46092

Beke Beáta, a Szövetség a Közös Célokért rozsnyói munkatársa a Válsághelyzetben a gyermek és az anya című előadásában a Kassa megyére és Rozsnyóra vonatkozó statisztikai adatokat ismertette a Szövetség a Közös Célokért társulás és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége november 8-án rendezett rozsnyói családsegítő konferenciáján:

Tisztelt hölgyeim, uraim, tisztelt vendégek, tisztelt konferencia!

Engedjék meg, hogy mindenkit nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsek itt nálunk, Rozsnyón. Beke Beáta vagyok, a Szövetség a Közös Célokért társulás rozsnyói munkatársa. A konferenciánk témájában nem számítok szakembernek, viszont pár évvel ezelőtt saját bőrömön tapasztaltam meg az élet e fajta nehézségeit. Ezért is választottam előadásom címének: Válságban a gyermek és az anya, melynek keretén belül szeretném bemutatni Kassa megye szociális helyzetét és ismertetni a rozsnyói járás állapotát e téren.
Az utóbbi években az erőszak témakörben a világ különböző pontjain szerveztek kongresszust , ilyen volt például az Európai Tranzakcióanalitikus Egyesület kongresszusa és a Magyar Pszichiátriai Társaság V. Kongresszusa. Speciálisan a gyermekek elleni erőszak volt a témája többek között a stockholmi és a jokahomai világkonferenciának…. Elég távol esnek ezek a helyek tőlünk. Most képzeljünk el Kassa megyében, egy rozsnyói járási kis községet, egy zárt közösséget. Mennyi a valószínűsége, hogy a témában érintettek ezeket figyelték? Nemhogy ezt, de még a megyében történteket sem. A paragrafusok által elrendezett jogairól sem tud a többség, és ha ehhez még nyelvi nehézség is párosul, szinte elveszett. Mindemellett azt tapasztalom a régiónkban, hogy az erőszak egyes fajtáit tabu témaként kezeli a társadalom.
Erőszak a védtelenek ellen
Az erőszaknak sokféle megjelenése ismert, aligha vállalkozhatok teljes áttekintésre, de néhány gyakran előforduló, a hétköznapokban sokszor említett típust ismertetnék:
– Erőszak az iskolában,
– Erőszak a munkahelyen,
– Erőszak a médiában,
– Erőszak a párkapcsolaton, ill. családon belül
Az ismeretségi körömben mindegyik megjelenési formára tudok példát mondani, aki valamelyiket átélte. Ebből is leszűrhető, hogy a jelenlegi konferenciát ténylegesen egy olyan térségben tartottuk meg, ahol a rossz gazdasági és társadalmi körülmények miatt égető szükség van az összefogásra és segítségnyújtásra. Ezt bizonyítják a számok is. A 2012-es évben a Munka-, Szociális- és Családügyi hivatal 3363 család esetével foglalkozott. melyből a gyermekek szociáljogi védelme és felügyelete terén 1082 intézkedés valósult meg, amelyek 2211 gyereket érintettek. Az adott évben 278 új esetet jegyeznek. A gyermekbántalmazásra 9 esetben került sor, melyet jegyeznek. Ebből mind a 9 szexuális jellegű járásunkban. Sajnos éppen a múlt héten látott napvilágot egy újabb ügy, amikor is a rozsnyói városi hivatal szóvivőjét tartóztatták le gyermek pornográfiáért.
Szlovákia megalakulása óta idén készült először átfogó felmérés a gyermekeket érintő erőszakról. A megkérdezettek hetven százaléka találkozott már szexuális vagy sértő megjegyzésekkel a személyére és kinézetére nézve. Az állami felmérés eredményeit a múlt héten a gyermekekért és ifjúságért felelős bizottság előtt ismertették. A megszólaltatott 1560, nyolcadikos és kilencedikes gyermek közül 111-nek volt tapasztalata azzal, hogy szexuálisan kihasználták, vagy kísérletet tettek erre.
A társadalom viszonya a gyermekbántalmazáshoz
A társadalomnak is át kell mennie bizonyos speciális fejlődési szinteken, hogy felismerhesse a gyermekbántalmazás létezését:
1. Szint: A testi vagy szexuális abúzus létezésének tagadása.
2. Szint: A társadalom felfigyel a bántalmazás durvább formáira – a gyermekverésre -, és a súlyosabbakkal szemben hatékonyabb megoldó stratégiákat kezd kialakítani.
