43215

Először fordult hivatali ideje alatt Jana Dubovcová ombudsman értesítéssel a kormányhoz. Amint arról az ombudsman kommunikációs tanácsadója, Alena Kuišová tájékoztatott, az ombudsmani értesítés oka a belügyminisztériumi állásfoglalással való egyet nem értés volt a június 19-ei szepsi rendőri beavatkozás kapcsán. „Az ombudsmani megállapítások ellenére, melyek értelmében a nem megfelelő rendőri beavatkozás során több személy alapvető és szabadságjogainak súlyos megsértésére került sor, mindeddig semmilyen intézkedést nem hoztak az ügyben. Mivel a belügyminisztériumnak központi államigazgatási szervként nincs feljebbvaló szerve, a kormány elé terjesztem a belügyminisztérium 2013. szeptember 12-ei állásfoglalásával kapcsolatos egyet nem értésről szóló ombudsmani értesítésemet” – magyarázta Dubovcová.
Az ombudsmani értesítésben arról is szó van, hogy mindeddig nem hoztak megfelelő intézkedéseket a rendőri beavatkozásnak kitett személyek alapvető és szabadságjogainak védelmében és az igazoltatatás céljából történt rendőrségi előállításukat illetően, de azt is kifogásolja Dubovcová abban az anyagban, amelyet a Kormányhivatalnak küldött, hogy a megállapítást nyert jogsérelemből semmilyen következtetéseket nem vontak le.
Az ombudsman asszony néhány intézkedés végrehajtására is ajánlatot tett a szepsi üggyel kapcsolatban a belügyminisztériumnak és a rendőrkapitányságnak. Ezek közt szerepel többek közt az is, hogy az igazoltatás céljából történő rendőrségi előállítás során a rendőrség késedelem nélkül végezze el a szükséges feladatokat. Abban az esetben, ha ez nem lehetséges, biztosítani kell, hogy azok a rendőrségi helyiségek, amelyekben az előállított személyek tartózkodnak, kamerarendszerrel legyenek ellátva – javasolta az ombudsman.
Június 19-én a Szepsiben és Somodiban lévő romatelepeken történt rendőri rajtaütés. A rendőrség szerint tervezett rendőrségi akcióról volt szó, amelyben összesen 63 rendőr vett részt. A rendőrök 15 személyt előállítottak, ebből nyolcat azonosítás céljából, ötöt kihágás miatt állítottak elő, további két személyt pedig közszereplő elleni támadás bűncselekményének gyanúja miatt. „Kényszerítő eszköz alkalmazására csak azokkal szemben került sor, akik nem engedelmeskedtek a rendőrségi felszólításnak és a törvényes indokú előállítás során szembeszegültek” – állítja a rendőrség.

SITA nyomán dé, Felvidék.ma