42958

Szepsi város főterén is ünnepélyes külsőségek közepette áldották meg a város adventi koszorúját és gyújtották meg rajta az első gyertyát december 1-jén. S útjára indul a „Szállást keres a Szent Család” ájtatosság.

Az áldószertartás bevezetőjeként a szepsi magyar tannyelvű iskola diákjai adtak rövid programot, majd a város polgármestere, Zachariáš István, mérnök mondott ünnepi beszédet. Ezt követően Vitéz Erika a Városi Művelődési Központ igazgatónője felkérte a város történelmi egyházainak előjáróit, hogy végezzék el az áldás szertartását.
Először Gábor Bertalan, szepsi esperes plébános, majd Vakles Attila, szesztai görög katolikus parókus mondott áldóimát.
A három lila és az egy rózsaszínű gyertyával díszített adventi koszorú hagyománya a közös karácsonyvárást segíti. Hála Istennek, már nemcsak templomainkban és otthonainkban, de a városok és falvak főterein is készítenek adventi koszorút. A gyertyák színei szimbolikus jelentőséggel is bírnak: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal.
Az adventi liturgia másik jellegzetessége a napfelkelte előtt tartott ún. hajnali, „angyali mise”, a roráté, ami a Szűz Máriával, Jézus anyjával való várakozás népi megnyilvánulása. Az adventi időszakban a templomi oltárokat nem díszítik virággal, az orgona is csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap általában violaszínű miseruhát visel. Ez min-mind a belső összeszedettségre kívánja rávezetni a híveket.
Az adventi szent idő harmadik kedvelt szokása – ezen a vidéken is – a keresztény családok közös „Szállást keres a Szent Család” ájtatosság. Ennek során egy-egy kisebb közösség vagy több család naponta más-más otthonban találkozik Szűz Máriát és Szent Józsefet ábrázoló kép előtt, hogy közösen imádkozva, lélekben velük együtt kérjék az ünnep mélyebb lelki átélését.

GB, Felvidék.ma