43020

A demográfusok szerint 2035-ben elkezdődik Szlovákia lakosságszámának csökkenése, de valamennyivel azért még mindig többen leszünk, mint ma. Csupán az ország egyre kisebb területein lesz tapasztalható azonban némi népességnövekedés. „Az évszázad fordulójáig Szlovákia Európa egyik legmagasabb termékenységű országának helyzetéből a világ legalacsonyabb termékenységű országai közé került” – jelentette ki Branislav Šprocha demográfus. A rendszerváltás után a nőknél kitolódott a szülés ideje, és az élve született gyerekek száma rohamosan csökkent. A helyzet 2003-tól kicsit javult, amikor a populáció szempontjából erős hetvenes évek női nemzedéke megpróbálta behozni a kitolódott szülések miatt bekövetkezett lemaradását. A szülések száma újra megnövekedett, tavaly például a 79 járásból 36-ban több gyerek született, mint amennyien meghaltak. A jelenlegi helyzetet ronthatja viszont, hogy az elkövetkező években a populáció szempontjából gyengébb évfolyamok női kerülnek szülési korba, így 2035-ben előreláthatóan már csak az ország tíz járásában lesz természetes szaporodás. A demográfusok szerint csak az árvai, szepességi és Kassa-vidéki régiók lakosságszáma marad meg, az ország nyugati felén azonban a keresztleveleknél gyakoribb lesz a halotti bizonyítványok kiállítása.
Pozsony környéke csak azért nem néptelenedik el, mert a népességcsökkenést ellensúlyozzák az ország más területeiről betelepülők. A populáció azonban jelentős mértékben elöregedik itt, átlagosan mintegy öt évvel lesz öregebb. Míg Pozsony-Óváros lakosságának átlagéletkora 2035-re 50 év lesz, Tőketerebesen az átlagéletkor 7 évvel lesz kevesebb. De növekedni fog az életkor is. A 2035-ben született férfiak átlagosan 78 évet, a nők körülbelül 83 évet élnek meg. Ez azonban még mindig kevesebb, mint amilyen életkort az Európai Unió több tagországában az emberei ma megélnek.
A lakosságnövekedés és a korösszetétel alapján a demográfusok úgy becsülik, hogy 2035-ben Szlovákiának három fejlődést mutató régiója lesz. A legnagyobbat ezek közül a keleti járások alkotják majd, Kézsmárktól Nagymihályig. A legalacsonyabb növekedést a demográfusok a Túrócszentmártontól Léváig észak-dél irányba terjedő járások sávjában látják. A Demográfiai Kutatóközpont vezetője, Boris Vaňo szerint ebben a régióban rendkívül súlyos lesz a helyzet. „Azokban a járásokban ugyanis, ahol csökken a lakosságszám, a meglévő lakosság pedig elöregedik, csökken az életszínvonal, stagnál a munkapiac, illetve növekedni fognak az igények a nyugdíjasok egészségügyi gondozására és szociális ellátására.”

dé, Felvidék.ma