reformatus05-400

Az Abaúj-tornai Református Egyházmegye Körtvélyesen tartotta az idei rendes őszi közgyűlését.

Öt egyházközség kérelmét továbbítják támogatás céljából a Közalaphoz és megerősítették a Bódvavendégi és a Páskaházi Református Egyházközség leányegyházközségi jogállásáról szóló korábbi döntésüket.
A közgyűlés december 1-jén istentisztelettel kezdődött, melyen Porubánné Fülöp Angéla a Zsarnói Református Egyházközség helyettes lelkésze hirdette az igét a János 7,37-38 versek alapján. Az istentiszteletet követően Molnár János a helyi gyülekezet lelkipásztora üdvözölte a jelenlévőket, majd Szaniszló Sándor egyházmegyei gondnok köszöntötte a hivatalos képviselőket és a vendégeket.
A számbavétel és a tárgysorozati pontok elfogadása után a Közalaphoz benyújtott építkezési és egyházépítő kérelmek ismertetése következett. Az idén hat gyülekezet kért támogatást a Közalap építkezési és két gyülekezet az egyházépítő keretből. Az egyházmegyei közgyűlés döntése alapján a pelsőci, a körtvélyesi és az alsólánci egyházközségek építkezési kerethez benyújtott támogatási kérelme kerül felterjesztésre.
A pelsőciek a gótikus ablak rekonstrukciójára, a körtvélyesiek a parókia tetőzetének a felújítására, az alsólánciak pedig a templom ablakait szeretnék kicserélni. A Közalap egyházépítő keretéhez a rozsnyói és a berzétei egyházközség nyújtott be kérelmet. Az előbbiek a gyülekezet által fenntartott református alapiskola gyermekeinek nyári táborozásához, az utóbbiak pedig a régióban rendszeresen megtartott evangelizációs alkalom megszervezéséhez kértek segítséget. Az egyházmegyei közgyűlés mindkét kérvényt továbbítja.
Az egyházmegyei közgyűlés az egyházi tisztségek betöltéséről szóló 3/2007-es törvény alapján egyhangúlag megválasztotta az Egyetemes Választási Bizottság rendes tagját Bók György egyházmegyei segédlelkész, valamint póttagját Csatlós László kassai presbiter személyében.
Az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyta a Szalóci Református Egyházközség földcsere tárgyában beadott kérvényét, majd megállapította a presbitériumok választott tagjainak és póttagjainak a számát.
Az utolsó programpontban a Bódvavendégi és a Páskaházi Református Egyházközségekre vonatkozóan megerősítette azt a korábbi döntését, mely szerint fennállnak a leányegyházközséggé válás törvényes feltételei. Amennyiben a Zsinati Tanács jóváhagyja az egyházközségek döntését, akkor a bódvavendégiek a szádelői egyházközséghez, a páskaháziak a pelsőci egyházközséghez fognak tartozni.
A közgyűlés Drenkó Zoltán barkai lelkipásztor imájával és a gyűlést vezető esperes áldásával ért véget – számolt be az eseményről a Reformata honlapnak Orémus Zoltán esperes.
Reformata, Felvidék.ma