküldeni a Diakonia Reformata címére: Jókai u. 34., 945 01 Komárno.
Bővebb információ a diakonia@reformata.sk  e-mail címen kérhető.

Az igazgató Mikos Annamária szülési szabadságra ment, megbízott igazgató Rácz Jolán, lelkipásztor.

A református egyház újabb kori diakóniájának jogi keretet az 1/2003-as számú szeretetszolgálati törvény nyújt. A munkának két egyetemes pillére van, a 2007-ben újonnan bejegyzésre kerülő Diakonia Reformata nonprofit szervezet és a Szlovák Kulturális Minisztérium Egyházi Főosztálya által is támogatott Diakóniai Központ célszervezet.
A Diakónia Reformata szervei az igazgatótanács, igazgató és a felügyelő tanács. A Diakóniai Központ munkájáról a zsinatnak tartozik beszámolni. Gazdálkodását a Zsinati Tanács számvevői hivatottak ellenőrizni. Az intézmény 2008-tól irodahelyiséggel rendelkezik Komáromban.
A kezdeti igazgatói poszt mellé részmunkaidős gazdasági alkalmazott, majd 2010-ben koordinációs munkatárs lett felvéve. 2013-ban tovább bővült az alkalmazottak száma egy diakóniai referenssel.
A Központ az egyházközségeket és diakóniai intézményeket az egyházmegyei diakóniai előadókon keresztül éri el az esperesek segítségével. Begyűjti és összesíti a gyülekezeti és intézményi tevékenységről készített jelentéseket.
Diakóniai programokat szervez egyházmegyei és egyetemes méretben. Szociális, adományozó, képzési és önkéntes programokat indít. Felfutó, saját, legújabb programjai: Mindennapi kenyér, Megrepedt nádszál, Láda, Hajlék, Olajág. Átvett programjai: Nyilas Misi ösztöndíj, Nyilas Misi karácsonya, Szeretethíd. Érzékenyítő programjai: Visszhang, Szeretetszolgálati vasárnap, Diakóniai csendes hét, Betegek vasárnapja, Özvegyek, árvák napja, Ápolók nemzetközi napja, Adományozók köszöntése.
Célja, hogy minden egyházközségben és iskolában legyen diakóniai megbízott és diakóniai önkéntes szolgáló csoport.

Forrás: reformata.sk/Felvidék.ma