3. Szint: Egyre többet foglalkoznak a testi bántalmazással és a figyelem az elhanyagolt gyermekekre irányul.
4. Szint: A társadalom felismeri az érzelmi abúzus, az elhanyagolás, az elutasítás, a diszkrimináció, a bűnbakkeresés és a megfosztottság súlyosabb megjelenési formáit.
5. Szint: A társadalom szembesül a szexuálisan zaklatott gyermek súlyos helyzetével.
6. Szint: Előtérbe kerül, hogy az egészséges személyiség fejlődéséhez nem csak megfelelő táplálkozásra, megelőző – gyógyító egészségügyi gondozásra van szükség, hanem éppen ilyen fontos a szerető gondoskodás és az érzelmi biztonság a családban.
C.H. Kempe fogalmazta meg ezeket a szinteket. 2001-ben ennek alapján Kassa megyétől nagyobb társadalomban, az angol társadalomban úgy vélték, hogy a harmadik szintet érték el. Vajon hol tartunk mi? Érzésem szerint jelenleg a 2. szintnél, talán útban a 3. felé – hála elsősorban azoknak a szakembereknek, akik kitartó munkával segítik ezt az előrehaladást. A mai nap ezt tesszük mi is ezzel a konferenciával, de végtelenül örülök, annak is, hogy a barkai református egyházközség a térségünkben nagy szükséget szenvedett mentális segítségnyújtás hiányát felismerte, és tesz ennek kiküszöböléséért.
Minden alkalmat meg kell ragadni arra, hogy a társadalomban jelen lévő szociális problémákra felhívjuk a figyelmet, lehetőséget adva ezzel olyan társadalmi folyamatok elindításához, amelyek végső soron, ha nem is mindig a problémák megoldását, de jelentős mértékű mérséklését eredményezhetik. Ezért is köszönöm a többi előadónak és a résztvevőknek, hogy ma Rozsnyón kerülhetett sor erre a konferenciára, hiszen a felsoroltakból láthatjuk, hogy szükség van a folyamatok elindítására térségünkben.
Elsősorban egy jól működő család az az intézmény, amely stabil és szerető szülői háttérrel képes biztosítani a gyermekek optimális, kiegyensúlyozott testi és lelki fejlődését. Ez az azonban nem adatik meg minden gyermeknek, nem csak Szlovákiában, de szerte a világon sem, maradéktalanul.
Szlovákia következetesen törődik a gyermekek jogvédelmével elsősorban figyelembe véve érdekeiket és tiszteletben tartva jogos igényeiket a Gyermekek jogairól szóló egyezmény értelmében. A hivatalos állami szerveken kívül a rászoruló gyermekeknek és családoknak segítséget nyújtanak az egyes helyi és regionális önkormányzatok is valamint a civil szervezetek és az akkreditált nem állami szervezetek is.
Több nemzetközi dokumentum is garantálja a gyermekek jogainak biztosítását, melyeket az egyes nemzeti parlamentek saját törvényeikbe is beemeltek. Ezeken kívül a szlovák jogrendben több olyan jogi norma van, amely a gyermekek és családjuk anyagi és szociális biztonságát, életminőségük javítását hivatott elősegíteni.
A gyermek és ifjúságvédelem Szlovákiában alapvetően a 305/2005 Z.z törvény alapján kerül végrehajtásra és hatáskörileg a gyermekek, nagykorú személyek, a családok és csoportok érdekvédelmét biztosítja, valamint a szociálpatológiai jelenségek kialakulását és elterjedését kívánja megakadályozni, felhasználva a szociális munka különféle metódusait, technikáit és azokat az ismereteket, amelyekre a többi társadalomtudományi ágazat tapasztalatai, mint felhasználandó gyakorlat rámutatnak.
Kassa megye önkormányzata is e törvény alapján igyekszik:
1. bebiztosítani olyan szociális programok létrehozását, melyek a gyermekek jogainak és érdekeinek érvényesítésére irányul és ezzel csökkenteni a szociálpatológiai jelenségeket területén,
2. feltérképezni a szociálpatológiai jelenségek trendjét a megyében és elemzéseket készít a nem kívánt hatásokról, amelyek a gyerekek és család fejlődését negatívan befolyásolják,
3. feltételeket teremteni:
• a családban előforduló válsághelyzetek megelőzéséhez a gyermekvédelem és szociális gondnokság által biztosított intézkedésekhez,
• olyan intézkedések foganatosításához, amelyek visszaszorítják, ill. elhárítják azokat a negatív hatásokat, amelyek veszélyeztetik a gyermekek és felnőttek egészséges pszichikai, fizikai és szociális fejlődését,
• a gyermekek és felnőttek, valamint családok megsegítésére, akik válsághelyzetbe kerültek a területi egység lakosainak szükséglete alapján.
