43687

A Magyar Kultúra Napja alkalmából országos – immár hagyományos – emlékünnepséget tartottak Galántán. Csemadok Életmű Díjat adtak át Ádám Lajosnak, Béres Józsefnek, Gágyor Józsefnek és Kovács Lászlónak.
A teltházas közönség soraiban köszöntötték többek között Dr. Balogh Csabát, Magyarország nagykövetét, feleségét, dr. Hetey Ágotát, Haraszti Attilát, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium főosztályvezetőjét, a Magyar Közösség Pártjából Berényi József pártelnököt, Forró Krisztián járási elnököt, megyei képviselőket, Pék Lászlót a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnökét, megyei képviselőt (MKP), Mézes Rudolfot, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnökét, Csemadok-alelnököt, Tokár Gézát a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivőjét, Matasovsky László galántai polgármestert, Bárdos Gyula Csemadok-elnököt, köztársaságielnök-jelöltet, Köteles László és Balogh Gábor Csemadok-alelnököket, a Most-Híd parlamenti képviselői közül Csicsai Gábort, Gál Gábort és Érsek Árpádot.

Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke, magyar köztársaságielnök-jelölt köszöntő beszédében örömét fejezte ki, hogy a Magyar Kultúra Napját Kárpát-medencében, mindenütt ahol magyar közösségek élnek, megünneplik. “Erőt merítünk ebből az ünnepből, tudatosítva azt, hogy mennyire fontos számunkra az anyanyelv, a kultúránk és az anyanyelvi oktatás azért, hogy megmaradhassunk magyarként szülőföldünkön. Nagyon sok olyan ember van közösségünkben, a Csemadokban, akiknek meg szeretnénk köszönni önzetlen tevékenységüket a magyar kultúra ápolása folyamatában. Olyan emberek, akik mindig tették a dolgukat, anélkül, hogy elvárták volna, hogy azért valamit is kapjanak. Nekik köszönhetően a Csemadok már több mint hat évtizede, ebben az esztendőben már 65. éve vállalja küldetését, misszióját, hogy hozzájáruljon ahhoz, hogy a magyar nemzet szerves részeként itt megmaradhassunk. Köszönöm a Csemadok népes családja valamennyi tagjának a közösségünk érdekében elvégzett munkát” –  mondta.

Második felszólalóként Balogh Csaba nagykövet emlékeztetett arra, hogy a magyar kultúra alatt ma azt a több mint egy évezredes civilizációt értjük, amit a magyarság a Kárpát-medencében kialakított. “Ez egységes és egyidejűleg sokszínű kultúra” – mondta. Hangsúlyozta: “Trianon óta ez köti össze a magyar nemzet különböző államokban élő részeit. Trianon óta időről időre tanúi lehetünk olyan törekvéseknek, hogy az elszakított nemzetrészek kultúráját külön kezeljék az egységes magyar nemzet kultúrájától. Meggyőződésem, hogy ezek a kísérletek teljesen hiábavalók. A magyar kultúra befogadó, integratív, éppen a sokszínűsége és változatossága élteti és teszi egységessé, sajátossá”.
Valamennyi díjazottról bevezetőként egy rövid kisfilmet vetítettek, majd következtek a laudációk, azt követően átadták az életműdíjat. A kitüntetetteknek Kutak Adrienn ipolysági keramikusművész alkotásának átadásával, és oklevéllel mondtak köszönetet.

