43602

A 2014-es Mária Év január hónapjával elkezdődött a kilenc hónapig tartó előkészítő kilenced Szlovákia felajánlására a Hétfájdalmú Szűzanya oltalmába, amire 2014. szeptember 15-én kerül sor a sasvári Hétfájdalmú Szűzanya Bazilikában.

Minden hónapnak lesz egy konkrét témája, melynek gondolatait a papok a hónap második vasárnapján előterjesztik a plébániaközösség híveinek.
A rózsafüzér tized januári szándéka: A súlyos betegséggel veszélyeztetett szülőkért és gyermekeikért.
A pozsonyi Lourdes-i barlangban a sok között egy ilyen feliratú kőtábla is található: „Mária mindig segít”. Annak ellenére, hogy a kommunizmus korszakának ötvenes éveiben volt elhelyezve, amikor az ilyen táblákat nem írták alá, itt mégis a teljes nevet feltüntették: Pavol Korbuly. Egy olyan bíróról van szó, aki együttműködött a kommunistákkal Boldog Pavol Gojdič, Ján Vojtaššák és Michal Buzalka püspökök elítélésében. Boldog Zdenka nővért is közvetlenül és személyesen ő ítélte börtönbüntetésre. Megtérése után Korbuly, aki kemény testi önmegtagadással is vezekelt, Szűz Máriának mondott köszönetet. Hogy lelki életében konkrétan mi mindenre vonatkozik a „mindig” szó, már örökre az ő titka marad. De az Istenanya ebben a történetben az Isten kegyelméért való irgalmas szószólóként mutatkozik meg. Ő ott állt a szenvedés keresztje alatt a kommunista rezsim áldozatai esetében is, és nem habozik odaállni azon bűnbánók keresztje alá, akik tudatosították felelősségüket az elkövetett igazságtalanságokért. A fájdalommal teljes egyúttal a kegyelemmel és irgalommal tejes is, amikor mint Anya mindenkit el akar vezetni Fiához, még Fia tanítványainak egykori ellenségeit és kínzóit is.

Az alábbiakban a Szlovák Püspöki Kar által meghirdetett kilenced szövegét és a felajánló imát közöljük: 
FELAJÁNLÓ IMA A SZŰZANYÁNAK
Eljöttünk hozzád Hétfájdalmú Édesanyánk, boldogságos Szűz Mária. Itt, a sasvári nemzeti Mária-szentélyben megemlékezünk arról a pillanatról, amikor Szent Fiad, Jézus Krisztus keresztje alatt álltál. Lelkünkben ott csengenek azok a szavak, amelyeket Rólad mondott nekünk: „Íme, a te anyád! Íme, a ti anyátok!” Szent János apostollal együtt nagy bizalommal és reménnyel eltelve Anyánkká fogadtunk és fogadunk. Készek vagyunk hallgatni és engedelmeskedni azoknak a szavaidnak, amelyeket a kánai menyegzőn mondtál, amelyekkel a lelkünkre kötötted, hogy tegyünk meg mindent, amit Fiad, Jézus mond nekünk. A Te példádat követve mi is teljesíteni akarjuk az ő akaratát. Mert Te, mint Hétfájdalmú, az ő akaratát elfogadva részesültél a fájdalmak teljességében. Ezzel arra tanítasz minket, hogy ha szeretettel éljük át a fájdalmakat itt a földön, akkor eljutunk a mennyei örök dicsőségbe.
Ezért most mi, a földi zarándokutat járó hűtlen bűnösök ismételten megújítjuk és megerősítjük keresztségi fogadásunkat. Szent Fiad bocsánatát kérjük azért, hogy sokszor elutasítottuk Isten tervét a halál álkultúrájának ellenében, és elutasítottuk Isten fennhatóságát a megfogant és a kialvóban levő élet felett. Véglegesen ellene mondunk a gonosz léleknek és teljesen Jézus oltalmába helyezzük magunkat, hogy keresztünket hordozva életünk minden napján hűségesebben követhessük őt, mint eddig.
Hétfájdalmú Szűzanya, a mai napon Édesanyánkká és Királynőnkké választunk Téged. Mindent, amik vagyunk, amink van és amit cselekszünk a Te kezedbe helyezünk és oltalmadba ajánlunk. Általad, Hétfájdalmú Anya, teljes odaadással és szeretettel Jézusnak szenteljük: önmagunkat, családjainkat, közösségeinket és egész társadalmunkat – egész nemzetünket létezésének minden szintjén, jelenét és jövőjét egyaránt. Arra kérünk, segíts szeretettel elfogadni a mindennapi nehézségeket, hogy részesedjünk isteni Fiad győzedelmes keresztjének hatalmában. Az Ő feltámadása azt bizonyítja, hogy a mennyei Atya akaratához való hűség megnyitja számunkra azt a mindenható szeretetet, amely eltiporja a rosszat és a szenvedést és elvezet most és majdan az örökkévalóságban is a szeretet, az élet és a boldogság győzelméhez. Ámen.

Pázmaneum nyomán Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”41610,30202,24316,7227″}