• azon polgároknak, akik nevelőszülői hivatás ellátására készülnek, segítséget nyújtani a megvalósításhoz,
• reszocializációs programokat szervezni a drogfüggők és egyéb függőségben szenvedő lakosoknak, a büntetés végrehajtásból hazatérőknek,
• biztosítani az akkreditált szubjektumok, jogi és fizikai személyek számára az intézkedések megvalósítását segítő anyagi hozzájárulást,
4. a területén található intézményekről nyilvántartást vezet és működteti, valamint ellenőrzi működésüket.
5. a községeknek, akkreditált alanyoknak, jogi és fizikai személyeknek pénzügyi hozzájárulást nyújt az intézkedések végrehajtásához.
Kassa megye szociális- és egészségügyi osztályának feladata a szociális szolgáltatások koordinálása, bebiztosítása és finanszírozása. A kerületi önkormányzat a megye lakosainak mindenek előtt a szociális otthonok, speciális intézmények, a szükségszerű lakhatást nyújtó intézmények, illetve a menhelyek szolgáltatásain keresztül nyújt közvetlenül segítséget. A megye tekintettel arra, hogy a szociális rendszer által nyújott segítség nem egyszerű folyamat, és az emberek számára sokszor átláthatatlan is lehet, „Első kapcsolat irodát” hozott létre, ahol az alapvető tanácsokat megkaphatják a rászorulók. Ez az iroda a megyei hivatalban található a 102-es számú helységben.
A Kassa megyei önkormányzat tizennégy intézményt működtet jelenleg. Ebből egy speciális válságközpont, mely Kassán található.
Tehát akkor milyen segítséget kaphatnak a válsághelyzetbe került anyák gyermekeikkel?
A szociális szolgáltatások törvény által a szükségállapoti menedékhely, mely többek között menedéket nyújt a magára maradt terhes nőnek, szülőnek gyermekkel, akik komoly okok miatt nem tudják biztosítani lakhatásukat.
Bizonyos feltételek mellett gyerekotthonokban is lehetséges terhes nőnek laknia, de legtovább a gyermek 6 hónapos koráig.
A válsághelyzetbe került nőnek gyermekével együtt nagymértékben az erre specializálódott civil szervezetek nyújtanak segítséget. Sok közülük a lakhatás megoldásán kívül komplex tanácsadást – jogi, pénzügyi, pszichikai – nyújtanak.
A kassai kerületben öt ilyen intézmény található.
Tisztelt hölgyeim és uraim!
Szlovákiában több területen érzékelünk hiányosságokat pl. kevés a válságközpont, nem megfelelő a válságközpontból kikerülőket segítő szolgáltatások biztosítása, hiányoznak a nő és anyasegítő központok, rendszertelen az együttműködés az önkormányzatok és a harmadik szektor szervezetei között, az önkormányzatok költségvetésében a gyermek és ifjúságvédelemre szánt összeg általában nagyon alacsony vagy ezt a területet egyáltalán nem fedi le. Hiányzik továbbá a törvényi szabályozása a gyermekotthonokat elhagyó fiatalok társadalmi beilleszkedésének, tanulgatjuk csak a főállású szülő intézményének gyakorlását.
Mint állandó, megoldásra váró problémát említhetnénk még a családok egyesítésére kifejtett törekvések támogatását, a veszélyeztetett gyermekek családból való kiemelését, a szülő-gyermek viszony javítását, a gyermekek kárára elkövetett sérelmek visszaszorítását, valamint a drog és egyéb függőségek kialakulásának megakadályozására kifejtett erőfeszítéseket is.
A társadalomban kialakult szociális problémáknál azonban a legfontosabb a megelőzés és a kellő információk eljuttatása az érintett célcsoportokhoz.

Beke Beáta, Felvidék.ma
Elhangzott Rozsnyón, 2013. november 8-án.
Előadása a Magyar Interaktív Televízióban ITT>>> tekinthető meg.
{iarelatednews articleid=”42543″}