42931

Komáromban ebben az évben tizenharmadik alkalommal szervezte meg a magyar istenes versek és rövidebb lélegzetű irodalmi alkotások felvonultatását, a Pislákoló mécses vers- és prózamondó versenyt 36 iskola 168 diákjainak részvételével.

A Gábriel Polgári Társulás megalakulása óta rendszeresen foglalkozik olyan fiatalokkal, akik hajlandóságot mutatnak az önművelődésre és közösségek szolgálatára. Úgy gondolják, fontos, hogy a katolikus gyermekek, fiatalok és a velük foglalkozók számára különböző programokat, rendezvényeket szervezzenek.
Ez a verseny az irodalom egy olyan szeletének felvonultatása , ami gyakran peremre szorul annak ellenére, hogy a kereszténység, vallásosság ilyen vagy olyan formában része mindennapjainknak, csak éppen nem beszélünk róla. A versenyzők most is az irodalom nagyjai által megfogalmazott szavakkal fejeztük ki érzéseinket, örömünket, bánatunkat, aggodalmainkat, kéréseinket, imáinkat.
Akit ott voltak, megtapasztalhatták milyen sok szerzőnk fohászkodott életének különböző szakaszában Istenhez. Az előadók interpretációjában részesei lehettünk költőink legbelsőbb titkainak, istenkeresésének. Fülünk hallatára Isten segítségével oldódtak meg az alkotók gondjai, problémái.
Az előadók magukkal az előadott művel és gondolatébresztésre sarkalltak. Ez volt az ő ajándékuk. Remélhetőleg jövőre is lesz verseny, jövőre is akadnak önfeláldozó tanárok, hitoktatók, papok, verset és prózát szerető gyermekek, fiatalok, s talán akkor is mindannyian egy lépéssel közelebb kerülünk majd egymáshoz és a teremtő Istenhez.42931 1
A szakmai zsűri tagjai voltak: Szabó Csilla, Horváth Péter, Méry Bea, Zsidó János, Miklós László, Botló Jutka, Ürge Tamás, Paluska Zsuzsanna, Iró Erzsébet, Bodó Mária, Nagy Attila, Gál Lívia, Jakubecz Márta, Kováč Mária.

Az idei év díjazottjai:
I. kategória
Vers: 1. Baros Dániel – Deáki, 2. Rehák Adám – Marcelháza, 3. Krekács Viktória – Martos és Döme István – Komárom.
Próza: 1. Naňo Nimród – Marcelháza, 2. Vida Szofia – Marcelháza, 3. Molnár Adorján – Komárom és Polovic Katalin – Marcelháza.
II. kategória
Vers: 1. Pipper Dávid Róbert – Komárom, 2. Bukovszky Dorottya – Deáki és Juhász Luca – Komárom, 3. Lami András – Komárom és Vasi Nélia – Ipolyság.
Próza: 1. Fekete Lujza – Komárom, 2. Baranovics Odett – Komárom, 3. Krizsan Bence – Komárom és Lelovics Mirtill – Deáki
III. kategória
Vers: 1. Rigó Terézia – Vásárút, 2. Tóth Máté – Komárom, 3. Szabados Viktória – Felsőszeli és Hübsch Miklós – Komárom
Próza: 1. Pfeiferlik Anna – Komárom, 2. Gombkötő Krisztína – Vásárút, 3. Csukás Brigitta – Komárom és Rencszés Fanni – Felsőszeli.
IV. kategória
Vers: 1. Žiaček Margaréta – Zsigárd és Molnár Mátyás – Komárom, 2. Bukovszky Orsolya – Szentpéter és Molnár Rita – Felsőszeli, 3. Czibor Eszter – Marcelháza és Karácsony Laura – Tallós.
Próza: 1. Rancsó Sarolta – Hetény és Édes Lili – Komárom, 2. Lakatos Áron – Komárom és Tóth Réka Márta – Komárom, 3. Magyarics Ariana – Komárom és Matyó Éva – Nagycétény
V. Kategória
Vers: 1.Tóth Angelika – Dunaszerdahely
Próza: 1. Hostomská Fanni – Komárom.

Jó érzés volt részese lenni ennek a szép, mély érzéseket és gondolatokat közvetítő eseménynek. Őszintén remélem, hogy ez a „mécses” még hosszú éveken keresztül fog „pislákolni”.
A Gábriel Polgári Társulás megalakulását maga a kor igényeinek felismerése, valamint egy lelkes kis társaság a katolikus ifjúságért való imája és önzetlen munkája hozta magával. Bejegyzésére a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériumában 2000. november 29-én került sor. Legfőbb céljuk, segíteni a fiatalokat a helyes értékrend kialakításában, önismeretre és önnevelésre buzdítani őket és megtapasztaltatni velük a szolgáló szeretet örömét.
42931 2Az igények és a lehetőségek szerint lehet ez konferencia, fesztivál, verseny, vetélkedő, ifjúsági találkozó, katolikus ifjúsági és gyermektábor, egyszerű szabadidőprogram, kulturális, sport, turista vagy akár karitatív, jótékonysági akció, de zarándoklat, kirándulás, filmvetítés, író-olvasó találkozó, s bármi nemű egyéb tevékenység, ahol a fiatalok találkozhatnak, ismerkedhetnek, beszélgethetnek egymással önmagukról az egyház és a világ dolgairól, vagy éppen megmérettethetik tudásukat, erejüket, s mindezek által lélekben megerősödhetnek és gazdagodhatnak.
Meggyőződésük, hogy katolikus szellemiségű, keresztény értékeket hordozó jó programot, csak szakmailag jól felkészültségű, személyiségében érett, az adott feladathoz felnőtt, mások szolgálatra önzetlenül kész, az egyház iránt elkötelezett és dolgaiban jártas, felelősségteljes, közös munkára nyitott ember tud szervezni.
Tudatában vannak annak, hogy ezen programok mit sem érnek, ha nincs mögöttük élő egyházi közösség. Ezért ezt a szervizszolgálat csak eszköznek tekintik ahhoz, hogy egyházközösségeink mellett létesüljenek olyan kisközösségek, akik az önismeret és az önnevelés mellett szolgálatot is vállalnak.
A Pislákoló mécses szavalóverseny továbbra is célja marad, hogy az istenes versek személyes megszólaltatásával középpontba állítsák a hit erejét, és a versenyre való felkészüléssel lehetőséget teremtsenek az istenkereső ifjaknak a művészetben való csöndes elmélyülésre.

Miriák Ferenc, Felvidék.ma
Fotó: Ajpek Gabriella 
{iarelatednews articleid=”17301″}