Az életműdíjasok közül Ádám Lajos érdemeit Sebők Valéria, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának tagja méltatta. Mint mondta, Ádám Lajos táltos, koreográfus, népművelő, nevelő és tánctanár. Népdal- és néptáncgyűjtő tevékenysége során Bodrogközben, Tardoskedden, Zoboralján, Nagyidán, Királyhelmecen és Kassa környékén is maradandót alkotott. Az általa vezetett csoportok számos díjat gyűjtöttek be. Kiváló társaira a mai napig szeretettel emlékezik, köztük Ág Tiborra, Méry Margitra, Németh Imrére… Az elmúlt 50 év alatt körülbelül 30 ezer fiatat vezetett be a társastáncok világába.
Béres József (1917) egészségügyi okokból nem tudott eljönni Galántára. Pályafutásáról Kolár Péter (a Csemadok Kassai Választmányának elnöke) szólt. “Már a Csemadok megalakulása előtt szervezte a magyar kulturális életet Kassán. Megismerkedett és jó barátságba került Fábry Zoltán íróval, annak állandó segítője volt. Mikor Kassán megalakult a Csemadok-szervezet, annak első vezetője lett. A Népes együttes vezetője volt. Egész Szlovákia területén szervezte a magyar népművelődési mozgalmat. Barátai közé tartozott Illyés Gyula, Németh László, Szalatnay Rezső és Czine Mihály is. Neki köszönhetően a magyar irodalom nagyjai közül 1964 és 1989 között többen Kassára látogathattak, és a szlovákiai magyarság az elzártság időszakában is megismerhette a nagy gondolkodók munkásságát.” – állt többek között a méltatásban.
Gágyor József nyugalmazott pedagógus tevékenységét Mórocz Károly magyartanár elevenítette fel. “Néptanító, tanár, tudós, helytörténész, költő, családapa. Ember a javából. Ipolynyéken született, Ipolyságon majd Pozsonyban tanult, tanári oklevelet szerzett. Tevékenysége Mátyusföldön folytatódott, 1972 és 1992 között a kisegítő iskola igazgatója volt, majd a hidaskürti alapiskola élén állt. Néprajzi, helytörténeti tevékenysége során a tallósi szótárba 7 ezer kifejezést, szólást gyűjtött. Figyelemreméltó művet írt a kitelepítésekről is. Sokan olvassuk, követjük példáját, tanulunk tőle” – hangzott el.
Kovács László magyar és történelemtanár életpályáját Varga László méltatta. “Ő a szó igazi értelmében vett tudóstanár. Több tankönyv, honismereti munka, nyelvészeti és történelmi tanulmány szerzője. A somorjai gimnázium egykori igazgatójaként is a felvidéki közélet elismert személyisége lett. Szakmai ismeretterjesztő monográfiái közül kiemelkedik a csallóközi középkori templomokat és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékhelyeit bemutató kötetei. Nyelvművelő tevékenységéért Kazinczy-díjat kapott, 2012-ben az év pedagógusa lett. Előadóként továbbra is aktív”.

A Csemadok Közművelődési díjjal Albert Éva (Rimaszombat), Brath Margit (Nyitrageszte), Demkó András (Szepsi), Hecht Anna (Somorja), Horkay Andor (Nagyida), Mezei Sándor (Szilice) és Polák Margit (Szenc) tevékenységéért mondtak köszönetet.
Gyurcsó István-díjjal jutalmazták Boda Ferencet (Buzita) és Turay Lászlót (Garamkálna).
Az országos emlékünnepséget színvonalas kultúrműsor gazdagította. Felléptek: a Nemeskosúti Berkenye Néptáncegyüttes, a Felsőszeli Férfi Éneklőcsoport, a Galántai Kodály Zoltán Daloskör Józsa Mónika vezényletével – zongorán kísért Farkas Gábor, Csámpai Boglárka.
A rendezvényt a Csemadok Országos Tanácsa, Galántai Területi Választmánya, Városi Szervezete és a Galántai Városi Művelődési Központ közösen szervezték.
Korábbi életműdíjasok: 2009: Ág Tibor, Gál Sándor, Őszi Irma, Újváry László, Takáts András, 2010: Bajnok István, Lévai Tibor, Oláh Ödön, Szőllős Sándor, Sidó Zoltán, Quittner János, 2011: Cséplő Ferenc, Danis Tamás, Dobos László, Méry Béla, Magalbert Péter, Sipos Béla, 2012: Héger Károly, Kovács Ferenc, Rózsa Ernő, Samu Katalin, Szabó Rezső, 2013: Vaszily Mária, Bauer Győző, Halász Gyula, Szabados László, Király József.

Képgalériánk itt tekinthető meg.

ON, Felvidék.ma